Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) sprang ind på kryptovalutascenen i august 2017 og blev hurtigt et meget efterspurgt investeringsinstrument (i skrivende stund er den den tredjestørste kryptovaluta efter markedsværdi). Bitcoin Cash blev skabt som en hård forgrening, der fandt sted på Bitcoin blockchain-netværket i en deling, der førte til dens skabelse. BCH blockchain har en betragteligt større blokstørrelse end Bitcoin, og den tilbyder en hurtigere behandlingstid for brugere af Bitcoin Cash. Bitcoin Cash implementerer også en ny algoritme designet til at forøge hastigheden på minedriftsprocesser, når netværket er overfyldt.

Hvem bør medtage Bitcoin Cash i deres portefølje?

  1. Investorer i kryptovalutaer: Da kryptovalutamarkedet til stadighed udvider sig og tager form, er der mange investorer, der opretter en kryptobaseret portefølje. Tilføjelse af BCH til en sådan portefølje kan bidrage til dens diversificering.
  2. Bitcoin-investorer: Selvom begge stammer fra det samme netværk, er Bitcoin Cash og Bitcoin ofte rivaler med deres kurser, som normalt bevæger sig i modsatte retninger. Derfor kan Bitcoin-handlere medtage BCH i deres portefølje som et afdækningsværktøj.
  3. Kryptoentusiaster: Kryptomarkedet er helt nyt, og meget af dets juridiske og lovgivningsmæssige status hænger stadig i luften. Men de, der tror på, at den generelle accept vil fortsætte med at vokse, kan investere i kryptoer som BCH i håb om, at den vil vokse i værdi med tiden.
  4. Daghandlere: Kryptovalutaer er meget volatile finansielle aktiver og kan blive udsat for kursudsving på flere procenter i løbet af blot en enkelt dag. BCH har generelt et højere udsvingsniveau end andre kryptovalutaer. Derfor kan daghandlere udnytte denne volatitilet til at generere overskud på kort sigt.

Hvad driver kursen på Bitcoin Cash?

Kryptovalutaer er meget uforudsigelige, og Bitcoin Cash er ikke en undtagelse. Den opererer på et meget volatilt marked, der er udsat for mange faktorer både interne og eksterne, der kan påvirke kursen på BCH. Derfor er det vigtigt at følge diagrammet for BCH og de sidste nyheder ved handel med og investering i Bitcoin Cash. Bland de faktorer, der kunne påvirke kursen på Bitcoin Cash, er:

  1. Bitcoin-kurser: Som nævnt før, da der er en form for rivalisering mellem de to valutaer, kan de ofte bevæge sig i modsatte retninger. Men det er vigtigt at huske, at Bitcoin tjener som benchmark for alle kryptovalutaer, og når kursen går i vejret, følger andre kryptovalutaer med.
  2. Problemer med infrastruktur: Bitcoin Cash blev skabt som resultat af en opgradering til Bitcoin blockchain, der medførte en hård forgrening og opdeling af netværket i to valutaer. Sådanne hændelser, sammen med andre betydende hændelser (som en blød afgrening, mulig hacking, latensproblemer osv.) kunne også have indvirkning på kursen på BCH.
  3. Likviditet og tilgængelighed: De fleste kryptovalutabørser tilbyder ikke alle de tilgængelige kryptovalutaer. Jo flere børser, der tilføjer BCH til deres tilbud, jo højere bliver likviditet og tilgængelighed, som begge kan påvirke dens kurs.
  4. Generel accept: Kryptovalutaer gøres stadig til genstand for større diskussioner mellem generelle finansielle institutioner og detailhandlere. Hvis f.eks. en større bank eller detailhandler beslutter sig til at understøtte transaktioner i Bitcoin Cash, kunne det have indvirkning på dens kurs.

Bitcoin Cash: Et spørgsmål om størrelse

Sammenlignet med Bitcoin har Bitcoin Cash en meget større blokstørrelse. Blokke er segmenter af kode af forud fastsat størrelse, som tilsammen skaber blockchain. Da Bitcoin Cash har en maksimal blokstørrelse, der er 8 gange større end Bitcoins, kunne den potentielt understøtte et meget større netværk uden at skabe latens og sikre hurtigere behandlingstider.

Men Bitcoin er stadig kongen over alle kryptovalutaer, og det er ikke urealistisk at tro, at dens stærke brugerbase og vidtfavnende popularitet vil holde den på toppen af fødekæden for blokchain i de kommende år. Alligevel er Bitcoin Cash utrolig populær, og dens overlegne blokstørrelse og skaleringspotentiale i samklang med dens stærke community af handlere og investorer kunne medvirke til, at den kan holde sin plads blandt de største kryptovalutaer i verden.

Historien bag Bitcoin Cash

Den 1. august 2017 blev Bitcoin Blockchain-netværket udsat for en begivenhed kendt som en hård afgrening. En hård afgrening opstår, når en opdatering bliver rullet ud på blockchain-koden, der gør netværket baglæns inkompatibelt. Da Bitcoins blockchain er decentraliseret, skal mineselskaber på netværket "signalere", om de accepterer opdateringen eller ej. Hvis tilstrækkeligt mange mineselskaber "stemmer" for opdateringen, bliver den hårde afgrening accepteret, og hele netværket bliver opgraderet. Men hvis en rimelig stor gruppe afviser opdateringen, bliver netværket opdelt i to parallelle blockchains, og det resulterer i to kryptovalutaer.

Det var tilfældet med Bitcoin Cash, da en betragtelig gruppe mineselskaber internationalt udrullede en opdatering for at opdele netværket. Selvom de vidste, at de vil være i stand til at opnå konsensus om at øge blokstørrelsen til 8 MB, vidste de, at de havde tilstrækkelig støtte til at oprette en ny valuta. Derfor blev Bitcoin Cash skabt, og den sprang ud på scenen og blev verdens tredjestørste kryptovaluta på det tidspunkt næsten fra dag til dag.

Konklusion: Kan Bitcoin Cash detronisere Bitcoin?

Bitcoin Cash er den største kryptovaluta født som resultat af en hård afgrening. Da dens skabere gjorde den hurtigere og mere skalerbar end den oprindelige Bitcoin, fik den hurtigt skabt tiltrækning og etablerede sig som en valuta i multimilliardklassen (efter markedsværdi). Men til trods for de formodede fordele, er den stadig langt fra at blive verdens førende kryptovaluta. Bitcoins omdømme, historie og popularitet holdt den på toppen af listen med lang afstand til de efterfølgende.

Detronisering af Bitcoin er ikke en erklæret mission for skaberne af BCH-valutaen, og det er en sikker antagelse, at de var tilfreds med den store succes i forbindelse med den indledende lancering. Men i takt med, at kryptovalutaer i stigende grad bliver populære, og flere mineselskaber, investorer og handlere slutter sig til kryptovalutaens verden, er det muligt, at blokken på 8 MB bliver den afgørende faktor på langt sigt.

Teknisk analyse på Bitcoin Cash