Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Investering i US500: Hvad man skal overveje

Dette indeks er et af de vigtigste benchmarks i den amerikanske økonomi. Hver af de 500 virksomheder inden for indekset er allokeret en forskellig vægt baseret på dens samlede aktiemarkedsværdi. Udvælgelsen af hver komponent er udført i et udpeget udvalg ved hjælp af strenge kriterier, som en minimums markedsværdi på 6,1 milliarder dollars. Indekskursen kan blive påvirket af forskellige faktorer, både vedrørende den amerikanske økonomi som rentesatsbeslutninger og styrken af den amerikanske dollar og faktorer vedrørende virksomheder inden for sammensætningen af indekset.

Hvem bør medtage US500 i deres portefølje?

  1. Aktiehandlere: Da det har 500 komponenter, er dette indeks meget forskelligartet og kan bruges som et afdækningsværktøj for handlere, der fokuserer på individuelle aktier.
  2. Langsigtede investorer: Hver virksomhed individuelt og den amerikanske økonomi som et hele er både rettet mod genereret indtjening og værdiforøgelse over tid. Derfor bruger mange investorer dette indeks som en langsigtet investeringsværktøj, med håb om at nyde langsigtede udbytter.
  3. Råvare- og valutahandlere: Forskellige markeder påvirkes af forskellige faktorer. Mens der er tendenser, der kan påvirke flere aktivklasser, er det også almindeligt, at en bestemt aktivklasse viser tab, mens en anden viser gevinst. Derfor kan handlere, der handler finansielle instrumenter fra andre klasser, bruge dette indeks som et diversificeringsværktøj for at øge porteføljestabilitet.
  4. Daghandlere: På trods af at blive opfattet som et stabilt finansielt instrument kan volatiliteten i dette indeks ses i løbet af en enkelt dag, undertiden med vækst op til flere procent. Derfor vil nogle daghandlere forsøge at udnytte disse bevægelser ved køb og salg af US500 samme dag.

Hvad driver kurserne i dette indeks?

Det er alt for kompliceret til at nedbryde hver komponent af dette større indeks og bestemme, hvordan hvert af de selskaber, der er anført på indekset, vil opføre sig på et givet tidspunkt. Derfor, når man ser på, hvad der driver kursen på dette indeks' finansielle instrument, overvejer analytikere normalt faktorer, der påvirker en gruppe af dets komponenter eller indekset som helhed. Disse faktorer omfatter:

  1. Markedstendenser: Det er et 'hønen-og-ægget-scenarie', da en opadgående markedsudvikling nogle gange kan løfte indekset og nogle gange på grund af dens massive vægt kan et opadgående indeks trække andre dele af markedet opad.
  2. The Federal Reserve: Eftersom rentesatsbeslutninger påvirker både virksomhederne inden for sammensætningen samt investoradfærd, har Feds monetære politik en enorm indflydelse på indekset.
  3. Regeringens politikker: I anden halvdel af 2017 blev emnet skattereform stærkt debatteret i USA, indtil reformen til sidst trådte i kraft med stor skattelettelse til selskaber. Dette betød, at selskaber nu skal betale lavere skatter og potentielt kunne skabe større indtjening. Som et resultat steg mange aktier, fordi investorerne havde mere tro på, at indtjening på disse aktier kunne sænke skattebyrden.
  4. Markedsdata: Talrige rapporter udgives i løbet af et enkelt år som den månedlige Ikke-landbrugsbeskæftigelse, BNP kvartalsdata, prisindekser og mange andre. Hver af disse rapporter kan påvirke det amerikanske marked og ændre folks opfattelse af det. Da dette indeks afspejler aktuelle markedsforhold, kan det blive påvirket af sådanne rapporter.

En indikator for den amerikanske økonomi

USA har den stærkeste økonomi i verden og er hjemsted for mange multinationale selskaber og gigantiske virksomheder. Internationalt anerkendte virksomheder som Apple, Facebook, Google og 3 M er baseret i USA og er alle en del af dette indeks. Det er ingen hemmelighed, at selskaber repræsenterer nogle af de mest indflydelsesrige faktorer i landet og har stor betydning for dets velstand og økonomiske velbefindende. Desuden består indekset af forskellige aktier, og når investeringer vælter ind i ETF'er, der sporer indekset, så påvirker de også selv aktierne, da der bliver større efterspørgsel.

Da US500-indekset indeholder 500 af de største virksomheder, anses det for at være en ledende indikator for den generelle sundhed og stabilitet i økonomien. Derfor er det ofte brugt som en målestok for at måle den økonomiske succes af andre investeringsinstrumenter. Udtrykket "overgå et benchmark" henviser, når det bruges, til at beskrive et investeringsprodukt, ofte til, at dette specifikke investeringsinstrument har overgået dette indeks.

Historien om US500-indekset

Dette indeks, oprindeligt kaldt 'Composite Index,' blev oprettet i 1923, men det var først i 1957, at det blev udvidet til at omfatte 500 virksomheder. Ved hjælp af de bedst tilgængelige teknologier præsenterer indekset data i realtid, og dets kurs beregnes konstant under hele handelsdagen for at afspejle værdien af dets komponenter. Indeksets styrende udvalg ændrer dets sammensætning med jævne mellemrum for at afspejle de nuværende markedsvilkår efter bedste evne. For eksempel i de 10 år mellem 1. januar 2005 og 1. januar 2015 blev 188 komponenter af indekset erstattet. Nogle af kriterierne for inklusion er samlet markedsværdi og aktiehandelsvolumen. Mens det i første omgang kun medtog virksomheder, der var registreret i USA, indeholder dette indeks nu ikke-amerikanske virksomheder, så længe de handles på en af de vigtigste børser i USA.

Konklusion: Dette indeks vil forblive en vigtig del af amerikansk økonomi

Da US500 er et indeks, er det ikke et omsætteligt aktiv. Der er ingen måde at investere i det direkte. Dog findes der forskellige derivater, såsom ETF'er og CFD'er, der gør det muligt for folk at investere i indekset. US500 er en meget veletableret del af de amerikanske finansielle markeder, og det forventes at forblive på den måde.

De samlede resultater af indekset er konstante gevinster over tid, hvilket er grunden til, at mange investorer vælger at investere i investeringsprodukter, der registrerer det som en langsigtet investering. På trods af at det er udsat for store markedsbegivenheder, som den store Recession i 2008-2009, vil dets varierede sammensætning bakket op af den samlede styrke i den amerikanske økonomi, sandsynligvis hjælpe det med opretholde sin status som en benchmark og investeringsmulighed.

Teknisk analyse på SPX500