Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading NSDQ100

Investování do Nasdaq: Co zvážit

Index Nasdaq 100 je tvořen 100 největšími společnostmi v USA, s výjimkou finančního sektoru. Alokace akcií v rámci indexu je přiměřená velikosti společnosti, a proto některé společnosti mají na index větší vliv. Protože mnohé z největších společností působí v rámci technologického sektoru, například Apple a Alphabet (mateřská společnost Googlu), bývá tento index někdy považován za barometr celkového zdraví tohoto odvětví. Tento vztah funguje oběma směry, protože někdy může významný nárůst ceny akcií jedné společnosti zvednout cenu indexu Nasdaq jako celku.

Nasdaq je hybridním indexem značek. Na jedné straně může být ovlivněn událostmi vztahujícími se k americké ekonomice, jako jsou změny v legislativě, úrokové sazby nebo určité administrativní finanční zásahy. Na straně druhé může být rovněž ovlivněn trendy souvisejícími s konkrétním sektorem nebo dokonce s jedinou společností – jako výše uvedený příklad technologického sektoru. Proto je při investování do indexu Nasdaq důležité věnovat pozornost oběma stranám této rovnice. Události jako rozhodnutí FEDu o úrokových sazbách nebo zpráva NFP by jej mohly ovlivnit stejně jako zveřejňované zprávy o hospodaření předních amerických společností.

Obecně řečeno, indexy jsou považovány za stabilnější než jednotlivé akcie. Jejich diverzifikované složky mohou kompenzovat některá rizika, a proto by mohla významná změna ceny akcií jedné společnosti ovlivnit index jako celek – ale relativně umírněným způsobem. Z hlediska obchodování šplhá index Nasdaq od doby globální finanční krize roku 2008 trvale vzhůru, a proto může investování do Nasdaq přinést větší stabilitu do diverzifikovaného portfolia.

Kdo by měl mít Nasdaq ve svém portfoliu?

  1. Nízkorizikoví dlouhodobí investoři: Kromě globálních událostí, při nichž se zhroutily trhy po celém světě, graf indexu Nasdaq vykazuje v průběhu času stabilní zisky a může být dobrou volbou pro dlouhodobé investice.
  2. Tématické investice do technologického sektoru: Velkou část indexu Nasdaq 100 tvoří akcie technologických společností, a proto by mohl být dobrou volbou pro ty, kteří si přejí investovat do tohoto odvětví jako celku.
  3. Zajištění proti výkyvům cen jednotlivých akcií: Ti, kteří investují do jednotlivých akcií se vztahem k tomuto indexu, mohou použít Nasdaq jako zajišťovací nástroj.
  4. Ti, kdo věří v americkou ekonomiku: Nasdaq je často ovlivněn ekonomickými zásahy vlády USA a ti, kdo věří, že dále poroste, by mohli vzít v úvahu investování do indexu Nasdaq.

Čím se řídí cena indexu Nasdaq?

Jako u mnoha dalších finančních aktiv existují i zde různé faktory, které ovlivňují ceny indexu Nasdaq. Pokud se však zaměříme na krátkodobé pohyby, je možno jejich seznam zúžit. Jedním z faktorů, který lze identifikovat poměrně snadno, je vztah indexu Nasdaq k dalším indexům v USA. Index Nasdaq je často zmiňován společně s indexy Dow Jones a S&P 500. Z širšího pohledu mohou všechny tyto tři indexy posloužit jako měřítko celkového zdraví americké ekonomiky, a proto není neobvyklé pozorovat, že se všechny tři pohybují stejným směrem, když se na akciovém trhu USA projevují pozitivní trendy. Tento faktor však může být v rozporu s následujícím faktorem, který se vztahuje ke složení indexu Nasdaq.

Index Nasdaq je tvořen jednotlivými společnostmi, a proto se může za určitých okolností pohybovat opačným směrem než zbylé dva indexy. Dobrým příkladem by mohly být zprávy o hospodářských výsledcích: Pokud mají akciové trhy sestupný trend, ale ve stejnou dobu vydá významná společnost, jako například Facebook, působivě pozitivní zprávu o výsledcích, jeho akcie mohou stoupat a může to zvednout také celý index.

Index Nasdaq: Investiční alternativa

Dalším důležitým aspektem indexu Nasdaq 100 je jeho vztah k dalším investičním mechanismům. Federální rezervní systém stanovuje úrokové sazby v USA, čímž ovlivňuje americký dolar, bankovní sazby a další finanční nástroje. Protože akciový trh obecně a zejména ETF na bázi indexů slouží jako investiční nástroje – často se posouvají vzhůru, když úrokové sazby klesají. Dlouhodobí investoři často volí varianty s nízkým rizikem a nízkým výtěžkem jako prostředek dlouhodobého zisku. Pokud jsou úrokové sazby nízké, bankovní úspory by mohly přijít o svou přitažlivost, zatímco ostatní možnosti budou pro investory lákavější. Pokud tedy FED sníží úrokovou míru, je docela možné, že mnozí investoři budou volit investici do indexu Nasdaq 100, protože by jim to po čase mohlo přinést větší zisky a zároveň nabídnout vnímanou stabilitu ETF.

Historie Nasdaq

Index Nasdaq 100 byl zaveden v roce 1985 druhou největší světovou akciovou burzou Nasdaq (hned po Newyorské burze cenných papírů NYSE). Byl vytvořen společně s kompozitním indexem Nasdaq jako pokus o poskytnutí investorům více segmentovaných expozic na americkém trhu. V průběhu let zaznamenal index vzestupy i pády, přičemž obvykle přecházel ke ztrátě po významných globálních událostech, jako například po útocích na USA v září 2011 a následné válce v Afghánistánu nebo po krachu realitního trhu v roce 2008. Přestože jsou na celkovém grafu vidět významné rozdíly mezi maximy a minimy, od roku 2008 vykazuje stabilní zisky, stimulované povětšinou rozmachem technologického sektoru v USA.

Závěr: Ohledně indexu Nasdaq 100 buďte obezřetně optimističtí.

Se solidními zisky v posledních letech a spoléhaje se na stále rostoucí technologický sektor je Nasdaq 100 považován mnohými obchodníky za dobrou investiční volbu. Nicméně je důležité si uvědomit, že byl v minulosti stahován dolů událostmi globálního dosahu, jako například světovou finanční krizí v roce 2008. Vzhledem k výše uvedenému se Nasdaq 100 spoléhá na technologický sektor a na ekonomiku USA, která zaznamenala v uplynulých letech bezprecedentní růst. Lze spolehlivě předpokládat, že index Nasdaq 100 bude v nadcházejících letech i nadále představovat populární investiční volbu.

Teknisk analyse på NSDQ100