Přední světová sociální obchodní a investiční platforma

Služby Zákazníkům ➜ Kontakty


☑ Obchodovací trhy na eToro

⇒ Trading Binance Coin (BNB)

Binance Coin nebo také BNB jako nejčastěji zmiňovaná kryptoměna je původní kryptoměnou kryptoburzy Binance – největší na světě co do obchodovaných objemů. Burza se sídlem na Tchaj-wanu, která byla původně založena v Šanghaji, než se čínská vláda rozhodla zakázat spouštění kryptoburz, vydávala až do července 2017 svou vlastní kryptoměnu BNB formou ICO neboli prvotní veřejné nabídky měny.

Binance Coin je užitkovou kryptoměnou, která může být použita k úhradě poplatků za směnu při transakcích uskutečňovaných prostřednictvím burzy Binance. Ta podporuje více než 150 různých kryptoměn. Využití BNB k zaplacení burzovních poplatků poskytuje obchodníkům slevu nominálně 0,1 % z hodnoty transakce.

Obchodníci si budou kupovat BNB jako investici, jestliže budou věřit, že její cena poroste ze současného směnného kurzu za dolar nebo s vyhlídkou na možnost využijí jednotek kryptoměny k zajištění slev pro držitele účtu Binance.

Kdo by měl mít Binance Coin (BNB) v portfoliu?

 1. Obchodníci s kryptoměnami: Ti, kteří pravidelně obchodují s kryptoměnami, mají nyní k dispozici velký výběr z více než 200 různých kryptoměn, které jsou kotovány na hlavních burzách. Zahrnutí BNB do portfolia kryptoměn by mohlo doplnit jiné druhy měn jako "platidlo“ a možnosti platforem chytrých kontraktů Bitcoinu a Etherea, a právě tak by mohlo být sázkou na pokračující úspěch a růst burzy Binance.
 2. Obchodníci s měnami: Investice do kryptoměny jakou je Binance Coin je rovněž dobrým způsobem pro obchodníky s měnami všeobecněji, kteří si tak mohou přidat kryptoměny do svého portfolia, jelikož vykazují vyšší volatilitu než úřední měny, a také za účelem zajištění, protože tyto dvě třídy aktiv mají jen nízkou korelaci.
 3. Dlouhodobí investoři: Jestliže bude trh s kryptoměnami v následujících letech dospívat a růst v souladu s předpovědí mnoha analytiků, dlouhodobé držení kryptoměn jako BNB by bylo investiční strategií, která by mohla v rozmezí několika let nabídnout velmi atraktivní výnosy.
 4. Nadšenci pro fintech a technologie obecně: Pro ty, kdo podrobně sledují fintech a všeobecný vývoj dalších technologií, může být investice do Binance Coin a dalších kryptoměn zejména dlouhodobým příslibem.

  Co stojí za cenou Binance Coinu?

  Jako třída aktiv vykazuje trh s kryptoměnami velmi nízkou korelaci s dalšími hlavními třídami aktiv jako forexem (tradiční úřední měny), komoditami a trhem s cennými papíry. Ty jsou ovlivňovány geopolitickými a ekonomickými trendy úzce spojenými s geografickými specifiky. To je především případ forexu, kdy politika centrální banky a bilance státního obchodu jsou nesmírně důležité v kontextu konkurenčních trendů ovlivňujících srovnatelné měny.

  Kryptoměny nejsou pevně připoutány k žádným geografickým specifikům a nejsou ani přímo ovlivňovány politikou jakékoliv centrální autority. Protože se jedná o mladou a stále ještě nevyspělou třídu aktiv, cenové pohyby kryptoměn jako Binance Coin jsou pravidelně nestálé. Takže jestliže není směr pohybu cen ovlivňován stejnými faktory jako u tradičních tříd aktiv, co musí sledovat obchodníci s BNB při rozhodování, zda investovat do kryptoměny nebo zda prodat to, co mají v držení?

  1. Sentiment stran Bitcoinu: I když jeho podíl na celkovém trhu s kryptoměnami poklesl od časů, kdy tržní kapitalizace Bitcoinu činila více než 80 % celého sektoru, původní kryptoměna je stále ještě tahounem. Když cena Bitcoinu zaznamenává strmý růst nebo příkrý pokles, zbytek trhu má tendenci jej následovat. Když tedy budeme obchodovat či investovat do jiných, menších kryptoměn jako Binance Coinu, vyplatí se sledovat rovněž cenové pohyby Bitcoinu.
  2. Kryptoburza Binance: Čím větší je objem obchodů na grafu Binance a čím více individuálních obchodníků zde realizuje své transakce, tím větší poptávka bude po BNB jako po užitkové kryptoměně používané k úhradě směnných poplatků. Vyšší poptávka po Binance Coinu způsobí jeho vyšší směnnou hodnotu. Investoři do BNB a obchodníci s touto kryptoměnou by měli bedlivě sledovat trendy objemů obchodování na kryptoburze Binance, aby získali vodítko k budoucím cenovým pohybům její kryptoměny.
  3. Zprávy týkající se BNB: Kryptoměny jako BNB mají tendenci silně reagovat na zveřejnění novinek týkajících se jejich vyhlídek do budoucna. Pro investory a obchodníky s Binance Coin to jsou zprávy o samotné kryptoburze Binance a rovněž o této kryptoměně. Příznivé zprávy, jako například otevření burzy v novém místě, zvýšení objemů obchodování nebo přidání nových měn, budou mít předpokládatelně pozitivní vliv na cenový graf BNB. Nepříznivé zprávy, například problémy se zabezpečením nebo úředními zásahy, budou mít opačný vliv. Pro samotnou měnu může být příznivou zprávou zvýšení počtu obchodníků používajících Binance k platbě za své transakce nebo aktualizace vylepšující nějakým způsobem její základní protokol.

  Binance Coin (BNB): opravdu užitečná užitková kryptoměna

  Hlavní rozdíl mezi BNB a mnoha dalšími "užitkovými“ kryptoměnami používanými k platbě na blockchainové platformě je ten, že BNB má už osvědčené a aktivní využití. Často lze jen těžko říci, kolik tažné síly se nové blockchainové platformě podaří vytvořit. Buďto existuje konkurence, jako je tomu ve světe blockchainových chytrých kontraktů a zpracování plateb, nebo se jedná o první blockchainové řešení pro určité odvětví a využití.

  V případě hodnoty BNB byla kryptoměna zavedena jako užitková měna pro již zavedené operace a pro jednu kryptoburzu, nicméně tu největší na světě. Její využití k snížení transakčních poplatků rovněž nabízí očividné zefektivnění procesu, který je tak jako tak nutný. Držitelé BNB ji mohou rovněž použít k investování do ICO kotovaných na kryptoburze Binance.

  Historie Binance Coinu (BNB)

  BNB byl poprvé spuštěn v červenci 2017 formou tokenů ICO se striktním celkovým limitem 200 milionů tokenů BNB. 10 % bylo vyhrazeno pro první "andělské“ investory, kteří financovali startup kryptoburzy Binance, přičemž 40 % bylo rozděleno mezi zakladatelský tým a 50 % bylo prodáno formou ICO, aby se navýšily finance pro rozvoj kryptoburzy Binance a jejího ekosystému.

  Binance Coin je nyní původní kryptoměnou decentralizované burzy, největší na světě co do objemu obchodování.

  Závěr: Binance Coin (BNB) si udržuje velký potenciál růstu

  Při pokračujícím rozvoji trhu s kryptoměnami mají hlavní burzy jako Binance potenciál masivního růstu. Jestliže začnou institucionální investoři podle očekávání v následujících letech obchodovat s kryptoměnami a investovat do nich (Goldman Sachs plánuje otevřít v blíže nespecifikované budoucnosti obchodování s kryptoměnami), očekává se, že tato třída aktiv se nejen dovyvine v důsledku větší likvidity, ale nesmírně zvýší svou hodnotu. Přijetí hlavním proudem a snížení volatility způsobí, že každodenní používání kryptoměn bude nakonec praktičtější, s čímž bude spojena vyšší poptávka i cena.

  To bude mít samozřejmě nesmírně pozitivní vliv na rozvoj kryptoburz a čím větší budou denní objemy obchodování na Binance, tím lze očekávat větší poptávku po BNB. Dalším faktorem je to, že Binance slibuje použít 20 % zisku k zpětnému odkupu Binance Coinu v oběhu až do celkového podílu 50 %. To by také mělo ceny v budoucnu výrazně vzpružit.

  Technická analýza na Binance