Toonaangevende sociale handels- en beleggingsplatform

Klantenservice ➜ Contact


☑ Handelsmarkten op eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Beleggen in de US500: waar moet u op letten?

Deze index is een van de belangrijkste benchmarks van de Amerikaanse economie. Aan elk van deze 500 bedrijven is een verschillend gewicht toegekend, dat op de totale marktkapitalisatie van de aandelen van het betreffende bedrijf is gebaseerd. De selectie van elk onderdeel wordt door een speciale commissie uitgevoerd aan de hand van strenge criteria, zoals een minimale marktkapitalisatie van $ 6,1 miljard. De prijs van de index kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zowel met betrekking tot de Amerikaanse economie, zoals rentebesluiten en de kracht van de USD, en factoren die betrekking hebben op de bedrijven die deel uitmaken van de samenstelling van de index.

Wie zouden de US500-index in hun portefeuilles moeten opnemen?

  1. Aandelenhandelaren: omdat deze index uit 500 bedrijven bestaat, is deze zeer divers. De index kan door beleggers die zich op afzonderlijke aandelen richten, worden ingezet als afdekkingsmiddel.
  2. Langetermijnbeleggers: zowel elk afzonderlijk bedrijf als de Amerikaanse economie als geheel zijn op de lange termijn gericht op het genereren van winst en het verhogen van hun waarde. Daarom gebruiken veel beleggers deze index als langetermijnbelegging in de hoop op rendement op de lange termijn.
  3. Grondstoffen- en valutahandelaren: verschillende markten worden door verschillende factoren beïnvloed. Hoewel er trends voorkomen die op verschillende beleggingscategorieën van invloed zijn, is het ook gebruikelijk dat een bepaalde beleggingscategorie zakt terwijl een andere categorie stijgt. Daarom kunnen beleggers die handelen in financiële instrumenten uit andere categorieën, deze index als hulpmiddel voor diversificatie gebruiken, zodat de stabiliteit van de portefeuille toeneemt.
  4. Daghandelaren: ondanks het feit dat deze index als een stabiel financieel instrument wordt beschouwd, kan dagelijks volatiliteit worden waargenomen. Soms bedraagt het verschil zelfs een aantal procentpunten. Daarom zullen sommige daghandelaren op deze bewegingen proberen in te spelen door deze US500 op dezelfde dag te kopen en verkopen.

Wat drijft de prijzen in deze index?

Het is uitermate gecompliceerd elk onderdeel van deze belangrijke index te analyseren en te bepalen hoe elk van de bedrijven dat deel van de index uitmaakt, zich op een bepaald moment gedraagt. Bij het analyseren van de prijsbewegingen van deze index als financieel instrument overwegen analisten meestal factoren die op een groep onderdelen of de index als geheel van invloed zijn. Deze factoren omvatten:

  1. Markttrends: dit is een verhaal met twee kanten, omdat een positieve markttrend de index soms doet stijgen, en een oplopende index, dankzij het enorme gewicht, soms andere delen van de markt ook doet stijgen.
  2. De Federal Reserve: omdat rentebesluiten van invloed zijn op zowel de in de samenstelling opgenomen bedrijven als op het gedrag van beleggers, kan het monetaire beleid van de Fed een enorme invloed op de index hebben.
  3. Overheidsbeleid: in de tweede helft van 2017 werd het onderwerp fiscale hervorming veel besproken in de Verenigde Staten, totdat de hervorming uiteindelijk van kracht werd. Hierdoor kregen bedrijven een groot belastingvoordeel. Dit betekent dat bedrijven nu minder belasting betalen en hogere winsten kunnen genereren. Als gevolg hiervan zijn veel aandelen gestegen, aangezien beleggers door de verlaagde fiscale lasten meer vertrouwen kregen in de winst van deze aandelen.
  4. Marktgegevens: in de loop van het jaar worden talrijke rapporten gepubliceerd, waaronder een maandelijks rapport over niet-agrarische werkgelegenheid, een driemaandelijks rapport over BBP-gegevens, rapporten over prijsindices, enz. Elk van deze rapporten kan van invloed zijn op de Amerikaanse markt en de perceptie hiervan. Omdat deze index de huidige marktomstandigheden weerspiegelt, kan deze door dergelijke rapporten worden beïnvloed.

Een graadmeter van de Amerikaanse economie

De VS hebben de krachtigste economie ter wereld en er zijn veel multinationals en grote bedrijven gevestigd. Internationaal bekende bedrijven zoals Apple, Facebook, Google en 3M zijn in de Verenigde Staten gevestigd en maken allemaal deel uit van deze index. Het is geen geheim dat bedrijven een van de meest invloedrijke factoren in het land vormen en van groot belang zijn voor de welvaart en het economische welzijn. Omdat de index uit verschillende aandelen bestaat, zijn investeringen in ETF's die de index volgen, ook van invloed op de aandelen zelf, aangezien de vraag hiernaar dan stijgt.

Omdat de US500 is samengesteld uit 500 van de grootste bedrijven, wordt deze beschouwd als een belangrijke indicator van de algemene gezondheid en stabiliteit van de economie. Daarom wordt deze index vaak gebruikt als maatstaf voor het meten van de economische groei van andere beleggingsinstrumenten. De term 'de benchmark verslaan' (beat the benchmark) verwijst, bij gebruik voor een beleggingsproduct, vaak naar het feit dat dit specifieke beleggingsinstrument deze index overtrof.

Geschiedenis van de US500-index

Hoewel deze index, voorheen 'samengestelde index' genoemd, in 1923 werd opgericht, werd deze pas in 1957 uitgebreid tot 500 bedrijven. De index gebruikt de best beschikbare technologieën om in realtime gegevens te presenteren. De koers wordt gedurende elke handelsdag constant opnieuw berekend om de waarde van de onderdelen te weerspiegelen. De bestuurscommissie van de index wijzigt de samenstelling regelmatig om zo goed mogelijk de heersende marktomstandigheden te weerspiegelen. In de tien jaar tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2015 zijn 188 onderdelen van de index vervangen. Twee van de criteria voor opname zijn algehele marktkapitalisatie en het volume aan verhandelde aandelen. In eerste instantie bevatte deze index alleen bedrijven die in de Verenigde Staten waren opgericht. Nu maken er echter ook niet-Amerikaanse bedrijven deel van uit. Deze komen in aanmerking als ze worden verhandeld op één van de belangrijkste aandelenmarkten in de Verenigde staten.

Conclusie: deze index blijft een belangrijk onderdeel van de financiële wereld in de VS.

Omdat de US500 een index is, vormt het geen verhandelbaar bezit. Er kan niet rechtstreeks in worden belegd. Er bestaan echter verschillende derivaten, zoals ETF's en CFD's, waarmee in de index kan worden belegd. De US500 is een zeer gerenommeerd onderdeel van de financiële wereld in de VS en dat zal waarschijnlijk ook blijven.

Het succesverhaal van de index bestaat uit een constante winst in de loop der tijd. Daarom wordt er veel belegd in beleggingsproducten die de index op lange termijn volgen. Ondanks het feit dat de index wordt blootgesteld aan belangrijke marktgebeurtenissen, zoals de grote recessie van 2008-2009, zorgt de diverse samenstelling, samen met de totale kracht van de Amerikaanse economie, ervoor dat de status als benchmark en belegging blijft behouden.

Technische analyse op SPX500