Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) kom stormende inn på markedet for kryptovalutaer i august 2017 og ble raskt et foretrukket investeringsinstrument. (I skrivende stund er den kryptovalutaen med tredje størst markedsandel.) Bitcoin Cash ble skapt etter at blokkjedenettverket til Bitcoin ble splittet etter en hard fork. BCH-blokkjeden har en betydelig større grense for blokkstørrelse enn Bitcoin og tilbyr en kortere behandlingstid for Bitcoin Cash-brukere. Bitcoin Cash har også innført en ny algoritme som er utformet for å fremskynde utvinningsprosessen i perioder med opphopning i nettverket.

Hvem bør ha Bitcoin Cash i porteføljen sin?

 1. Investorer i kryptovaluta: Etter hvert som kryptovalutamarkedet vokser og tar form, lager mange investorer en portefølje basert på kryptovalutaer. Å legge til BCH i en slik portefølje kan bidra til å diversifisere den.
 2. Bitcoin-investorer: Selv om både Bitcoin Cash og Bitcoin stammer fra samme nettverk, er de samtidig rivaler, og prisene til hver av dem beveger seg vanligvis i motsatt retning. Bitcoin-tradere kan derfor ta med BCH i porteføljen sin som et sikringsverktøy.
 3. Kryptoentusiaster: Kryptovalutamarkedet er ennå ganske nytt, og markedets status i forhold til lover og forskrifter er i stor grad uavklart. De som tror at allmennheten vil akseptere kryptovalutaer i stadig større grad, kan imidlertid investere i kryptovalutaer som BCH, i håp om at de vil øke i verdi over tid.
 4. Dagtradere: Kryptovalutaer er svært volatile finansinstrumenter og kan ha svingninger som utgjør tosifrede prosenttall i løpet av én dag. BCH har stort sett høyere volatilitet enn mange andre kryptovalutaer. Dagtradere kan bruke denne volatiliteten til å generere fortjeneste på kort sikt.

Hva driver prisen til Bitcoin Cash?

Kryptovalutaer er svært uforutsigbare, og Bitcoin Cash er intet unntak. Den eksisterer i et svært volatilt marked, som påvirkes av mange ytre og indre faktorer, som igjen kan påvirke BCH-prisen. Når du trader og investerer i Bitcoin Cash, er det derfor viktig at du følger med på BCH-kursen og holder deg oppdatert på siste nytt. Bitcoin Cash-prisen kan blant annet påvirkes av følgende faktorer:

 1. Bitcoin-prisen: Som tidligere nevnt, foregår det en slags rivalisering mellom de to valutaene, slik at de ofte beveger seg i motsatt retning. Samtidig er det viktig å huske at Bitcoin fungerer som et referansepunkt for alle kryptovalutaer, og andre kryptovalutaer følger ofte etter når Bitcoin-prisen stiger.
 2. Utfordringer i infrastrukturen: Bitcoin Cash ble til etter at en oppgradering av Bitcoin-blokkjeden medførte at nettverket ble splittet opp i to valutaer. Slike og andre betydelige hendelser (som f.eks. en soft fork, hacking, forsinkelser osv.) kan også påvirke BCH-prisen.
 3. Likviditet og tilgjengelighet: De fleste børsene for kryptovalutaer tilbyr ikke alle kryptovalutaene som finnes. Jo flere børser som tar med BCH i tilbudet sitt, desto høyere blir likviditeten og tilgjengeligheten – begge faktorer som kan påvirke prisen.
 4. Allmenn aksept: Kryptovalutaer er fortsatt i sentrum for en stor debatt blant allmenne finansinstitusjoner og forhandlere. Hvis en stor bank eller forhandler for eksempel bestemmer seg for å støtte transaksjoner med Bitcoin Cash, vil dette kunne påvirke prisen.

Bitcoin Cash: Et spørsmål om skala

Sammenlignet med Bitcoin, har Bitcoin Cash en mye større blokkstørrelse. Blokkene er kodesegmenter av en forhåndsbestemt størrelse, som sammen utgjør blokkjeden. Ettersom Bitcoin Cash har en maksimal blokkstørrelse som er 8 ganger større enn det Bitcoin har, har den mulighet til å støtte et mye større nettverk uten å skape forsinkelser. Dette sørger for kort behandlingstid.

Bitcoin er imidlertid fortsatt kongen av kryptovalutaene, og det er ikke urimelig å tro at dens sterke brukergrunnlag og utstrakte popularitet vil gjøre at den beholder sin plass øverst i næringskjeden av blokkjeder i flere år. Bitcoin Cash er uansett ekstremt populær, og kombinasjonen av en overlegen blokkstørrelse, mulighet for skalering og et sterkt fellesskap av tradere og investorer kan gjøre at den beholder plassen som en av verdens viktigste kryptovalutaer.

Historien til Bitcoin Cash

 1. august 2017 ble gjennomgikk Bitcoins blokkjedenettverk det som kalles en hard fork. En hard fork forekommer når en oppdatering innføres i blokkjedekoden, som gjør at nettverket ikke lenger er kompatibelt bakover. Ettersom Bitcoin-blokkjeden er desentralisert, må utvinnerne på nettverket «signalisere» om de godtar oppdateringen eller ikke. Hvis et tilstrekkelig antall utvinnere «stemmer» i favør av oppdateringen, godtas denne, og hele nettverket oppgraderes. Hvis en betydelig gruppe avviser oppdateringen, vil nettverket imidlertid splittes opp i to parallelle blokkjeder, noe som gir opphav til to kryptovalutaer.

  Det var dette som skjedde i forbindelse med Bitcoin Cash, ettersom en betydelig gruppe av utvinnere innførte en oppdatering for å splitte nettverket. Til tross for at de visste at de ikke kunne oppnå en tilstrekkelig konsensus for å øke blokkstørrelsen til 8 MB, visste de at de hadde tilstrekkelig støtte til å skape en ny valuta. Dermed ble Bitcoin Cash skapt. Den kom stormende inn på markedet og ble verdens 3. største kryptovaluta nærmest over natten.

  Konklusjon: Kan Bitcoin Cash overta tronen fra Bitcoin?

  Bitcoin Cash er den største kryptovalutaen som er blitt skapt gjennom en hard fork. Ettersom skaperne laget den for å være raskere og mer skalerbar enn den opprinnelige Bitcoin, fikk den raskt fotfeste og etablerte seg som en valuta med et marked på flere milliarder dollar. Til tross for sine angivelige fordeler, har den en lang vei å gå før den kan bli verdens ledende kryptovaluta. Bitcoins rykte, historie og popularitet har holdt den på toppen av listen med klar margin.

  Skaperne av BCH har ikke noe uttalt mål om å ta tronen fra Bitcoin, og man kan trygt anta at de var svært fornøyd med den vellykkede starten. Men etter hvert som kryptovalutaer blir mer populære og flere utvinnere, investorer og tradere deltar på kryptovalutamarkedet, er det mulig at 8 MB-blokken vil bli en avgjørende faktor på lenger sikt.

  Teknisk analyse på Bitcoin Cash