Toonaangevende sociale handels- en beleggingsplatform

Klantenservice ➜ Contact


☑ Handelsmarkten op eToro

⇒ Trading Zcash (ZEC)

Zcash (ZEC) is, net als de bitcoin, een cryptovaluta die is bedoeld als alternatief voor fiduciaire valuta's voor de aankoop van goederen en diensten. Dit is een 'medium of value exchange'-cryptovaluta (middel voor waarde-uitwisseling). Hierdoor onderscheidt de Zcash zich van andere cryptovaluta's, zoals de ether van Ethereum en de XRP van Ripple. Hoewel de waarde van deze cryptovaluta's ook op basis van vraag en aanbod varieert, en daarom kunnen worden verhandeld of als belegging worden gebruikt, worden ze alleen 'uitgegeven' in de context van de overeenkomstige 'blockchain'-platforms. In het geval van de ether is dit om te betalen voor het gebruik van het blockchain-platform van Ethereum voor slimme contracten. De XRP wordt binnen het blockchain-platform voor wereldwijde betalingen en digitale activa van Ripple gebruikt.

Wie zouden Zcash (ZEC) in hun portefeuilles moeten opnemen?

Beleggers en handelaren zijn om drie belangrijke redenen in hoge mate geïnteresseerd in cryptovaluta's. Ten eerste kent de sector en elke afzonderlijke cryptovaluta, inclusief de Zcash (ZEC), een veel hogere gemiddelde dagelijkse volatiliteit dan traditionele activaklassen. De trends van koersen op de lange termijn, zowel omhoog als omlaag, zijn ook veel steiler. Dit betekent meer risico, maar biedt ook een zeer aantrekkelijke winstmogelijkheid als correct wordt geanticipeerd op de koersrichting.

Ten tweede zal deze ontluikende markt, met een enorm potentieel op de lange termijn, profiteren als het gebruik van cryptovaluta's en de blockchain-technologie algemeen worden aanvaard, wat volgens veel voorspellingen het geval zal zijn.

Ten derde is er weinig correlatie tussen cryptovalutamarkten en die van andere activaklassen, zoals fiduciaire valuta's (vreemde valuta's), grondstoffen, aandelen en overheidsobligatiemarkten. Deze zijn allemaal gebonden aan lokale economische trends en geopolitieke factoren, terwijl cryptovaluta's dat niet zijn. Daarom worden deze niet door de genoemde factoren beïnvloed of in ieder geval in mindere mate.

Behalve deze bredere stimulerende factoren om te handelen of beleggen in cryptovaluta's, zoals de Zcash, zijn er meer specifieke categorieën personen die geïnteresseerd zijn in de ZEC:

  1. Cryptovalutahandelaren: De Zcash (ZEC) vormt voor cryptovalutahandelaren een interessant alternatief voor de bitcoin, omdat de Zcash (ZEC) een directe, maar veel kleinere rivaal is. Personen die op de markt handelen en in het algemeen op zoek zijn naar prijstrends die beleggingskansen bieden, kunnen ook een positie innemen op de Zcash (ZEC) als indicatoren op een duidelijke handelskans wijzen.
  2. Valutahandelaren: personen die handelen in vreemde valuta's die verhoogde volatiliteit zoeken tijdens vlakke perioden in de markt, richten hun aandacht vaak op cryptovaluta's, zoals de ZEC. Door de gemiddelde dagelijkse volatiliteit hebben ze de beschikking over een risicovoller, maar potentieel winstgevender alternatief of een aanvulling op hun gebruikelijke valutahandel.
  3. Langetermijnbeleggers: beleggers die geloven in de toekomst van cryptovaluta's op langere termijn, kunnen voor langdurige blootstelling ook geïnteresseerd zijn in het kopen van de Zcash. Ontwikkelingen zoals gereguleerde cryptovalutabeurzen en de waarschijnlijke toetreding van institutionele beleggers tot de markt betekenen volgens velen dat cryptovaluta's de komende jaren de reguliere financiële markten zullen betreden. Dit kan zorgen voor een enorme stijging in handelsvolumes. Hierbij wordt verwacht dat de volatiliteit ervan, na een initiële stijging, zal verminderen. Hierdoor worden de argumenten versterkt dat alternatieven voor fiatgeld, zoals de Zcash, zullen worden geaccepteerd als dagelijks algemeen ruilmiddel. In dit scenario stijgt de vraag naar de ZEC, en de wisselkoers ervan, vele malen ten opzichte van de huidige situatie.
  4. Experts op het gebied van cryptovaluta's: personen met dieper technisch inzicht in cryptovaluta's willen mogelijk in de Zcash beleggen als ze geloven in de kwaliteit van het onderliggende 'blockchain'-protocol van deze rivaal van de bitcoin en als ze denken dat dit betekent dat de cryptovaluta ZEC een mooie toekomst heeft.

Wat beïnvloedt de koers van de Zcash (ZEC)?

Bitcoin: deze eerste cryptovaluta heeft nog steeds een grote, zij het teruglopende, invloed op de markt voor cryptovaluta's in ruimere zin. Hoewel de Zcash in theorie een directe concurrent van de bitcoin is, daalt of stijgt de Zcash in het algemeen nog steeds, evenals de overige belangrijke cryptovaluta's, naar aanleiding van belangrijke koersbewegingen van de de bitcoin.

Bewegingen van en sentiment inzake de Zcash: als meer mensen de Zcash gebruiken voor betalingen, zal de vraag naar de ZEC toenemen, waardoor de prijs zal stijgen. Als de Zcash aan populariteit verliest, zal de vraag dalen, evenals de waarde van deze cryptovaluta. Op de korte termijn heeft het sentiment rond ontwikkelingen op de lange termijn invloed op de prijs. Maar op de langere termijn zal het gebruik van de ZEC als betaling voor goederen en diensten de kern vormen. De hoge mate van anonimiteit die de ZEC biedt, betekent waarschijnlijk dat deze misschien niet geschikt is voor reguliere leveranciers van goederen en diensten die 'KYC'-procedures ('Know Your Customer', ken uw klant) moeten implementeren. Maar er zijn genoeg nichemarkten die de anonimiteit van klanten respecteren. Als zodanig zullen grote bedrijven die betalingen in Zcash accepteren, fungeren als katalysator om winsten te waarderen.

Beursnoteringen van belangrijke cryptovaluta's: hoe meer belangrijke cryptovalutabeurzen Zcash ondersteunen, hoe beter dit voor de waarde van de ZEC is. De vraag wordt gestimuleerd door gemakkelijke toegang voor handelaren en beleggers om een cryptovaluta te kopen en hun profiel te vergroten.

De Zcash (ZEC): de echt anonieme cryptovaluta

Bij de blockchain van veel cryptovaluta's wordt gebruik gemaakt van privésleutels die een bepaalde portefeuille identificeren. Wanneer dit 'adres' in de loop van de tijd aan meerdere transacties wordt gekoppeld, kunnen derden, zoals marketeers of overheidsinstanties, theoretisch informatie ontvangen over de kooptrends van die gebruiker en mogelijk de eigenaar van die wallet traceren. De blockchain van de Zcash geeft alleen weer dat er een transactie heeft plaatsgevonden, maar niet de wallet-adressen van de betrokken partijen en zelfs niet wat het bedrag was. Dit wordt bereikt door het gebruik van 'zero-knowledge proof'-constructies, die 'zk-SNARKs' worden genoemd.

Critici hebben echter betoogd dat de 'zero-knowledge zk-SNARKs' betekenen dat er bij een geslaagde aanval op de cryptografie van de blockchain later geen manier zal zijn om onderscheid te maken tussen 'nep' en 'legitieme' Zcash-munten. De SNARK-parameters, die cruciaal zijn voor de blockchain, werden net als bij de meeste cryptovaluta's ook vastgesteld door het creëren van openbare/privé-sleutelparen. In het geval van de Zcash is het verschil echter dat de privécomponenten vervolgens werden vernietigd.

De geschiedenis van de Zcash (ZEC)

De Zcash werd eind 2016 gelanceerd en vormt een verdere ontwikkeling van het eerdere 'Zerocoin'-project dat in 2013-2014 door hetzelfde kernteam werd geïnitieerd. Dit was bedoeld om beveiligingsproblemen bij de bitcoin op te lossen, met name met betrekking tot anonimiteit. De CEO van Zcash is Zooko Wilcox, die dezelfde functie eerder vervulde bij de ZeroCoin Electric Coin Company.

Dankzij het 'Zerocoin'-protocol kon de bitcoin naar zerocoins worden geconverteerd. Deze konden vervolgens worden gesplitst, samengevoegd en geconverteerd naar bitcoins, waardoor de anonimiteit toenam door de herkomst van de betaling te verbergen. In samenwerking met cryptografen van MIT, de Universiteit van Tel Aviv (Israël) en het Technion-Israel Institute of Technology werden verdere verbeteringen aan het 'Zerocoin'-protocol uitgevoerd. Deze leidden tot de Zerocash en vervolgens tot de Zcash in zijn huidige vorm.

Conclusie: de Zcash (ZEC): een kortstondige rivaal voor Bitcoin?

De stevige focus op anonimiteit rond de bezitters van de ZEC en Zcash-transacties is zowel een zegen als een vloek voor de cryptovaluta. Dit betekent namelijk dat het onwaarschijnlijk is dat Zcash ooit echt een dagelijks alternatief of een vervanging van fiduciaire valuta's kan worden. Vanuit het oogpunt van beleggingen biedt de Zcash echter ook een uniek voordeel, waardoor deze in bepaalde omgevingen populair zal worden. Dat is voldoende om de waarde van de Zcash te laten stijgen tot ver boven het huidige niveau en beleggers in de ZEC een enorm rendement te bieden.

Technische analyse op Zcash