Přední světová sociální obchodní a investiční platforma

Služby Zákazníkům ➜ Kontakty


☑ Obchodovací trhy na eToro

⇒ Trading USD / CAD

Kdo by měl uvažovat o obchodování s párem americký dolar/kanadský dolar?

 1. Někdo, kdo má detailní přehled o relativním ekonomickém vývoji těchto dvou zemí. Americká a kanadská ekonomika jsou vzájemně hluboce propojeny, některými charakteristikami se však odlišují.
 2. Každý, kdo studoval neoddiskutovatelné cykly, jimiž prochází směnný kurz USD/CAD a kdo věří, že dokáže "přivolat“ další cyklus přesněji, než to dokáže trh obecně.
 3. Intradenní obchodníci. Výkyvy v kurzu dvou sousedních rezervních měn vytváří příležitosti pro krátkodobé ziskové obchody pohotových obchodníků.

Co potřebuji vědět o americkém dolaru a kanadském dolaru?

 • Obě jsou rezervními měnami, vydávanými centrálními bankami členských zemí Skupiny sedmi nejvyspělejších ekonomik. Rezervní měna je měnou, která figuruje v devizových rezervách dalších zemí.
 • Obě měny financují velké objemy obchodů mezi dvěma sousedy, včetně výletů za nákupy v pohraničních oblastech mezi USA a Kanadou. V tomto mají Kanaďané převahu. Kanaďané každoročně nakupují za více než 320mld. dolarů amerického zboží a služeb, zatímco Američané každoročně nakupují za více než 307 mld. dolarů kanadských výrobků.
 • Za obě měny odpovídají centrální banky nezávislé na politických vlivech, Federal Reserve Board v USA (FED) a Bank of Canada (BOC).

Nicméně…

 • Americký dolar je základní světovou měnou financující velkou část světového obchodu a poměřující cenu všech hlavních komodit. Kanadský dolar má na světové scéně mnohem skromnější roli.
 • Díky ústřední roli amerického dolaru jsou USA schopny udržovat trvalý obchodní deficit, protože vědí, že se vždy najde někdo, kdo bude chtít jejich měnu. Kanaďané si tento luxus nemohou dovolit.
 • USA a Kanada možná mají záviděníhodně stabilní vztah, ale jejich měny ho nemají. Během 10 let od jara 2007 do jara 2017 se USD v prvním z časových bodů nakupoval za 1,46 kanadských dolarů a v druhém za 0,92.

Které faktory působí na vztah měnového páru USD/CAD?

Trvalé blízké spojenectví a společné zájmy. Obě země jsou členy G7, Severoatlantického paktu (NATO) a Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA).

Nerovnováha ve velikosti obou ekonomik. Kanadská je na úrovni 1,5 bilionu dolarů, zatímco americká se blíží hodnotě 18,56 bilionů dolarů. To znamená, že významný ekonomický vývoj jižně od společné hranice se nemůže neprojevit dopadem na kanadský dolar.

Změny úrokové míry FED a BOC. Od konce roku 2015 FED postupně zpřísňuje měnovou politiku, zatímco BOC si udržuje měkčí pozici. Není snad žádným překvapením, že od počátku roku 2016 americký dolar posiluje oproti svému kanadskému protějšku.

Ceny komodit. Kanada je moderní ekonomikou služeb, která však i nadále zůstává významným exportérem komodit, od dřeva a minerálů až po ropu, chemikálie, pšenici a ječmen. Pohyby v komoditních cenách mají přímé dopady na kanadský dolar a fakt, že jsou tyto ceny obvykle vyjadřovány v USD, přidává další vrstvu rizika.

Poptávka USA po kanadském exportu. Země dováží tři čtvrtiny kanadského zboží a Kanada je hlavním zahraničním dodavatelem energie, a to včetně ropy a zemního plynu. Přehodnocení dohody NAFTA, které navrhuje prezident Donald Trump, může být pro Kanadu velkým problémem.

Základy obchodování s americkým dolarem a s kanadským dolarem

 1. Můžete jednoduše nakupovat či prodávat dotyčné měny, a to buďto prostřednictvím své banky nebo s využitím obchodního účtu u finanční instituce. To je přímočarý způsob zaujetí pozice k těmto měnám, může však být nákladný a těžkopádný.
 2. Futures a opce, derivativní produkty, které vám umožní obchodovat s měnami, aniž byste museli zaujmout příslušnou pozici. Ale obchodování s futures může jít "špatným směrem“, potenciálně zničit vaši původní sázku – a ještě více.
 3. Smlouvy o vyrovnání rozdílu (CFD) jsou na finanční scéně poměrně novým přírůstkem, ale osvědčily se jako jednoduše nejoblíbenější způsob obchodování na trzích všech typů. CFD je smlouva mezi obchodníkem a brokerem, že si vzájemně uhradí rozdíl mezi cenou aktiva v den podpisu smlouvy a jeho cenou v den ukončení smlouvy. Existují pákové produkty, které pro vás znamenají, že můžete získat expozici investováním pouhého procenta z plné hodnoty obchodu, o který máte zájem. Zatímco vám to dává příležitost k vyššímu zisku, riskujete přitom, že přijdete o víc než jste vložili, pokud se trh pohne proti vám. Druhým rizikem je, že rychlé cenové změny mohou způsobit, že se zůstatek na vašem účtu rychle změní. Pokud nemáte na svém účtu k dispozici dostatek finančních prostředků k pokrytí těchto situací, vystavujete se riziku, že vaše pozice může být automaticky uzavřena, když zůstatek na vašem účtu klesne pod určitou úroveň, známou pod názvem uzavírací úroveň (close-out level). Zastavení objednávek (Stop-orders) může omezit riziko, ale na rychle se měnících trzích mohou ceny vzrůst nad nebo spadnout pod požadovanou úroveň ještě předtím, než může být prodej uskutečněn. To může zvýšit ztráty.

eToro nabízí obchody CFD v USD/CAD

Co potřebuji znát o obecném fungování devizového trhu?

Devizový trh neprovozuje obyčejný trh s valutami způsobem, jakým se obchoduje například s potravinami v supermarketu. Jsou trhem, na němž se měny vyměňují za jiné měny.

Pouze měna může být prodána, aby se mohla koupit jiná měna. To proto, že měny jsou oceňovány vzájemně. Směnné kurzy se nazývají "referenční čísla“, protože se vztahují pouze k dalším měnám.

Jestliže tedy někteří lidé prodávají libru, aby nakoupili jen, pak byste očekávali, že bez ohledu na výši částky se směnný kurz libry k jenu pohne směrem ve prospěch jenu a v neprospěch šterlinku. Aby mohla jedna měna růst, jiná musí padat.

Co bych měl brát v úvahu, když chci obchodovat s americkým dolarem a kanadským dolarem?

Jedná se o dvě rezervní měny vydávané vyspělými, zavedenými demokratickými sousedy s těmi nejpříznivějšími vztahy. Obě měny budou vždy likvidní a nebudou tedy trpět nedostatkem ochotných kupujících a prodávajících.

Tyto dvě ekonomiky však mají nerovný vztah, přičemž Kanada je zranitelná v případě ekonomických či politických potíží v USA.

Je pro vás obchodování s párem americký dolar/kanadský dolar tou správnou volbou?

Může být, pokud jste si jisti svými dobrými informacemi o pravděpodobných stezkách, po nichž se ubírají tyto dvě měny.

Technická analýza na USD / CAD