Přední světová sociální obchodní a investiční platforma

Služby Zákazníkům ➜ Kontakty


☑ Obchodovací trhy na eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Investice do US500: Co vzít v úvahu

Tento index je jedním z nejdůležitějších měřítek ekonomiky USA. Každé z 500 společností v rámci indexu je přidělena různá váha úměrná její celkové tržní hodnotě na akciovém trhu. Výběr každé položky provádí jmenovaný výbor za přísných kritérií jako například minimální tržní kapitalizace 6,1 miliard USD. Cena tohoto indexu by mohla být ovlivněna různými faktory, a to jak ve vztahu k americké ekonomice, například k rozhodnutím o úrokových sazbách a síle USD, tak faktory týkajícími se společností zahrnutých v indexu.

Kdo by měl mít index US500 v portfoliu?

  1. Obchodníci s cennými papíry: Tento index má 500 složek, a proto je velmi diverzifikovaný a může být použit jako zajišťovací nástroj pro obchodníky, kteří se zaměřují na jednotlivé cenné papíry.
  2. Dlouhodobí investoři: Každá společnost individuálně a americká ekonomika jako celek jsou zaměřeny na vytváření zisku a zvyšování své hodnoty v čase. Z tohoto důvodu využívají mnozí investoři tento index jako dlouhodobý investiční nástroj v naději na dlouhodobé výnosy.
  3. Obchodníci s komoditami a měnami: Různé trhy jsou ovlivňovány různými faktory. I když existují trendy, které mohou ovlivnit hned několik tříd aktiv, je také běžné, že určité třídy aktiv vykazují ztráty, zatímco jiné vykazují zisky. Proto obchodníci, kteří obchodují s finančními nástroji z jiných tříd, mohou tento index využít jako nástroj diverzifikace ke zvýšení stability portfolia.
  4. Intradenní obchodníci: I když je tento index vnímán jako stabilní finanční nástroj, jeho rozkolísanost je možno pozorovat v průběhu jednoho dne, někdy přidá až několik procent. Proto se někteří intradenní obchodníci budou snažit kapitalizovat tyto pohyby nákupy a prodeji US500 ve stejný den.

Co pohání ceny tohoto indexu?

Je příliš komplikované analyzovat každou ze složek tohoto významného indexu a zjišťovat, jak se bude chovat každá ze společností uvedených na indexu ve kteroukoliv dobu. Když se tedy analytici zabývají tím, co pohání ceny finančního nástroje tohoto indexu, berou obvykle v úvahu faktory, které ovlivňují skupinu jeho složek nebo index jako celek. Tyto faktory zahrnují:

  1. Tržní trendy: Jedná se o scénář kuřete a vejce, protože někdy dokáže býčí tržní trend zvednout index a někdy, vzhledem k velké váze indexu, dokáže býčí index pohnout ostatními sektory trhu vzhůru.
  2. Federální rezervní systém: Rozhodnutí o úrokové sazbě ovlivňuje jak společnosti ve struktuře, tak také chování investorů, a proto má monetární politika FEDu obrovský dopad na tento index.
  3. Vládní politika: Ve druhé polovině roku 2017 se v USA hodně debatovalo o předmětu daňové reformy, která nakonec vstoupila v platnost v podobě, která poskytuje velké daňové úlevy korporacím. To znamenalo, že společnosti mohou nyní platit nižší daně a to jim může potenciálně přinášet vyšší zisky. V důsledku toho vzrostla hodnota mnoha akcií, protože investoři nyní více věří, že jim tyto akcie přinesou zisky důsledkem snížení daňové zátěže.
  4. Tržní data: V průběhu roku jsou zveřejňovány četné zprávy o kurzu, například měsíční zaměstnanost mimo zemědělství a neziskové organizace, čtvrtletní údaje o HDP, cenové indexy a mnohé další. Každá z těchto zpráv může ovlivnit trh USA a změnit jeho vnímání ze strany obyvatelstva. Protože tento index odráží aktuální tržní podmínky, může být těmito zprávami ovlivněn.

Indikátor americké ekonomiky

USA je nejsilnější světovou ekonomikou a je sídlem mnoha nadnárodních korporací a gigantických firem. Mezinárodně renomované společnosti jako Apple, Facebook, Google a 3M sídlí do jedné v USA a jsou také součástí tohoto indexu. Není žádným tajemstvím, že tyto společnosti představují některé z nejvlivnějších faktorů v zemi a mají velký význam pro její prosperitu a ekonomický blahobyt. Tento index je navíc tvořen různými akciemi, takže když se investice vlévají do ETF, které sledují index, mohou také ovlivnit samotné akcie, protože se zvýší poptávka po nich.

Protože index US500 zahrnuje 500 největších společností, je považován za přední ukazatel celkového zdraví a ekonomické stability. Z tohoto důvodu se často používá jako měřítko ekonomické úspěšnosti dalších investičních nástrojů. Pojem "překonání referenčního bodu“ použitý v souvislosti s investičními produktem se obvykle vztahuje ke skutečnosti, že tento konkrétní investiční nástroj předstihuje tento index.

Historie indexu US500

Tento index, původně nazývaný "kompozitní index“, byl vytvořen v roce 1923, ale až v roce 1957 se rozrostl na 500 společností. Díky využití nejlepších dostupných technologií prezentuje tento index data v reálném čase a jeho cena je neustále přepočítávána v průběhu každého obchodovacího dne, aby odrážela hodnoty jeho složek. Řídicí komise indexu pravidelně mění jeho složení, aby co nejlépe odráželo aktuální tržní podmínky. Například v 10 letech mezi 1. lednem 2005 a 1. lednem 2015 bylo nahrazeno 188 složek indexu. Některými z kritérií pro zařazení jsou celková tržní kapitalizace a objem obchodovaných akcií. Zatímco původně zahrnoval tento index pouze společnosti, které byly registrovány v USA, nyní obsahuje i neamerické společnosti, pokud jsou obchodovány na jedné z hlavních burz cenných papírů v USA.

Závěr: Tento index zůstane významnou součástí amerických financí

Protože se v případě US500 jedná o index, není to obchodovatelné aktivum; neexistuje způsob, jak do něj investovat přímo. Existují však různé deriváty, například ETF a CED, které umožňují lidem investovat do indexu. US500 je velmi dobře zavedenou součástí amerického finančního trhu a je pravděpodobné, že to tak zůstane i nadále.

Celkový záznam indexu vykazuje konstantní zisky v průběhu času, což je důvodem, proč si mnoho investorů zvolí investovat do investičních produktů, které index zaznamenává jako dlouhodobé investice. Navzdory tomu, že čelí významným událostem na trhu, jako například velké recesi v letech 2008 – 2009, jeho diverzifikované složení, podepřené celkovou pevností americké ekonomiky, mu pravděpodobně pomůže udržet si status standardního měřítka a investiční příležitosti.

Technická analýza na SPX500