Přední světová sociální obchodní a investiční platforma

Služby Zákazníkům ➜ Kontakty


☑ Obchodovací trhy na eToro

⇒ eToro Trading ESP35

Investice do ESP35: Co vzít v úvahu

IBEX 35, také známý jako ESP35, je španělským referenčním indexem akciového trhu. Tento ukazatel zahrnuje 35 společností s nejvyššími objemy obchodování na hlavním španělském akciovém trhu – Bolsa de Madrid. Jako čtvrtá největší ekonomika v Evropské unii má španělský trh velký význam a index ESP35 lze použít jako jeden z prostředků pro hodnocení celkového ekonomického zdraví Evropy. Každá akcie v rámci indexu má alokovanou váhu vycházející z její tržní kapitalizace. Protože se jedná o index a nikoliv o finanční nástroj, není možné do IBEX 35 investovat přímo. Existuje však několik derivativních produktů, které umožňují do ESP35 investovat, například ETF a CFD.

Kdo by měl mít ESP35 ve svém portfoliu?

  1. Tématičtí investoři na španělském trhu: Jakožto domov některých dobře známých evropských značek a jedné z největších ekonomik v EU je španělský trh atraktivní pro mnoho investorů. Ti, kteří do něj chtějí investovat jako do celku, mohou zvážit investování do ESP35.
  2. Investoři do globálních indexů: Investoři, kteří se domnívají, že globální ekonomika bude i nadále růst, mohou založit investiční portfolia na derivátech předních indexů z celého světa. Vzhledem k tomu, že Španělsko je jednou z největších ekonomik v Evropě, může přidat do takového portfolia ETF nebo CFD sledující hlavní španělský index.
  3. Intradenní obchodníci: ESP35 může někdy vykazovat výrazné cenové výkyvy v průběhu jediného dne. Intradenní obchodníci se často pokoušejí kapitalizovat tyto výkyvy otevíráním a uzavíráním pozice ve stejný den v naději na generování krátkodobého zisku.
  4. Dlouhodobí investoři: Jako ve všech vyspělých zemích je i španělská ekonomika zaměřena na dlouhodobý růst. Investoři, kteří věří, že španělská ekonomika je natolik stabilní, aby mohla pokračovat v růstu, by měli zvážit investování do ESP35.

Co pohání ceny ESP35?

Různé národy Evropské unie mají spoluzávislý, často symbiotický vztah. To je jedním z důvodů, proč byla Unie založena – usnadnit obchodování a migraci občanů mezi těmito zeměmi. Španělsko je však rozdělenou zemí s více silami v interním konfliktu, který se přidává k faktorům, které mohou ovlivnit místní ekonomiku a následně i ESP35. Zde jsou některé z těchto faktorů:

  1. ECB: Evropská centrální banka kontroluje mnohé aspekty hospodaření Evropské unie. Rozhodnutí jako jsou úrokové sazby a monetární strategie ovlivňují různé země v rámci Unie včetně Španělska, což znamená, že by toto mohlo ovlivnit i IBEX 30.
  2. Vnitřní politika: Španělsko po mnoho let trpělo vnitřními spory, například opakovanými kampaněmi Katalánska za nezávislost. Pokud tyto spory vyústí ve významnou událost, mohlo by to mít dopad i na španělskou ekonomiku.
  3. Globální faktory: Americký trh často slouží jako hnací síla globální ekonomiky. Dobrý závěr obchodního dne na Wall Street může často vést k dobrému obchodování následující den v Evropě.
  4. Jednotlivé akcie: Vzhledem k tomu, že index se skládá jen ze 35 akcií, může jednotlivá akcie, zejména pokud má signifikantní váhu, pohnout celým indexem, když vykáže velké zisky nebo naopak ztráty.

ESP35: Ovládán interními i externími faktory

Španělská ekonomika v průběhu let dosáhla vrcholů i propadů ovlivněných faktory v zemi i mimo ni. Z vnějšku byl vztah Španělska s Evropskou unií někdy vzájemně prospěšný a někdy zase poněkud komplikovaný včetně dluhů a mezikontinentálních sporů. Je snad zbytečné se zmiňovat, že index ESP35 míval často pozitivní odezvu na to první a negativní odezvu na to druhé. Potvrzuje se však, že vnitřní spory ve Španělsku by mohly být tím nejvýznamnějším vlivem. Katalánské úsilí o nezávislost, které vyvrcholilo ve druhém pololetí roku 2017, vyvolalo obavy mnohých ekonomů. Katalánsko tvoří téměř pětinu španělského HDP a oddělení kvůli nezávislosti může nepříjemně oslabit španělskou ekonomiku. Katalánci mají také hodně co ztratit, protože velká část katalánského exportu směřuje do Španělska. Mimoto se Katalánsko nestane automaticky členem EU, což by mohlo vnést další problémy do jeho mezinárodních ekonomických vztahů, nemluvě o vyšších nákladech na zřízení vlastních vládních institucí.

Historie ESP35

Index IBEX 35 byl vytvořen v roce 1992 a obsahuje 35 společností s nejvyššími objemy obchodování na madridské akciové burze. Přestože byl spuštěn v roce 1992, jeho základní hodnota 3 000 bodů byla vypočtena na základě tržních podmínek v roce 1989. Tento ukazatel je vyvažován dvakrát ročně komisí skládající se ze zástupců akciového trhu, finančních odborníků a akademiků. Na rozdíl od mnoha jiných globálních indexů dosáhl ESP35 dosáhl dobrých výsledků po splasknutí dot com bubliny na začátku 3. tisíciletí a nejvyšší hodnotu zaregistroval v roce 2007. Během té doby index překonal mnohé ze svých mezinárodních kolegů díky významnému růstu v místním developmentu nemovitostí. Zatímco akcie a jejich struktura se obchodují ve Španělsku, téměř polovinu společností v IBEX 35 vlastní nešpanělské subjekty.

Závěr: Index ESP35 je

Budoucnost španělské ekonomiky se může vyvíjet mnoha směry. Bezprostřední ohrožení její stability, například snaha Katalánců o nezávislost, může mít na jedné straně zcela jistě na čtvrtou největší evropskou ekonomiku negativní dopad. Na druhé straně index ESP35 prokázal v minulosti, že dokáže stoupat, zatímco jiné globální trhy klesají, což by mohlo být orientační pro jeho stabilitu. Mimoto je Španělsko dobře zavedeným členem Evropské unie, což znamená, že získá okamžitou podporu od svých evropských protějšků. Proto ti, kteří se zajímají o ESP35, by měli pečlivě sledovat události a nezapomínat na prověřování vnitřních i vnějších faktorů působících ve Španělsku.

Technická analýza na ESP35