Verdens førende sociale handels- og investeringsplatform

Kunde Service ➜ Kontakt


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading Zcash (ZEC)

Ligesom Bitcoin er Zcash (ZEC) en kryptovaluta, som skal bruges som et alternativ til fiat-valutaer til køb af varer og tjenesteydelser. Det er et ‘medie til værdiudveksling’-kryptovaluta. Dette adskiller den fra kryptovalutaer som Ethereums Ether og Ripples XRP. Mens disse kryptovalutaer også ser deres omvekslingsværdi variere alt efter udbud og efterspørgsel, og så der kan handles eller investeres i dem, er de kun 'brugt' i forbindelse med deres særlige Blockchainplatforme. Hvad angår Ether, skal der betales for brug af Ethereum smartkontrakts Blockchainplatform, og hvad angår XRP, bruges den inden for Ripples globale betalinger og digitale aktivers Blockchainplatform.

Hvem bør medtage Zcash (ZEC) i deres portefølje?

Investorer og handlende er i høj grad tiltrukket af kryptovalutaer af tre hovedårsager. For det første har sektoren og hver enkelt kryptovaluta, herunder Zcash (ZEC), en meget højere gennemsnitlig daglig volatilitet end traditionelle aktivklasser. Langsigtede kurstendenser både op og ned er også meget stejlere. Dette øger risikoen, men repræsenterer også en meget attraktiv mulighed for profit, hvis kursretningen anvendes korrekt.

For det andet, som et spirende marked anset for at rumme et stort langsigtet potentiale, hvis, som så mange prognoser siger, brugen af kryptovalutaer og blockchainteknologi bliver alm udbredt.

For det tredje er der meget lidt sammenhæng mellem kryptovalutamarkeder og markeder for andre aktivklasser som f.eks. fiat-valutaer (forex), råvarer, aktier og statsobligationsmarkeder. Disse er alle bundet til lokale økonomiske tendenser og geopolitik, men det er kryptovalutaer ikke, og de er derfor ikke påvirket af disse faktorer eller i det mindste i et mindre omfang.

Bortset fra disse bredere incitamenter til handel med eller investering i kryptovalutaer som Zcash, omfatter de mere specifikke kategorier af personer, der vil være tiltrukket af ZEC:

  1. Kryptovalutahandlere: Zcash (ZEC) er et interessant alternativ til Bitcoin for kryptovalutahandlere som en direkte, omend meget mindre konkurrent. De, der handler i markedet og generelt søger kurstendenser, der præsenterer handelsmuligheder, vil også indtage en Zcash (ZEC)-position, hvis indikatorer signalerer en klar handelsmulighed.
  2. Valutahandlere: Forex-handlere, der higer efter øget volatilitet i flade perioder i markedet, vender ofte deres opmærksomhed mod kryptovalutaer som ZEC. Den gennemsnitlige daglige volatilitet kan tilbyde dem et mere risikabelt, men potentielt mere rentabelt alternativ eller supplement til deres sædvanlige forex-handler.
  3. Langsigtede investorer: Mere langsigtede investorer, der tror på fremtiden for kryptovalutaer, kan også være opsat på at erhverve nogle Zcash enheder med henblik på langtidseksponering. Udviklinger som regulerede kryptovalutabørser og den nu sandsynlige tilgang af institutionelle investorer til markedet, betyder, at mange tror, at kryptovalutaer vil dukke op på de alm. finansielle markeder i de kommende år. Dette vil i meget stort omfang øge handelsvolumen, som efter et indledende boost, forventes at mindske volatilitet, forbedre tilpasningen af fiat-alternativer såsom Zcash til anvendelse på daglig basis som et almindeligt medie til udveksling. Dette scenarie vil øge efterspørgslen og valutakursen for ZEC mange gange i forhold til, hvor de er i dag.
  4. Kryptovalutaeksperter: Enkeltpersoner med en dybere teknisk forståelse af kryptovalutaer ønsker evt. at investere i Zcash, hvis de tror på kvaliteten af Bitcoins rivals underliggende blockchainprotokol og tror, at det betyder, at ZEC kryptovaluta har en lys fremtid foran sig.

Hvad driver kursen på Zcash (ZEC)?

Bitcoin: Den oprindelige kryptovaluta har stadig en stor, omend vigende indflydelse på det bredere kryptovalutamarked. På trods af, at Zcash teoretisk er en direkte rival til Bitcoin, bliver den stadigvæk generelt trukket ned eller op med resten af de større kryptovalutaer i samspil med større kursbevægelser for Bitcoin.

Zcash-tiltrækning og tiltrækningsfornemmelse: Jo mere folk bruger Zcash, jo større bliver efterspørgslen efter ZEC, hvilket vil drive dens kurs i vejret. Omvendt, hvis den mister popularitet, vil efterspørgslen falde og dermed dens værdi. På kort sigt vil følelser omkring langsigtet tiltrækning påvirke kursen, men på længere sigt vil det være brugen af ZEC til at betale for varer og tjenester, der vil være kerneydelsen. Det høje niveau af anonymitet, som ZEC tilbyder, betyder sandsynligvis, at den evt. ikke kan være egnet til normale leverandører af varer og tjenesteydelser, der er forpligtet til at gennemføre KYC (Kend din kunde)-procedurer, men der er masser af niche-markeder, der respekterer kundeanonymitet. Som sådan vil store virksomheder, som accepterer betalinger i Zcash, fungere som en katalysator for værdigevinster.

Noteringer på større kryptovalutabørser: Jo mere større kryptovalutabørser understøtter Zcash, jo bedre er det for ZEC’s værdi. Nem adgang for handlere og investorer til at købe en kryptovaluta såvel som at øge dens profil hjælper med at drive efterspørgslen.

Zcash (ZEC): Den virkelig anonyme kryptovaluta

Blockchain for mange kryptovalutaer bruger private nøgler, der identificerer en særlig tegnebog. Når denne 'adresse' er knyttet til flere transaktioner over tid, kan tredjeparter såsom marketingfolk eller offentlige myndigheder teoretisk set lære om brugerens købstrends og potentielt spore tegnebogen tilbage til ejeren. Zcash Blockchain viser kun, at en transaktion har fundet sted, men ikke tegnebogsadresser på de involverede parter, eller hvilket beløb det drejede sig om. Dette er opnået ved anvendelse af nul-viden beviskonstruktioner kaldet zk-SNARKs.

Imidlertid har kritikere argumenteret for, at nul-viden zk-SNARKs betyder, at hvis det lykkedes hackeren at bryde kryptering af Blockchain, vil der ikke være nogen måde til efterfølgende at skelne mellem 'falske' og 'legitime' Zcash-mønter. Også SNARK-parametrene, der er centrale for Blockchain, blev opnået ved, som med de fleste kryptovalutaer, oprettelse af offentlige/private nøglepar. Men hvad angår Zcash, består forskellen i, at de private komponenter efterfølgende blev ødelagt.

Historien bag Zcash (ZEC)

Zcash blev lanceret sidst i 2016 og er en videreudvikling af det tidligere ‘Zerocoin’-projekt iværksat af det samme kerneteam i 2013-2014. Det havde til formål at behandle sikkerhedsproblemer i – specielt hvad angår anonymitet. Zooko Wilcox er CEO for Zcash og har tidligere indtaget samme rolle i ZeroCoin Electric Coin Company.

Zerocoinprotokollen tillod konvertering af Bitcoins til Zerocoins, som derefter kunne blive delt og fusioneret og konverteret tilbage til Bitcoins, hvilket giver større anonymitet ved at tilsløre oprindelsen af betaling. Yderligere forbedringer af Zerocoinprotokollen i samarbejde med kryptografer fra MIT, Tel Aviv University og Technion - Israel Institute of Technology førte til Zerocash og efterfølgende Zcash i dens aktuelle format.

Konklusion: Zcash (ZEC) En potentiel rival for Bitcoin?

Det ubøjelige fokus på anonymitet omkring ZEC-indehavere og Zcash-transaktioner er både en velsignelse og en forbandelse for kryptovalutaen. Det betyder, at det er usandsynligt, at Zcash nogensinde virkelig kan blive et dagligt alternativ til eller udskiftning af fiat-valutaer. Men set fra et investeringssynspunkt giver det også Zcash en unik fordel, som vil gøre den populær i visse miljøer. Der vil være nok til at øge Zcashs værdi, langt ud over hvor den er i dag, og give enorme afkast for ZEC-investorer.

Teknisk analyse på Zcash