Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading USD / CAD

Hvem bør overveje handel med US/canadiske dollars?

 1. Personer med et grundigt gennemtænkt syn på de sandsynlige relative økonomiske præstationer i de to lande. De amerikanske og canadiske økonomier er dybt integreret men har nogle forskellige karakteristika.
 2. Enhver, der har studeret de uvægerlige cyklusser, hvorigennem USD/CAD-kursen bevæger sig og mener at kunne forudsige den næste mere præcist, end markedet kan generelt.
 3. Daghandlere. Forskydninger i kursen mellem to tilgrænsende reservevalutaer skaber muligheder for indbringende kortfristet handel foretaget af den kvikke handlende.

Hvad skal jeg vide om US dollaren og den canadiske dollar?

 • Begge er reservevalutaer udstedt af centralbanker for medlemmer af gruppen af de syv førende økonomier. En reservevaluta er en, der indgår i de udenlandske valutareserver i andre lande.
 • Begge finansierer enorme mængder af handel mellem de to naboer, herunder shoppingture foretaget af dem, der bor langs den amerikansk-canadiske grænse. Det er størstedelen af canadierne. Canadiere køber varer og tjenesteydelser fra USA hvert år til et beløb af mere end 320 mia. dollars, og amerikanere køber canadiske produkter for mere end 307 mia. dollars.
 • Ansvaret i begge tilfælde påhviler udafhængige centralbanker uden politisk indblanding, dvs. Federal Reserve Board i USA og Bank of Canada (BOC).

Men…

 • Den amerikanske dollar er en global standardvaluta, der finansierer størstedelen af verdenshandelen og bruges som sammenligningspris for alle større råvarer. Den canadiske dollar spiller en meget mere beskeden rolle på verdensplan.
 • På grund af den amerikanske dollars afgørende rolle, er USA i stand til at køre med vedvarende handelsunderskud, vel vidende, at der altid vil være nogen til at tage dets valuta. Canadierne nyder ikke et sådant privilegie.
 • USA og Canada har muligvis et misundelsesværdigt stabilt indbyrdes forhold, men det har deres valutaer ikke. I løbet af de 10 år fra foråret 2007 til foråret 2017, kunne den amerikanske dollar på et tidspunkt købe 1,46 canadiske dollars og på et andet tidspunkt kun 0,92.

Hvad er det for faktorer, der styrer forholdet mellem amerikanske/canadiske dollars?

En langtidsholdbar, tæt alliance og fælles interesser. Begge lande er medlem af G7, NATO og NAFTA.

Ubalancen mht. størrelse mellem de to økonomier. Canadas økonomi udgør ca. 1,5 trillioner dollars, mens USA's økonomi udgør 18,56 trillioner dollars. Det betyder, at større økonomiske udviklinger syd for grænsen ikke kan undgå at have en indvirkning på den canadiske dollar.

Renteændringer foretaget af Fed og BOC. Siden slutningen af 2015 har Fed indledt en gradvis skærpelse af den monetære politik, mens BOC har fastholdt en blødere holdning. Måske ikke overraskende har der siden tidligt i 2016 været en tendens til en styrket US dollar i forhold til dens canadiske modstykke.

Råvarepriser. Canada har en moderne serviceøkonomi, men er fortsat en væsentlig råvareseksportør, fra træ og mineraler til olie, kemikalier, hvede og byg. Bevægelser i råvarepriser indvirker direkte på den canadiske dollar, og den kendsgerning, at disse priser normalt er angivet i amerikanske dollars, tilføjer endnu et lag af risiko.

Amerikansk efterspørgsel efter canadiske eksportvarer. Landet tager tre fjerdedele af Canadas varer og Canada er dets vigtigste udenlandske leverandør af energi, herunder olie og gas. Dette gør præsident Donald Trumps foreslåede genforhandling af NAFTA til noget meget bekymrende for Canada.

Grundlæggende betingelser for handel med US/canadiske dollars

 1. Du kan altid bare købe eller sælge de pågældende valutaer, enten via din bank eller ved hjælp af en handelskonto i et pengeinstitut. Dette er en enkel metode til at tage en position på disse valutaer, men det kan være dyrt og besværligt.
 2. Futures og optioner er afledte produkter, der lader dig handle med valutaerne uden at tage dem i besiddelse. Men handel med futures kan gå den "forkerte vej" og potentielt eliminere dit oprindelige indskud og meget mere.
 3. CFD'er (Contracts for differences) er relativt nye på det økonomiske område, men har vist sig at være den mest populære mulighed for handel på markeder af alle typer. En CFD er en kontrakt mellem en handler og en mægler om at betale hinanden forskelle mellem kursen på et aktiv den dag, hvor kontrakten blev underskrevet, og kursen på den dag, hvor den bliver afsluttet. De er gearede produkter, hvilket betyder, at du kan opnå eksponering ved kun at investere en procentdel af den fulde værdi af den handel, du ønsker. Selv om dette giver mulighed for større profit, risikerer du at miste mere end din indbetaling, hvis markedet bevæger sig imod dig. En anden risiko er, at hurtige prisændringer kan forårsage hurtig ændring af saldoen på din konto. Hvis du ikke har penge nok på din konto til at dække disse situationer, er der en risiko for at din position lukkes automatisk, når din saldo falder under et vist niveau, kendt som closeout-niveauet. Stopordrer kan begrænse risikoen, men på markeder i hurtig bevægelse kan priserne stige over eller falde under det ønskede niveau, før et salg kan udføres. Dette kan forøge tabene.

eToro tilbyder CFD-handel i US/canadiske dollars

Hvad skal jeg vide om, hvordan udenlandske valutamarkeder generelt fungererer?

Udenlandske børser tilvejebringer ikke blot et marked for valutaer på samme måde som f.eks. et supermarked tilvejebringer et marked for dagligvarer. Helt afgørende udgør de et marked, hvor der veksles valutaer til andre valutaer.

Kun en valuta kan bruges til at købe en anden valuta. Dette skyldes, at valutaer er prisfastsat i forhold til hinanden. Vekselkurser kaldes "referencetal", fordi de kun refererer til andre valutaer.

Så hvis nogen sælger pund mod yen, uanset hvor lille et beløb, skulle man forvente, at vekselkursen for pund-yen ville flytte sig til fordel for yen i forhold til sterling. For at én valuta kan stige, skal en andet falde.

Hvad bør jeg overveje ved handel med US/canadiske dollars?

Disse er to reservevalutaer udstedt af modne, veletablerede demokratiske naboer med de mest venligtsindede forbindelser. Der vil altid være likviditet i begge valutaer og derfor ingen mangel på villige købere og sælgere.

Men de to økonomier har et ulige forhold, hvor Canada er sårbar over for økonomiske og politiske omvæltninger i USA.

Er handel med US/canadiske dollars det rigtige for dig?

Hvis du føler dig sikker på at have et velinformeret syn på den sandsynlige udvikling for disse to valutaer, kan det være tilfældet.

Teknisk analyse på USD / CAD