Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading AUD / USD

Hvem bør vurdere å trade australske dollar mot amerikanske dollar?

 1. Alle som har et veloverveid syn på den sannsynlige relative utviklingen til de to økonomiene, spesielt med tanke på den australske valutaens tradisjonelle status som en substitutt for råvarepriser.
 2. De som forventer en endring i rentenivåene som sannsynligvis vil ha en innvirkning på verdien på den ene valutaen i forhold til den andre.
 3. Dagtradere. For de som er i stand til å gå fort inn og ut av disse valutaene, gir samspillet mellom australske dollar og amerikanske dollar grunnlag for å ta kortsiktige posisjoner.

Hva må jeg vite om australske dollar og amerikanske dollar?

 • Australske dollar er en anerkjent valuta som handles fritt i hele verden, men det er først og fremst en nasjonal pengeenhet som brukes i et av de minste landene i G20-gruppen.
 • Amerikanske dollar er bærebjelken i verdens finanssystem og eies i stort omfang av globale sentralbanker, selskaper og investorer. Det er valutaen til verdens største økonomi.
 • Australske dollar er ikke lenger utelukkende bundet til oppturer og nedturer i prisene på råvarene som landet er så rik på. Men mange tradere bruker fortsatt valutaen som en indirekte investering i råvaremarkedet.
 • Amerikanske dollar sitter på toppen av en enormt variert økonomi og er ikke sårbar for endinger i noen enkeltsektor, enkeltbransje eller endringer i én pris på verdensmarkedet.
 • Amerikanske dollar er enheten de fleste råvarer prises i, også de som produseres i Australia. Dette gir en interessant vri på forholdet mellom de to valutaene.

Hvilke faktorer påvirker forholdet mellom australske dollar og amerikanske dollar?

Australia er rikt på ressurser og ligger i nærheten av vekstmarkedene i Asia, som etterspør landets råvarer. Men der Australia er en leverandør til vekstmarkedene, er USA en stor forbruker av eksportvarene fra land som Kina. Sterkere utvikling i vekstmarkedene fører dermed til at Australias valuta presses oppover og at amerikanske dollar sannsynligvis presses nedover.

Endringer i markedsprisen på råvarer kan forventes å ha en uforholdsmessig stor innvirkning på australske dollar. USA har store naturressurser og verdensledende gruvedrift, utvinning og landbruk, men økonomien er for bred og mangfoldig til å bli påvirket i stor grad.

Renteendringer er en nøkkelfaktor i alle valutapar. I disse dager er USAs sentralbank, Federal Reserve Board, i ferd med å stramme inn pengepolitikken, mens Reserve Bank of Australia (RBA) har holdt sin rente stabilt på rekordlave 1,5 prosent. Feds rente har nå et målintervall fra 0,75 prosent til 1 prosent. Hvis Fed-renten går forbi RBAs rente, kan dette ha en betydelig innvirkning på valutaene.

Politiske endringer i et av landene kan også påvirke valutakursen mellom australske dollar og amerikanske dollar. Dette kan for eksempel være et regjeringsskifte eller et uklart valgresultat.

Samspillet mellom australske dollar, amerikanske dollar og australsk råvareeksport, som for det meste er priset i amerikanske dollar, er en nøkkelfaktor og noe man må forstå fullstendig for å lykkes med tradingen.

Det grunnleggende om trading av australske dollar og amerikanske dollar

 1. Den enkleste måten er å kjøpe eller selge de aktuelle valutaene, enten via banken din eller via en tradingkonto hos en finansinstitusjon. Dette er en enkel måte å ta en posisjon i disse valutaene, men den kan være kostbar og ineffektiv.
 2. Futures og opsjoner, derivater som lar deg trade valutaene uten å eie dem. Men trading av futures kan gå «feil vei» og potensielt føre til at du taper hele den opprinnelige innsatsen – og mer. Du kan la være å utøve en opsjon, men du betaler en premie for dette privilegiet.
 3. Forskjellskontrakter (CFD-er) er en relativt ny løsning på finansmarkedet, men den har blitt den mest populære måten å trade i alle typer markeder. En CFD er en kontrakt mellom en trader og en megler om å betale hverandre forskjellen mellom prisen på et aktivum den dagen kontrakten inngås og prisen den dagen kontrakten termineres. Dette er girede produkter, noe som betyr at du kan oppnå eksponering ved å investere bare en prosentandel av verdien på handelen du ønsker. Dette gir muligheten for større fortjeneste, men du risikerer samtidig å tape mer enn innskuddet dersom markedet beveger seg mot deg. En annen risiko er at hurtige prisendringer kan føre til at kontosaldoen din endrer seg raskt. Hvis du ikke har nok penger på konto til å dekke disse situasjonene, er det en risiko for at posisjonen din kan bli lukket automatisk når saldoen faller under et visst nivå, kalt lukkenivået. Stopp-ordre kan begrense risikoen, men i markeder som beveger seg raskt kan prisene stige over eller falle under det ønskede nivået før salget kan gjennomføres. Dette kan øke tapene.

eToro tilbyr CFD-trading i australske dollar/amerikanske dollar

Hva må jeg generelt huske på når det gjelder valutahandel?

Etter at fastkurssystemet som ble innført etter krigen brøt sammen på begynnelsen av 1970-tallet, har de fleste industriland innført flytende kurser. Det innebærer at valutaene finner sitt eget nivå på valutamarkedet. Valutakursen er ganske enkelt en pris – prisen på én valuta uttrykt i form av en annen.

I motsetning til alle andre typer finansielle aktiva, kan valutaer kun kjøpes med andre valutaer. Dette kan høres helt opplagt ut, men det hadde vært rart om den eneste måten å skaffe seg et hus var å bytte hus med hverandre. Valutamarkedet er det eneste finansmarkedet som fungerer som et nullsumspill. For hver valuta som stiger, må en annen falle.

Hva må jeg ta hensyn til når det gjelder trading av australske dollar og amerikanske dollar?

Australia og USA er vennlige demokratier med modne økonomier og et felles syn på rettssikkerhet og åpne markeder. Begge valutaene er likvide – australske dollar er faktisk en av de mest aktivt handlede pengeenhetene i verden. De er imidlertid veldig ulike pengeenheter, utstedt i ganske ulike økonomier, og forholdet mellom dem er komplekst.

Passer det for meg å trade australske dollar og amerikanske dollar?

Sannsynligvis, hvis du har studert alle de ulike aspektene av dette valutaparet og føler deg trygg på at du har god forståelse av hva som driver svingningene i deres relative verdier.

Teknisk analyse på AUD / USD