Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading Eos (EOS)

EOS er en topp 10-kryptovaluta (etter markedsverdi) og sjetongen til EOS.IO, en utviklingsplattform for blokkjede-applikasjoner, skapt av nyetablerte block.one i Hongkong. I tillegg til at de står bak en krypto med en markedsverdi på flere milliarder, er block.one en pionér innen blokkjeder, som et av selskapene som jobber for å fremme desentraliserte apper (DApps), smartkontrakter og andre pragmatiske bruksområder av blokkjeder.

Som mange andre kryptoer, påvirkes EOS av svingningene i markedet for kryptovalutaer. Den praktiske bruken av EOS.IO-plattformen gir den imidlertid mer dybde. I likhet med Ethereum og NEO, tar EOS.IO sikte på å bli en betydelig aktør i blokkjede-markedet ved å skape referanseplattform for å utnytte teknologiens fordeler. block.one fikk mye oppmerksomhet da selskapet hentet inn mer enn 2 milliarder dollar i en ICO.

Hvem bør ha EOS i porteføljen sin?

  1. Kryptovaluta-tradere: EOS er en topp 10-kryptovaluta og kan være et godt tillegg for de som ønsker å diversifisere en portefølje basert på kryptovalutaer.
  2. Blokkjede-entusiaster: Siden block.one tar sikte på å skape en plattform for blokkjede-utviklere, bør de som tror at teknologien vil ha en betydelig effekt på markedet, vurdere å investere i EOS.
  3. Langsiktige investorer: Kryptovalutamarkedet har hatt sine oppturer og nedturer. De som har tro på at markedet vil fortsette å klatre på lang sikt, kan kjøpe EOS og eie den som en langsiktig investering.
  4. Dagtradere: Som de fleste kryptoer kan EOS bli utsatt for betydelige svingninger i løpet av en dag, noen ganger tosifrede svingninger. Tradere kan dra fordel av denne volatiliteten for å oppnå kortsiktig fortjeneste.

Hva driver prisen på EOS?

Prisen på EOS-sjetongen kan påvirkes av en rekke faktorer. Disse faktorene omfatter alt fra generelle trender i kryptomarkedet og globale finanstrender til hendelser direkte relatert til kryptovalutaen. Siden EOS.IO er en plattform for blokkjedeutvikling, kan den også bli påvirket av faktorer relatert til utvidelsen og anvendelsen av teknologien. Her er noen av faktorene som kan påvirke EOS-prisen.

  1. Bitcoin: Den første og største (etter markedsverdi) kryptovalutaen har stor betydning for kryptomarkedet og brukes fortsatt som referansen alle andre kryptoer måles etter. En stor bevegelse i BTC-prisen kan derfor påvirke resten av markedet, inklusive EOS.
  2. Volatilitet i finansmarkedet: Selv om kryptomarkedet er separat fra andre globale markeder, regnes det iblant som en trygg havn når andre markeder blir for volatile. Når kryptoene er stabile og de andre markedene er volatile, kan EOS bli høyt etterspurt.
  3. Blokkjede-bransjen: Etterhvert som blokkjede-bransjen blir mer utbredt, vil et større antall selskaper ta i bruk den nye teknologien. Hvis EOS.IO lykkes i å etablere seg som en viktig plattform for DApp-utvikling, kan EOS-tokenet stige i verdi.
  4. Allmenn aksept: Kryptomarkedet befinner seg fortsatt i utkanten av hovedmarkedene, og den allmenne oppfatningen av markedet forandrer seg stadig. Ofte uttaler store finansinstitusjoner seg positivt eller negativt om kryptomarkedet og skaper volatilitet og påvirker prisen på mange kryptoer, deriblant EOS.

EOS: Grunnarbeidet for DApps

Da EOS-sjetongen først ble lansert juli 2017, var det del av en større plan for å rulle ut EOS.IO sin utviklingsplattform for DApps. Ved å holde en løpende EOS-ICO, fordelte block.one kontinuerlig sjetongene, for å sikre at de var eid av mange mennesker da plattformen ble rullet ut. Ved å skape et fellesskap før plattformen ble lansert, sørget det nyetablerte selskapet for at det var nok mennesker rundt i verden som kunne bruke plattformen med én gang.

Mange er kritiske til hvor lett det er å holde en ICO uten å tilby noen ekte verdi ved lansering av en ny kryptovaluta, men block.one sin strategi ble designet for å gi interesserte DApp-utviklere et løfte om tidlig tilgang til selskapets plattform. Sammen med Ethereum og NEO, tar EOS.IO sikte på å bli en stor aktør i utviklingen av blokkjede-teknologien, ved å la brukerne lage apper med den nye teknologien relativt enkelt.

EOS' historie

EOS.IO-plattformen og EOS-tokenet ble først omtalt i et informasjonsskriv som block.one utga i 2017, som beskriver plattformen for utvikling av DApps og EOS-blokkjedenettverket. Det ble sagt å være designet for hurtige transaksjoner og ekstrem skalerbarhet. Etter den utgivelsen begynte selskapet å distribuere mynten via en Ethereum-basert ICO og hentet inn mer enn 2 milliarder dollar, noe som stod for mer enn 5 % av den totale mengden Ether i sirkulasjon på det tidspunktet.

Til tross for at ICO-investorene ikke vil få eierskap i noen del av selskapet og kun vil motta EOS-sjetonger, kan ICO-en beskrives som en stor suksess. Det faktum at markedsverdien av EOS økte raskt og EOS ble en av de 5 største kryptovalutaene på kort tid, viser også hvilken tiltro kryptofellesskapet har hatt til denne Hongkong-baserte kryptoen. Det gjenstår å se om den troen er knyttet til forventninger til EOS.IO-plattformen eller muligheten for at EOS-sjetongen kan øke i verdi.

Konklusjon: EOS kan bli en blokkjedestjerne

Det er ikke uvanlig at kryptovalutaer stiger i pris og popularitet, selv om alt de har å tilby er valutaen i seg selv. Bitcoin, Bitcoin Cash og Litecoin er bare noen av kryptoene som kan brukes til å overføre penger, men ingenting annet. EOS er imidlertid en annen type krypto, siden den inngår i en plattform for blokkjedeutvikling. Akkurat som Ethereum og Ripple Labs vil block.one prøve å etablere seg som en annen viktig aktør både i blokkjeden og i kryptovalutamarkedet. Det at EOS skapte et fellesskap av EOS-eiere allerede før de lanserte plattformen gir selskapet et solid fotfeste i kryptomarkedet og kan bidra til dets langsiktige bærekraft og suksess.

Teknisk analyse på EOS