Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading SILVER

Ikke alene er sølv en af de mest handlede råvarer i verden, det er også et af de mest antikke metaller anvendt til handel. Sølv er kun overgået af guld i volumen inden for kategorien handel med ædelmetaller. Sølv har en bred vifte af anvendelser i mange brancher. Århundreder i en gensidig relation med valutamarkedet har skabt en indbyrdes afhængighed mellem de to, hvilket betyder, at ændringer i valutamarkedet kan have indflydelse på sølv og omvendt.

Hvem bør inkludere sølv i sin portefølje?

  1. Råvarehandlere: Da det er det andet mest handlede ædelmetal i verden, køber handlere og investorer, der fokuserer på råvaremarkedet, ofte sølv som del af en velafbalanceret råvarebaseret portefølje.
  2. Valutahandlere: Der er ofte et omvendt forhold mellem valutamarkedet og markedet for ædle metaller, hvilket er grunden til, at mange handlere bruger guld og sølv som sikre aktiver, når valutamarkedet bliver alt for volatilt.
  3. Daghandlere: Ligesom andre råvarer oplever sølv ofte prisudsving, der kunne udnyttes til enkeltdagshandler.
  4. Langsigtede investorer: Med den stigende popularitet for kryptovalutaer og det faktum, at 95 % af valutamarkedet er digitalt, er disse aktiver langt mere udsat for spekulation og inflation i modsætning til ædle metaller, hvis værdi er afledt af tilgængelighed i den virkelige verden. Derfor kunne sølv fortsætte den generelle opadgående tendens i fremtiden, som det har vist i de seneste årtier.

Hvad driver prisen på sølv?

Der er forskellige faktorer, som påvirker sølvpriser og bidrager til lang - og kortfristet volatilitet. Da sølv er et fysisk aktiv (i modsætning til aktier for eksempel), kunne en virkelig verdensbegivenhed have en enorm indflydelse på det. Da det desuden er en del af kategorien ædelmetaller, kan sølvpriser ofte blive påvirket af andre aktiver inden for den kategori.

  1. Valutamarkedet: Prisen på sølv plejede at være målestokken for mange valutaer, da deres kurser blev understøttet af sølvets værdi. Desuden er sølv stadig i omløb i form af mønter i forskellige lande rundt om i verden. Men i modsætning til moderne valutaer er sølvs eksistens 100 % håndgribelig, hvilket er grunden til, at det er brugt som et sikkert aktiv (sammen med andre ædelmetaller som guld). Når der derfor er ekstrem volatilitet på valutamarkedet, eller hvis en eller flere større valutaer falder drastisk, stiger efterspørgslen efter sølv i overensstemmelse hermed, og dets pris følger trop.
  2. Udbud og efterspørgsel: Mens en ubetydelig del af finansielle instrumenter handles, har udbud og efterspørgsel en større indvirkning, når det kommer til fysiske aktiver. Det meste af det nye sølv introduceret på markedet er udvundet, og derfor er tilførslen af det afhængig af mange faktorer og herunder logistik. For eksempel kan en pludselig stigning i efterspørgsel efter sølv i en del af den verden, der ikke har forsyningskilder lokalt eller i nærheden, hæve priserne, da transportomkostningerne er højere.
  3. Teknologi: Sølv er en vigtig ingrediens i mange elektriske og elektroniske produkter. Efterhånden som teknologien udvikler sig, og et stigende antal mennesker rundt om i verden gør brug af moderne apparater og personlige elektroniske enheder, er efterspørgsel efter sølv stabil og fortsætter med at være drevet af fabrikanter, der producerer varer, der afhænger af elektricitet.

Sølv: Fortid, nutid og futures

Fra et handelssynspunkt kan sølvhandlere opdeles i to kategorier: Reelle markedshandlere og derivathandlere. Reelle markedshandlere er dem, der køber, holder og sælger det faktiske metal og er aktivt involveret i sølvindustrien. Men ligesom andre råvarer foregår meget af handlen i sølv i derivater, såsom futures-kontrakter og ETF'er.

Sølv er et materielt aktiv, og meget af dets tilstedeværelse på markedet er forbundet med spekulation og antagelse om dets fremtidige pris snarere end dets nuværende værdi i den virkelige verden. Derfor kunne dets pris blive påvirket af spekulativ adfærd som f.eks. handlere, der tror, at prisen vil gå op og derefter køber futures-kontrakter. Derudover bidrager investeringsprodukter såsom ETF'er, der indeholder sølv-futures, også til strømmen af midler og ud af sølvmarkedet. Derfor kunne både den virkelige verdens efterspørgsel og efterspørgslen efter derivater påvirke sølvpriser.

Historien bag sølvhandel

Historien bag sølvhandel daterer sig tilbage til Romerriget for mere end 2.200 år siden. I de næste århundreder blev sølv brugt som en form for betalingsmiddel og som råvare i mange civilisationer rundt om i verden. Selv den dag i dag betragtes ejerskab af sølv faktisk som et statussymbol på verdensplan. Den tidlige og omfattende handel med sølv i det 16. århundrede anses af mange økonomiske historikere for at være fødslen af den globale økonomi, da hundredvis af tons af det ædle metal blev eksporteret fra Sydamerika til Europa og Asien.

Da papirpenge blev indført, fungerede de som et certifikat til at bevise ejerskab af et ædelt metal. I USA, for eksempel, blev der slået "Silver Dollar" for at repræsentere den faktiske dollarværdi af en mønt i sølv, og dollarsedlen kunne indløses for sølv. Mexico, som er den største eksportør af sølv i verden, er det eneste land, der stadig bruger sølv til udmøntning af sin valuta.

Efterhånden som den industrielle revolution skred fremad, og elektricitet blev en vigtig del af det moderne samfund, begyndte sølv at fungere som en råvare til fremstilling af forskellige elektriske apparater på grund af sin høje ledningsevne og relativt lave pris. Selv i dag bruges sølv i apparater lige fra vaskemaskiner til smartphones.

Konklusion: Sølv er meget andet end penge

På trods af, hvor dynamisk og tempofyldt den moderne handelsverden er, har nogle aktiver modstået tidens tand og er forblevet relevant i årtusinder. Sølv er et fint eksempel, da dets anvendelse både som valuta og råvare er registreret gennem historien og kan dateres tilbage til tidlig civilisation. Derfor, selv om hele valutamarkedet bliver digitalt, og fysiske mønter bliver en saga blot, vil sølv stadig være i høj kurs på grund af sine kvaliteter som råmateriale.

Teknisk analyse på SILVER