Toonaangevende sociale handels- en beleggingsplatform

Klantenservice ➜ Contact


☑ Handelsmarkten op eToro

⇒ eToro Trading SILVER

Zilver is niet alleen een van de meest verhandelde basisproducten ter wereld, het is ook een van de oudste metalen waarin wordt gehandeld. Zilver kent, na goud, in de categorie edele metalen het hoogste handelsvolume, en wordt bij een verscheidenheid aan toepassingen in allerlei bedrijfstakken gebruikt. Door een eeuwenlange wederzijdse relatie van zilver met de valutamarkt is hiertussen een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan. Veranderingen op de valutamarkt kunnen van invloed zijn op de zilverprijs en andersom.

Wie moet zilver in de portefeuille opnemen?

  1. Beleggers in grondstoffen: Zilver is het op één na meest verhandelde edelmetaal ter wereld. Handelaren en beleggers die zich op de grondstoffenmarkt richten, kopen vaak zilver als onderdeel van een evenwichtige, op grondstoffen gebaseerde portefeuille.
  2. Valutahandelaren: Er is vaak een omgekeerde relatie tussen de valutamarkt en edelmetalen. Daarom gebruiken veel beleggers goud en zilver als veilig alternatief wanneer de valutamarkt erg volatiel wordt.
  3. Daghandelaren: Net als andere grondstoffen kent zilver vaak prijsschommelingen waarvan via dagtransacties kan worden geprofiteerd.
  4. Lange termijnbeleggers: Cryptovaluta's worden steeds populairder, en 95% van de valutamarkt is digitaal. Hierdoor zijn deze producten veel meer blootgesteld aan speculatie en inflatie. Dit in tegenstelling tot edele metalen, waarbij de waarde gebaseerd is op de beschikbaarheid in de echte wereld. Daarom is het mogelijk dat zilver de opwaartse trend van de afgelopen decennia in de toekomst voortzet.

Wat drijft de prijs van zilver?

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op zilverprijzen, en die bijdragen aan de volatiliteit op lange en korte termijn. Omdat zilver een fysiek bezit is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen), kan een werkelijke gebeurtenis hierop enorme impact hebben. Daarnaast kunnen de zilverprijzen, als onderdeel van de categorie edelmetaal, vaak worden beïnvloed door andere activa binnen die categorie.

  1. De valutamarkt: Omdat de prijzen van zilver op de werkelijke waarde gebaseerd zijn, wordt de zilverprijs gebruikt als de maatstaf voor het meten van verschillende valuta. Bovendien is zilver in verschillende landen over de hele wereld nog als munt in omloop. Het bestaan van zilver is, in tegenstelling tot hedendaagse valuta, 100% concreet. Daarom wordt het wel gebruikt als veilig alternatief (naast andere edelmetalen, zoals goud). Dus bij extreme volatiliteit op de valutamarkt, of indien één of meer belangrijke valuta zakken, stijgt de vraag naar zilver dienovereenkomstig en dit wordt dan door de prijs van zilver gevolgd.
  2. Vraag en aanbod: Terwijl vraag en aanbod een belangrijk aspect vormen bij elk financieel instrument, hebben deze op het gebied van fysiek eigendom een grotere impact. Het merendeel van het nieuwe zilver dat op de markt wordt geïntroduceerd, is afkomstig uit mijnen. Daarom is het aanbod afhankelijk van veel factoren en een verscheidenheid aan logistieke activiteiten. Een plotselinge piek in de vraag naar zilver in een deel van de wereld waar zilver niet lokaal of in de buurt voorkomt, kan de prijzen bijvoorbeeld doen stijgen, omdat de transportkosten dan hoger zijn.
  3. Technologie: Zilver is een belangrijk onderdeel in tal van elektrische en elektronische producten. Door technologische vooruitgang en een toenemend aantal mensen over de hele wereld dat moderne apparatuur en persoonlijke elektronische apparaten gebruikt, is de vraag naar zilver stabiel. Deze vraag wordt ook continu gestimuleerd door fabrikanten die artikelen maken die afhankelijk zijn van elektriciteit.

Zilver: Verleden, heden en toekomst

Vanuit het perspectief van handel kunnen beleggers in zilver worden onderverdeeld in twee categorieën: echte marktbeleggers en afgeleide beleggers. Echte marktbeleggers zijn personen die werkelijk metaal kopen, aanhouden en verkopen. Deze zijn actief in de zilversector. Net als bij andere grondstoffen vindt veel van de handel in zilver echter plaats via derivaten, zoals termijncontracten en ETF's.

Zilver is concreet en veel van de aanwezigheid van zilver op de markt heeft meer te maken met speculaties en meningen over de toekomstige zilverprijs dan met de huidige, werkelijke waarde. Daarom kan de prijs worden beïnvloed door speculatief gedrag, zoals van beleggers die denken dat de prijs zal stijgen en vervolgens termijncontracten aanschaffen. Bovendien dragen beleggingsproducten, zoals ETF's met betrekking tot termijncontracten in zilver, eveneens bij aan het kapitaal dat in en uit de markt voor zilver stroomt. Daarom kunnen zowel de werkelijke vraag als de vraag naar derivaten zilverprijzen beïnvloeden.

Geschiedenis van de zilverhandel

De geschiedenis van zilver gaat al terug tot het Romeinse rijk, meer dan 2.200 jaar geleden. In de daaropvolgende eeuwen werd zilver in verschillende beschavingen over de hele wereld gebruikt als betaalmiddel en grondstof. Sterker nog, tot op de dag van vandaag wordt het bezit van zilver wereldwijd als statussymbool gezien. De vroege, massale handel in zilver in de 16e eeuw wordt door vele geschiedkundigen als de geboorte van de wereldwijde economie beschouwd. Er werden honderden tonnen edelmetaal uit Zuid-Amerika naar Europa en Azië geëxporteerd.

Toen papieren geld werd geïntroduceerd, diende dit als certificaat om het eigendom van een bepaalde hoeveelheid edelmetaal aan te tonen. In de Verenigde Staten werd bijvoorbeeld de "zilveren dollar" geslagen, die de daadwerkelijke geldwaarde van een munt in zilver vertegenwoordigde, en dit dollarbiljet kon zelfs voor zilver worden ingewisseld. Mexico, de grootste exporteur van zilver ter wereld, is het enige land dat nog steeds zilver gebruikt om de nationale munt te slaan.

Tijdens de industriële revolutie werd elektriciteit een cruciaal onderdeel van de toenmalige maatschappij. Zilver begon te dienen als grondstof bij de productie van verschillende elektrische apparaten, dankzij de hoge geleiding en relatief lage prijs. Tot op de dag van vandaag wordt zilver gebruikt in toepassingen variërend van wasmachines tot smartphones.

Conclusie: Zilver is meer dan geld

Hoewel beleggen tegenwoordig dynamisch en snel is, hebben sommige activa de tand des tijds weerstaan en zijn ze al millennia relevant. Zilver is hiervan een goed voorbeeld, omdat het, als valuta en als grondstof, vanaf het begin van onze beschaving deel uitmaakt van de geschiedenis. Daarom, en vanwege de kwaliteiten als grondstof, zal de vraag naar zilver groot blijven. Zelfs als de gehele valutamarkt digitaal wordt en fysieke munten tot het verleden behoren.

Technische analyse op SILVER