Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading Ethereum (ETH)

Ether (der sommetider kaldes for Ethereum) er en kryptovaluta, der i første omgang er beregnet til at blive brugt af udviklere ved hjælp af Ethereum blockchain-platformen. Valutaen blev indført i 2015 og steg hurtigt i popularitet og nåede milliarder af dollar i markedsværdi og kunne konsolidere sig som den næstmest populære kryptovaluta efter Bitcoin. Da stemningen i forhold til kryptovalutamarkedet som helhed er dikteret af Bitcoin, kan den generelle accept af denne nye valuta delvist blive tilskrevet udviklerne af Bitcoin.

Omkring 95 % af alle globale valutaer har ingen fysisk form og eksisterer kun digitalt. Den vestlige verdens gradvise overgang til en økonomi uden pung betyder, at ideen om en valuta med behov for fysiske mønter og sedler lige så stille forsvinder. Da brugen af digitale valutaer bliver mere og mere udbredt, kan kryptovalutaer accepteres som betaling i et stadigt stigende antal forretninger. Ether, der anvendes til applikationer, som udvikles på Ethereum-platformen, kan derfor også blive hyppigt brugt som en form for betaling.

Hvem bør medtage Ethereum i deres portefølje?

  1. Daghandlere: Ether har været kendt for at kunne svinge flere procenter på en enkelt dag, hvilket gør det til en god mulighed for handlere, som mener at vide, hvordan de kortsigtede bevægelser vil blive.
  2. Investorer, der er bullish angående Ether: Mens kryptovalutamarkedet stadig er ekstremt volatilt, kan de, der mener, at valutaens popularitet vil fortsætte med at stige, se Ether som en langsigtet investeringsmulighed ud fra den antagelse, at den vil vise lignende mønstre som Bitcoin i de tidlige dage.
  3. Bitcoin-handlere: Da Ether fortsætter med at konsolidere sin status som en populær kryptovaluta, er det muligt, at den vil fungere som et risikoafdækningsværktøj, der anvendes af Bitcoin-investorer.
  4. Valutahandlere: Kryptovalutamarkedet opfattes af nogle som et sikkert tilflugtssted, når de traditionelle valutaer bliver for volatile. Da Ether er mere adskilt fra de etablerede markeder end Bitcoin, kan det for nogle handlere blive et sikkert tilflugtssted.

Hvad driver kursen på Ether?

Ether påvirkes af mange faktorer, men tidligere er Ether blevet påvirket af to primære kræfter: Bitcoin- og Ethereum-platformen. På Bitcoin-fronten kan der være enten en negativ eller en positiv korrelation mellem de to kryptovalutaer. Da Bitcoin er indikator for stemningen i forhold til kryptovaluta, kan prisen ændre sig på grund af faktorer, der vedrører markedet som helhed (såsom volatilitet på de traditionelle markeder eller lovgivning, der påvirker accepten af kryptovaluta blandt almindelige erhvervsdrivende), og så kan Ether også bevæge sig i samme retning. Hvis en særlig hændelse på den anden side påvirker Bitcoin specifikt, f.eks. som da SEC nægtede en Bitcoin-baseret ETF i marts 2017, kunne korrelationen være negativ, hvilket ville forårsage, at Ether stiger, når Bitcoin falder.

Den anden kraft, der driver Ether-priserne, er Ethereum-platformen. Da Ethereum er en blockchain-platform og er baseret på en kodeinfrastruktur, når den regelmæssigt en milepæl, der er kendt som en såkaldt "hård forgrening". En hård forgrening er en ændring i platformen, som gør den bagud inkompatibel, og har til formål at forbedre platformen som helhed. Hvis en bestemt hård forgrening f.eks. øger platformens sikkerhed, kan det være logisk at antage, at Ether-handlerne vil have mere tiltro til platformen, og efterspørgslen derfor vil stige. Hvis en hård forgrening på den anden side skader platformen (som f.eks. "DAO Hard Fork", der vil blive forklaret senere), kan det få kurserne til at falde betydeligt.

Ethereum i forhold til Bitcoin

Der er mange ligheder mellem Ether og Bitcoin: De er begge blockchain-baserede kryptovalutaer og kan begge udvindes af brugere i hele verden, som afsætter en del af deres computerkraft til at behandle transaktioner. Men der er også flere forskelle. Mens den årlige tilførsel af Ether er begrænset til 18 millioner om året, kunne Ethereum teoretisk set fortsætte med at tilføre ny valuta i det uendelige og dermed gøre udbuddet ubegrænset i det lange løb. Bitcoins forsyning er på den anden side begrænset. Dens skabere bestemte, at det endelige antal Bitcoin skal være på 21 millioner. Hvert år tilføres der en lille mængde Bitcoin, og det er planen at nå de 21 millioner i år 2140.

En anden vigtig forskel er behandlingshastigheden. Kryptovalutatransaktioner kræver en hel del computerkraft at behandle og sker derfor ikke øjeblikkeligt. Den gennemsnitlige Bitcoin-transaktion kan tage op til 10 minutter at behandle, mens en Ether-transaktion kun tager 15 sekunder, hvilket bidrager til dens volatilitet og likviditet. Afslutningsvist adskiller fordelingen af hver valuta sig fra hinanden. Mens størstedelen af Bitcoin-ejere er folk, som på et tidligt tidspunkt har udvundet valutaen i dens tidligste dage, så er de fleste Ether-ejere mennesker, der deltog i Ethereums indledende crowdfunding-kampagne - hvilket betyder, at de købte deres valuta fremfor at udvinde den. Det forventes dog, at forholdet mellem udvindende ejere og købende ejere i 2022 vil tippe til fordel for dem, der har udvundet valutaen.

Historien bag Ether

Ether blev først introduceret i sommeren 2015 som valuta for Ethereum-platformen og blev værdisat til 2,8 dollar. Ethereum er en blockchain-baseret decentraliseret udviklingsplatform, som gør det muligt for brugeren at skabe en række blockchain-baserede applikationer. Ether blev skabt for at fungere som valutaen for applikationer, der kræver en betalingsmetode, men blev så senere selv en investeringsmulighed for daghandlere. I juni 2016 underminerede DAO Hard Fork valutaens charme, da det blev opdaget, at platformsopdateringen åbnede en bagdør for hackere, der så kunne stjæle 50 millioner dollar i Ether. Opdagelsen fik kursen på Ether til at falde med omkring 30 % på en enkelt dag. Men hackningen blev håndteret, og Ether-prisen er siden steget igen og nåede i marts 2017 det højeste nogensinde.

Konklusion: Ethereum kunne blive den næste Bitcoin

Bitcoin har banet vejen for Ether, har kæmpet i retssager og stridt i kampe mod den offentlige opinion, hvilket har gjort accepten af Ether lettere. Mange handlere anser Ether for at at være en realistisk investering, og nogle mener, at den er på vej til at blive den næste Bitcoin - og måske endda kan overgå den. Det er dog vigtigt at huske på, at Bitcoin-markedet er betydeligt større og har eksisteret i længere tid, så der kan nok gå noget tid, før Ether giver reel konkurrence. Og alligevel vil nogle sikkert sige, at Ether er sølv til Bitcoins guld og dermed kan konsolidere sig som en mere prisfornuftig løsning på samme marked. Uanset hvad ser det ud til, at Ethereum er her for at blive, og at Ether kan fortsætte med at vokse i popularitet og værdi.

Teknisk analyse på Ethereum