Přední světová sociální obchodní a investiční platforma

Služby Zákazníkům ➜ Kontakty


☑ Obchodovací trhy na eToro

⇒ eToro Trading FRA40

Investice do FRA40: Co vzít v úvahu

Index CAC 40, známý i jako France 40 nebo FRA40, je referenčním indexem obsahujícím 40 největších francouzských akciových titulů obchodovaných na akciové burze Euronext Paris. Spolu s DAX a FTSE je považován za důležitý ukazatel celkového zdraví evropské ekonomiky. Jeho složení je zaměřeno na rovnovážné portfolio francouzských společností a jednou za čtvrtletí jej vyvažuje zvláštní komise. Každé složce je alokována váha na základě její relativní tržní kapitalizace. Protože se jedná o index a nikoliv o finanční nástroj, není možné investovat do něj přímo. Existuje však několik derivátů, například termínované smlouvy, ETF a CFD, které investování do FRA40 umožňují.

Kdo by měl mít FRA40 v portfoliu?

  1. Investoři do akcií: Ti, kteří investují do jednotlivých akcií na evropském trhu, konkrétně na burze Euronext Paris, mohou uvažovat o využití indexu FRA40 jako zajišťujícího nástroje ke snížení rizika a diverzifikaci portfolií.
  2. Dlouhodobí investoři: Stejně jako v každé vyspělé zemi i francouzská ekonomika aspiruje na setrvalý růst. Protože index CAC 40 slouží jako beranidlo místní ekonomiky, mnoho dlouhodobých investorů do něj investuje ve víře, že časem bude vykazovat vyšší růst.
  3. Intradenní obchodníci: Protože FRA40 může v průběhu jednoho dne zaznamenat významné cenové pohyby, někteří obchodníci se jich snaží využít k pokusu o krátkodobý zisk.
  4. Investoři do globální ekonomiky: Někteří investoři zakládají portfolia na investičních produktech, které sledují přední indexy z celého světa. Index FRA40 je vítaným přírůstkem do takového portfolia, protože reprezentuje jednu z nejsilnějších ekonomik v Evropě.

Co pohání ceny FRA40?

Akciová burza Euronext Paris sídlící ve Francii je součástí skupiny Euronext NV, která působí i na burzách v Amsterdamu, Bruselu a Lisabonu. Díky těsnému spojení se sousedními ekonomikami jsou proto její indexy více vystaveny celokontinentálním trendům – především těm, které ovlivňují Evropskou unii. Dále mají mnohé společnosti v rámci její struktury nefrancouzské vlastníky, i když se obchodují v Paříži. Mezi faktory, které mají vliv na jeho cenu, patří:

  1. Rozhodování o sazbách: Evropská centrální banka (ECB) je nejvlivnějším hráčem evropské ekonomiky. Diktuje monetární politiku, která utváří celou Eurozónu. Její rozhodnutí, například úrokové sazby, s nejvyšší pravděpodobností ovlivní přední evropské indexy včetně FRA40.
  2. Wall Street: Americké hospodářství má velký význam v globální ekonomice a často určuje tempo globálního trhu. Když jsou tedy trhy v USA nahoře, mohou pozvednout i evropské trhy. A když jsou dole, Evropa je může následovat. Protože mezi USA a Evropou existuje značný časový posun, efekty jsou někdy v Evropě cítit až další obchodovací den.
  3. Euro: Od roku 2002 používá většina členů EU euro jako svou měnu, včetně Francie. Protože se však používá v 19 zemích, může být někdy ovlivněno událostmi v určitém státě, což má pak vliv na všechny ostatní země v eurozóně a následně i na index FRA40.
  4. Jednotlivé akcie: Index obsahuje akcie 40 společností, a proto může významný pohyb ceny u jednotlivých akcií, zejména u akcií s přidělenou velkou tržní váhou, posunout cenu celého indexu.

FRA40: Navrhované kritérium

Mnohé indexy jsou považovány za kriteriální měřítka svých příslušných ekonomik, ale FRA40 byl vlastně navržen, aby se jím stal. Všechny společnosti v jeho složení jsou mezi 100 nejlepšími společnostmi s velkou tržní kapitalizací obchodovanými ve Francii, nicméně 40 společností zvolených jako součásti tohoto indexu nebylo vybráno podle velikosti, ale podle souboru jiných kritérií. Hlavní směrnice, kterou se řídí "Conseil Scientifique“ (řídicí orgán indexu) při sestavování indexu, zajišťuje, aby byl "relevantním měřítkem pro správu portfolia“. To znamená, že faktory jako diverzifikace a řízení rizik mají vysokou prioritu při rozhodování, které akcie budou zahrnuty do indexu a které z něj budou vyňaty. Výbor vyvažuje index jednou za čtvrtletí, aby zajistil, že stále odpovídá jeho směrnicím. V tomto smyslu je CAC 40 modelovým portfoliem pro tématické investice do francouzských společností s velkou tržní kapitalizací.

Historie FRA40

CAC (Cotation Assistée en Continu, francouzsky "Trvalé asistované cenové nabídky“) byly vytvořeny v roce 1987. Tento index, známý také jako France 40, byl navržen tak, aby odrážel aktuální stav francouzského hospodářství. Původně měl celkovou hodnotu přibližně 347 miliard francouzských franků a 1 000 základních bodů. Index dosáhl rekordních více než 6 000 bodů v roce 2000, ale později se zhroutil v souvislosti se splasknutím dot com bubliny. V druhé polovině druhého desetiletí 21. století dosáhla celková tržní kapitalizace více než 1,2 bilionů EUR.

Závěr: FRA40 je špičkový evropský index

Díky tomu, že je předním evropským indexem a že byl navržen tak, aby reprezentoval vyvážené francouzské portfolio akcií, je CAC 40 indexem, který slouží svému účelu – sledování trhu. Skutečnost, že kritéria pro zařazení akcií nejsou libovolná, ale spíše zahrnují specifické zřetele, z něj činí skvělý nástroj pro obchodníky a investory, kteří si přejí lépe pochopit francouzskou ekonomiku. Jeho složení, které zahrnuje globální značky jako Airbus, L’Oreal a Renault, není nepodobné vyváženému portfoliu pro tématické investice do francouzské ekonomiky.

CAC je spolu londýnským indexem FTSE a německým DAX jedním z hlavních ukazatelů celkového zdraví evropské ekonomiky. Vzhledem k tomu, že je Evropská unie orientována na růst, by se dalo předpokládat, že index FRA40 bude i nadále podporovat obchodní a investiční příležitosti pro dlouhodobé i krátkodobé investory.

Technická analýza na FRA40