Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading Eos (EOS)

En top-10 kryptovaluta (i markedsværdi). EOS er token for blockchain-appens udviklingsplatform EOS. IO, udviklet af den Hongkong-baserede startvirksomhed block.one. Foruden at være ansvarlig for en kryptovaluta med en markedsværdi på milliarder er block.one også pioner inden for blockchain-området, da dette er en af de virksomheder, der arbejder på at fremme decentraliserede apper (DApper), intelligente kontrakter og andre praktiske anvendelser af blockchain.

Ligesom mange andre kryptovalutaer er EOS udsat for ebbe og flod på kryptovalutamarkedet. Men den praktiske anvendelse af EOS.IO-platformen giver mere dybde. Som det er tilfældet med Ethereum og NEO, sigter EOS.IO mod at blive en betydelig spiller på blockchain-området ved at skabe en benchmark-platform til udnyttelse af teknologiens fordele. block.one fik meget opmærksomhed, da de med succes rejste mere end $ 2 milliarder i en ICO.

Hvem bør inkludere EOS i deres portefølje?

  1. Kryptovalutahandlere: Som en top-10, multimilliard-dollar kryptovaluta kunne EOS være et velkomment supplement for investorer, der ønsker at sprede sin kryptovaluta-baserede portefølje.
  2. Blockchain-entusiaster: Da block.one stræber efter at skabe en platform for blockchain-udviklere, kunne de, der mener, at teknologien vil have en betydelig indvirkning på markedet, overveje at investere i EOS.
  3. Langsigtede investorer: Kryptomarkedet er kendt for sine op- og nedture. Men de, der har tro på, at markedet vil fortsætte med at stige i det lange løb, kunne købe EOS og beholde det som en langsigtet investering.
  4. Daghandlere: Ligesom de fleste andre kryptoer kan EOS opleve betydelige enkeltdags-kursudsving, somme tider endda tocifrede. Derfor kan handlere forsøge at udnytte denne volatilitet til at opnå kortsigtet fortjeneste.

Hvad driver kursen på EOS?

Der er en række faktorer, som kan påvirke kursen på EOS' token. Disse faktorer spænder lige fra generelle tendenser på kryptomarkedet over globale økonomiske tendenser til begivenheder, der direkte vedrører kryptovalutaen. Og da EOS.IO er en blockchain-udviklingsplatform, kan den desuden blive påvirket af faktorer i forbindelse med udvidelse af og indførelse af teknologien. Her er nogle af de faktorer, som kan påvirke kursen for EOS.

  1. Bitcoin: Den første og største kryptovaluta (efter markedsværdi) har en betragtelig vægt på kryptomarkedet og betrages stadig som benchmark, som alle andre kryptovalutaer måles i forhold til. Derfor kunne en bevægelse inden for BTC-kurserne påvirke resten af markedet inkl. EOS.
  2. Volatilitet på finansielle markeder: Da kryptovalutamarkedet stadig er adskilt fra andre globale markeder, bliver det somme tider anset som et sikkert tilflugtssted, når andre markeder bliver en tand for volatile. Derfor kunne der på tidspunkter med kryptostabilitet og generel markedsvolatilitet være stor efterspørgsel efter EOS.
  3. Blockchain-branchen: I takt med at blockchain-branchen bliver mere udbredt, er der et stigende antal virksomheder, som indfører den nye teknologi. Hvis det lykkes EOS.IO at etablere sig som en fremtrædende DApp-udviklingsplatform, kan EOS stige i værdi.
  4. Almindelig accept: Kryptomarkedet befinder sig stadig i udkanten af de traditionelle markeder, men den generelle fornemmelse over for kryptomarkedet er under stadig forandring. Ofte vil en stor finansiel institution enten gå ind for eller være imod kryptomarkedet, hvilket skaber volatilitet og påvirker mange kryptoer inkl. kursen på EOS.

EOS: Etablering af grundlaget for DApps

Da EOS-token først blev indført i juli 2017, var det en del af en mangesidet plan om at udrulle EOS.IO DApps-udviklingsplatformen. Ved at opretholde en løbende EOS ICO kunne block.one til stadighed distribuere sin token for at sikre, at den ville være i mange menneskers besiddelse ved udrulningen af platformen. Ved at skabe et community før frigivelsen af platformen sørgede startvirksomheden for, at der ville være nok mennesker rundt om i verden, der kunne bruge platformen fra dag ét.

Mens der ofte er kritik af den lethed, hvormed en ICO kan afvikles uden at tilbyde reel værdi til en nyligt lanceret kryptovaluta, var block.one's strategi designet til at give vordende DApp-udviklere løfte om tidlig adgang til platformen. Sammen med Ethereum og NEO stræber EOS.IO efter at blive en vigtig aktør inden for blockchain-udvikling ved at gøre det muligt for brugerne relativt let at udvikle apper ved hjælp af den nye teknologi.

Historien om EOS

EOS.IO-platformen og dens EOS-token blev første gang offentliggjort i en hvidbog udgivet af block.one i 2017 med detaljerede oplysninger om udviklingsplatformen DApps og EOS blockchain-netværk, der blev nævnt som designet til hurtige transaktioner og ekstrem skalerbarhed. Efter frigivelsen begyndte virksomheden at distribuere mønten via en Ethereum-baseret ICO og rejste dermed mere end 2 milliarder dollars, som på det tidspunkt tegnede sig for mere end 5 % af den samlede omsætning af Ether.

På trods af forlydender om, at ICO-investorer ikke vil modtage nogen del af virksomheden og kun vil få EOS-tokens, kan ICO betegnes som en kolossal succes. Dertil kommer, at det faktum, at EOS hurtigt steg i kursværdi og en overgang blev en top-5 kryptovaluta, beviser den tiltro, som krypto-community'et havde til Hongkong-baserede krypto. Det skal vise sig, om denne tiltro er relateret til løftet om EOS.IO-platformen eller til stigningspotentialet for EOS-token.

Konklusion: EOS kunne gå hen og blive en blockchain-stjerne

Det er ikke ualmindeligt for kryptovalutaer at stige i kurs og popularitet, selvom alt hvad de har at tilbyde er selve valutaen. Bitcoin, Bitcoin Cash og Litecoin er blot nogle af eksemplerne på kryptoer, der kan bruges som et middel til at overføre penge, men ikke andet. Men EOS er en anderledes krypto, fordi den er et led i en platform til blockchain-udvikling. Ved at slutte sig til giganter som Ethereum og Ripple Labs vil block.one forsøge at etablere sig som en ny, betydende aktør inden for områderne blockchain og kryptovaluta. Med oprettelsen af et community af ihændehavere af EOS endnu før lancering af platformen opnår virksomheden et godt fodfæste på kryptomarkedet, hvilket kunne bidrage til langsigtet bæredygtighed og succes.

Teknisk analyse på EOS