Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading DJ30

Investering i US30: Hvad man skal overveje

US30 sporer ydelsen af de 30 største selskaber handlet på New York Stock Exchange. På grund af sin sammensætning betragtes det ofte som et benchmark for den generelle præstation for den amerikanske økonomi. Sammen med US500 index er US30 et af de mest nøje overvågede indekser i verden.

Den «industrielle» del af indeksets navn er for det meste historisk, eftersom de fleste af de selskaber, der udgør US30 i dag, har meget lidt at gøre med traditionelle sværindustrier. Men indekset indeholder velkendte brands som Apple, Coca Cola og McDonald’s. Da der ikke er nogen måde at investere direkte i indekset på, sker alle relaterede handler og investeringer via CFD'er.

Hvem bør medtage US30-indekset i deres portefølje?

  1. Tematisk investering i det amerikanske marked: Da US30 sporer ledende selskaber handlet på Wall Street, kunne det være et godt investeringsvalg for dem, der ønsker at få eksponering til det amerikanske marked.
  2. Langsigtede investorer: US30 har vist generelle gevinster over tid. De, der mener, at den positive udvikling vil fortsætte, og forventer vækst i det amerikanske marked i det lange løb, kunne overveje det som en god mulighed for investering.
  3. Lavrisikoinvestorer: US30 har eksisteret i mere end 120 år og anses af de fleste investorer for at være en lavrisiko investeringsmulighed på grund af sin lave volatilitet og langsigtede gevinster.
  4. Afdækning for højvolatilitetshandlere: Handlere, der deltager i flygtige markeder som udenlandsk valuta og kryptovalutamarkeder, kunne afdække deres porteføljer ved at investere i US30, tilføje noget stabilitet og reducere den samlede volatilitet.

Hvad driver kursen på US30?

  1. Tendenser på det amerikanske marked: US30-diagrammet afspejler den generelle stabilitet og aktuelle tendenser i amerikansk økonomi. Derfor har finansielle dataudgivelser som rapporten Non-Farm Payroll normalt en indvirkning på indekset.
  2. Globale økonomiske tendenser: Da globale markeder påvirker hinanden og ofte flytter sig i tandem, kan ændringer i et større marked som Asien eller Europa også smitte af på USA og påvirke US30.
  3. Større kursudsving i en af indeksets komponenter: Da US30 er sammensat af kun 30 virksomheder, kunne et større udsving i én eller to aktie r inden for dets sammensætning påvirke indekset som helhed.
  4. Den amerikanske dollar: Når du undersøger US30-diagrammet sammenlignet med dollaren, er det klart, at der er lidt af en omvendt korrelation mellem de to. Når US30 går op, går USD ned og omvendt.

US30: Følg investorerne

Til trods for at US30 betragtes som et stabilt og lavrisikoindeks, har det haft nogle store kursdyk gennem årene. Mest bemærkelsesværdigt var børsmarkedssammenbruddet tidligt i 2000'erne efter bristen af internetboblen og boligkrisen i Amerika i 2008. Mange analytikere er dog enige om, at der er grund til at være offensiv, når vi taler om kursen på US30. At bruge en sådan fremgangsmåde er meget logisk, da den amerikanske økonomi er den største i verden og har været meget stabil samlet set. At indekset rebalanceres til kun at omfatte de 30 førende virksomheder i landet, giver det endvidere et ekstra lag af beskyttelse.

Trods sit navn afspejler US30-indekset ikke længere den industrielle sektor, men derimod det amerikanske marked som helhed. Med dets komponenter lige fra forretningskonglomerater gennem økonomiske kraftcentre og mad- og drikkevareselskaber til teknologivirksomheder repræsenterer det en samlet markedsværdi på billioner. Med disse selskaber og den amerikanske regerings deling af interessen for økonomisk velstand har indekset al den støtte, der skal til for at fortsætte med at stige, hvilket giver bulls en grund til at smile.

Historien bag US30

US30 Industrial Average er det næstældste indeks i USA skabt af Wall Street Journal's grundlægger Charles Dow og hans partner Edward Jones i 1896. I første omgang blev indekset beregnet af den gennemsnitlige værdi af de 12 største selskaber i den amerikanske industrisektor. Med fokus på industrier såsom bomuld, tobak og sukker blev indekset oprettet for at tjene som et benchmark for sorter, og hver aktie i dens sammensætninger blev vægtet efter kurs - jo højere kurser, jo højere vægtning.

Med årene er komponenterne i indekset næsten helt ændret Indekset voksede til 30 komponenter i 1928, og dets sammensætning er ændret alt 51 gange siden dets begyndelse. Den nyeste tilføjelse til indekset er Apple, der blev tilføjet i 2015. Da det samlede antal komponenter ikke varierer, mens den samlede kurs for hver aktie gør, blev der udviklet en formel til at afspejle dens værdi ved hjælp af unikke point i stedet for at tildele den en dollarværdi.

Konklusion: US30 er mere instrument end benchmark

Mens det stadig anses for at være en indikator for den amerikanske økonomis sundhed, er US30 i stigende grad blevet mere et instrument i sig selv. Der er tusindvis af børsnoterede selskaber i USA, og at sige, at 30 af dem tjener som en præcis indikation, kunne vise sig tvivlsomt. Derfor har US500 indtaget rollen som et mere præcist sammenligningsgrundlag, da det har mange flere komponenter med hver enkelt vægtet efter markedsværd og ikke aktiekursen. Men hvad angår overvejelser om handel eller investering i US30, har det sine klare fortjenester som et finansielt aktiv. Det har tendenser, der løber over flere år og der er enighed om, at dets robuste struktur og konstante vækst gør det en solid lavrisiko- og langsigtet investering.

Teknisk analyse på DJ30