Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading DJ30

Investere i US30: Dette bør du tenke over

US30 følger utviklingen til de 30 største selskapene som handles på New York-børsen. På grunn av måten indeksen er satt sammen på, anses den noen ganger som en målestokk på den generelle utviklingen i USAs økonomi. US500 og US30 er blant de mest fulgte indeksene i verden.

Ordet «industrial» i indeksens navn er stort sett bare av historisk betydning, siden de fleste selskapene i US30 i dag ikke driver innen tradisjonell industri. Derimot omfatter indeksen noen velkjente merkevarer, som Apple, Coca Cola og McDonald’s. Det er ikke mulig å investere direkte i indeksen, så all handel skjer i form av å investere i CFD-er.

Hvem bør ha US30-indeksen i porteføljen sin?

  1. Tematiske investeringer i USA: Siden US30 omfatter de ledende selskapene som handles på Wall Street, kan det være et godt alternativ for de som ønsker eksponering mot markedet i USA.
  2. Langsiktige investorer: US30 har vist generell verdistigning over tid. Indeksen kan være et godt valg for de som mener at den positive trenden vil fortsette og at man kan forvente langsiktig vekst i markedet i USA.
  3. Investorer som tar liten risiko: US30 har eksistert i over 120 år og regnes av de fleste investorer for å ha lav risiko, grunnet lav volatilitet og langsiktig vekst.
  4. Hedging for investorer med høy volatilitet: Investorer som handler i volatile markeder, som valutamarkedet og kryptovalutaer, kan hedge porteføljen ved å investere i US30. Det kan gi økt stabilitet og en reduksjon i generell volatilitet.

Hva driver prisen på US30?

  1. Trender i det amerikanske markedet: Diagrammer over US30 viser ofte en relasjon til den generelle stabiliteten og de gjeldende trendene i den amerikanske økonomien. Derfor kan økonomiske rapporter, som Non-Farm Payroll, ha en innvirkning på indeksen.
  2. Globale økonomiske trender: Siden globale markeder påvirker hverandre og ofte går i samme retning, kan endringer i andre store markeder, som i Asia eller Europa, få ringvirkninger i USA og på US30.
  3. Store prissvingninger i et underliggende selskap: Fordi US30 består av 30 selskaper, kan en stor endring i én eller to aksjer i indeksen medføre store endringer for hele indeksen.
  4. Amerikanske dollar: Når man sammenligner diagrammer for US30 og dollar, er det tydelig at det er slags invers sammenheng. Når US30 stiger, faller USD og vice versa.

US30: Okseveddeløp

US30 regnes en stabil indeks med lav risiko, men den har hatt noen betydelige prisfall i de seneste årene. Av størst betydning var aksjefallet på starten av 2000-tallet som følge av at internettboblen sprakk, og huslånskrisen i USA i 2008. Men mange analytikere er enige om at man kan ha grunn til å være optimistisk når man ser på prisnivået for US30. En slik tilnærming er veldig logisk, siden den amerikanske økonomien er den største i verden og generelt har vært stabil. I tillegg rebalanseres indeksen slik at den stadig omfatter kun de 30 største selskapene i landet, noe som gir en ekstra beskyttelse.

På tross av navnet omfatter ikke US30-indeksen industrisektoren, men derimot hele det amerikanske markedet. De underliggende selskapene representerer forretningskonglomerater, finansgiganter, næringsmiddelindustrien og teknologi, og den samlede børsverdien er på flere billioner. Disse selskapene og de amerikanske myndighetene har en felles interesse for økonomisk vekst, så indeksen har all den støtten som trengs for å fortsette å vokse. Det gir optimistene en grunn til å smile.

Historien bak US30

US30 Industrial Average er den nest eldste indeksen i USA, og ble opprettet i 1896 av Charles Dow, som grunnla Wall Street Journal, og hans partner Edward Jones. Først ble indeksen beregnet som et gjennomsnitt av de 12 største selskapene i den amerikanske industrisektoren. Indeksen fokuserte på industrinæringer som bomull, tobakk og sukker, og ble opprettet for å være et slags referansegrunnlag. Hver underliggende aksje ble vektet i forhold til kursen – høyere kurs ga høyere vekting.

Etter at den ble opprettet er sammensetningen i indeksen nesten totalt endret. Indeksens omfang vokste til 30 selskaper i 1928. Sammensetningen er blitt endret hele 51 ganger siden starten. Den siste endringen i indeksen var Apple, som ble lagt til i 2015. Siden det totale antallet underliggende selskaper ikke endres, mens kursen til hver aksje endres, ble det opprettet en formel for å gjenspeile verdien med et poengsystem, og ikke et dollarverdisystem.

Konklusjon: US30 er mer et aktivum enn et referansegrunnlag

US30 anses fortsatt for å være en indikator på tilstanden i økonomien i USA, men blir mer og mer brukt som et eget aktivum. Det er tusenvis av børsnoterte selskaper i USA, så det ville være urimelig å hevde at kun 30 er en tilstrekkelig indikator. Derfor har US500 blitt viktigere som et mer nøyaktig referansegrunnlag, siden den omfatter mange flere komponenter. Hver komponent er vektet i samsvar med børsverdien, ikke aksjekursen. Dersom du vurderer å handle eller investere i US30, har indeksen åpenbare egenskaper som et økonomisk aktivum. Trendene går over mange år, og de fleste er enige i at den robuste strukturen og konstante veksten gjør den til en solid, langsiktig investering.

Teknisk analyse på DJ30