Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading OIL

Udbud og efterspørgsel efter olie er normalt meget fint afbalanceret. Dette skaber prisustabilitet – og chancen for fortjeneste for handlere. Den mindste bevægelse i begge retninger åbner mulighed for en handel. Vurderingen fra IEA (International Energy Agency) lyder på, at verdens efterspørgsel i år vil være på 96,9 millioner tønder om dagen, og at verdens udbud er på 97 millioner tønder, så det viser hvor lille margin, der er.

IEA (International Energy Agency) offentliggør hyppige rapporter om oliemarkedet. Læs nyheder og rapporter fra IEA her.

På grund af dens vigtighed for verdens økonomi er olie en meget politisk handelsvare. Mere end 40 % af verdens forsyning kommer fra et kartel bestående af 13 lande, OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries). OPEC forsøger at styre produktionen for at understøtte prisen.

En andel på cirka 14 % produceres af en uformel gruppering, der er venligt stillede over for OPEC. Disse "NOPEC"-lande omfatter Norge, Rusland og Mexico.

Oliehandlere er nødt til at følge nøje med i OPEC's udmeldinger. Ethvert tegn på, at produktionen bliver droslet ned, vil gøre en prisstigning sandsynlig. Spor på utilfredshed, der fører til, at medlemslande snyder med deres produktionskvoter, vil gøre svagere priser mere sandsynlige.

USA står for ca. 20 procent af al olie, der forbruges i verden, og er nu den tredje største olieproducent efter Saudi-Arabien og Rusland. Denne position er blevet øget ved den hurtige stigning i produktionen af skiferolie – fracking. Oliehandlere bør holde øje med udtalelser fra de amerikanske myndigheder efter tegn på politiske ændringer for eller imod øget olieproduktion.

Hvem bør medtage olie i deres portefølje?

  1. Indkomstinvestorer. Store olieselskaber genererer en konstant omend ikke særlig spektakulær strøm af aktieafkast og er præcis den form for moden pengeproducerende virksomhed, der ønskes af dem, der søger en investering med henblik på indtægt i stedet for kapitaltilvækst.
  2. Daghandlere, som vil tjene på kortsigtede bevægelser i olieprisen. Handel med kontraktdifference (CFD'er) er en god måde at gøre dette på.

Hvordan har prisen opført sig for nylig – og hvorfor?

Olieprisens volatilitet har været særdeles mærkbar i de senere år. Brent Crude, der er benchmark-prisen for råolie fra Atlanterhavet, har svinget siden årtusindskiftet fra et lavpunkt på lige over 16 dollars pr. tønde til et højdepunkt på mere end 135 dollars. Oliepriserne i dag handles i et område på mellem 35 og 55 dollars.

Hvorfor? Svaret er enkelt. Prisen på olie er drevet af følgende:

  • Den forventede efterspørgsel, hvilket relaterer direkte til prognoserne for den globale økonomiske vækst.
  • Det forventede forsyningsniveau, herunder eventuelle krigsrelaterede afbrydelser af forsyninger fra Mellemøsten og andre steder, og sandsynligheden for, at OPEC-medlemmer begrænser deres produktion.

Langt mindre enkel er relationen mellem oliepriserne og den økonomiske aktivitet. Aggressive OPEC-relaterede prisudsving har to gange skubbet Vesten ud i recession, i 1973 og 1979, hvor man til gengæld fik skubbet priserne ned igen. Producenterne er siden blevet mere forsigtige med at hæve priserne for deres kunder.

Grundlæggende oliehandel

Der er tre måder, hvorpå man kan handle olie som en privat investor. Hvis du godt kan lide tanken om et par tønder i dit skur, er købet af de fysiske produkter desværre ikke en af dem! Her er de mest almindelige ruter på markedet.

  1. Oliehandlede midler (ETF'er). En ETF er prissat på aktiemarkedet og opfører sig ligesom andre aktier og går både op og ned. ETF'er, der er specialiseret i dette område, har købt olie til fonden, hvilket giver relativ let adgang til oliemarkedet.
  2. Oliefutures. Disse er mere risikable end oliebaserede ETF'er, da de rent faktisk er et sats på, hvor olieprisen går henad.
  3. Aktier i olievirksomheder. Energigiganterne er blandt verdens største kommercielle aktører og udgør en stor andel af markedsværdien for verdens fondsbørser. Deres aktier giver direkte eksponering til oliemarkedet – men husk, at de fleste store olieproducenter forsøger at bevæge sig væk fra fossile brændstoffer. ETF'er og aktier er tilgængelige gennem eToro.

Overvejelser om oliemarkedet.

  1. Oliemarkedet er meget flydende – du vil aldrig mangle mennesker at handle med. Hvis du er på udkig efter langsigtet eksponering i forhold til olie, vil aktier i store energiselskaber være noget af det bedste.
  2. Oliemarkedet er flygtigt og ofte udsat for rygter, politisk intervention og ændringer i prognoserne for økonomisk vækst. Prisudsvingene kan være markante, og en stor del af olieproduktionen udføres på steder, hvor der er tilbøjelighed til ustabilitet. Lejlighedsvist bliver markedet mættet, og prisen falder, hvilket skete i slutningen af 1990'erne.

Er handel med olie det rette for dig?

Du behøver kun én ting for at handle olie – en mening om, hvor prisen er tilbøjelig til at gå hen, og det kan måske udledes af omhyggelig undersøgelse af diagrammer over olieprisen. Det store spørgsmål er så, hvor god denne mening er, og om den kan levere resultater.

Hvis du er på udkig efter at investere i olie i stedet for at handle med det, vil aktier i et af de store energiselskaber være en god løsning.

Husk, at olie er prissat i dollars, så hvis du baseret uden for USA, skal du udføre en ekstra beregning i din egen valuta for at se, hvor rentabel dit engagement i olie viser sig at være.

Teknisk analyse på OIL