Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading ESP35

Investere i ESP35: Hva du bør tenke på

IBEX 35, også kjent som ESP35, er Spanias referanseindeks for aksjer. Indeksen inneholder de 35 selskapene med høyest tradingvolum på Bolsa de Madrid - Spanias største aksjemarked. Det spanske markedet, som er den fjerde største økonomien i EU, har stor betydning, og ESP35-indeksen kan brukes som et middel for å vurdere Europas generelle økonomiske helse. Hver aksje i indeksen allokeres vekt, basert på markedsverdi. Siden det er en indeks og ikke et finansinstrument som kan handles, er det ikke mulig å investere direkte i IBEX 35. Men det finnes flere derivatprodukter som gjør det mulig å investere i ESP35, som børsfond og CFD-er.

Hvem bør ha ESP35 i porteføljen sin?

  1. Tematiske investorer i det spanske markedet: Det spanske markedet er attraktivt for mange investorer, grunnet velkjente, europeiske varemerker og at den spanske økonomien er en av de største i EU. De som ønsker å investere i det, kan vurdere å investere i ESP35.
  2. Globale indeks-investorer: Investorer som tror verdensøkonomien vil fortsette å vokse, kan basere investeringsporteføljene sine på derivater av ledende indekser fra hele verden. Siden Spania har en av de største økonomiene i Europa, kan en ETF eller CFD som følger landets ledende indeks gi ekstra verdi til en sånn portefølje.
  3. Dagtradere: ESP35 kan noen ganger vise betydelige prissvingninger i løpet av en enkel dag. Dagtradere prøver å utnytte disse svingningene ved å åpne og lukke en posisjon på samme dag, med håp om å generere kortsiktig fortjeneste.
  4. Langsiktige investorer: Den spanske økonomien er, som i alle industriland, rettet mot langsiktig vekst. Investorer som tror den spanske økonomien er stabil nok til å fortsette å vokse over tid, bør vurdere å investere i ESP35.

Hva driver prisen på ESP35?

De forskjellige landene i EU har et gjensidig, ofte symbiotisk avhengighetsforhold til hverandre. Dette er en av grunnene til at unionen i utgangspunktet ble dannet: for å gjøre det enklere med handel og fri flyt av borgere mellom disse landene. Men Spania er et delt land, med flere krefter som driver indre konflikt. Det bidrar til faktorer som kan forme økonomien, og til slutt også ESP35. Her er noen av disse faktorene:

  1. ECB: Den europeiske sentralbanken kontrollerer mange deler av EU-økonomien. Beslutninger som renter og økonomiske strategier påvirker de forskjellige landene i unionen, inkludert Spania, så IBEX 30 kan også bli påvirket.
  2. Internpolitikk: Spania har i mange år vært plaget av interne strider, som de stadige kampanjene for katalansk uavhengighet. Hver gang slike strider resulterer i større hendelser, kan det også påvirke den spanske økonomien.
  3. Globale faktorer: Det amerikanske markedet er ofte en drivkraft i verdensøkonomien. En god avslutning på Wall Street kan ofte gi en god handelsopplevelse i Europa neste dag.
  4. Individuelle aksjer: Siden det bare er 35 aksjer i indeksen, kan én eneste aksje - spesielt hvis den har betydelig tyngde - flytte hele indeksen hvis den viser stor gevinst eller tap.

ESP35: Drevet av interne og eksterne faktorer

Den spanske økonomien har følt på opp- og nedturer i årenes løp, og er blitt påvirket av faktorer både i og utenfor landet. Sett fra utsiden har Spanias forhold til EU til tider vært gjensidig givende, og andre ganger temmelig komplisert, inkludert gjeld og interkontinentale tvister. Det er unødvendig å nevne at ESP35-indeksen ofte har hatt en positiv respons på det første og negativ på det siste. Men det er Spanias interne stridigheter som kan vise seg å bety mest. Den katalanske kampen for uavhengighet, som nådde sin foreløpige topp i andre halvdel av 2017, har gjort mange økonomer bekymret. Catalonia står for nesten en femtedel av Spanias GDP, og en eventuell uavhengighet kan gi alvorlige konsekvenser for den spanske økonomien. Den katalanske folket har også mye å tape, siden Catalonia har en omfattende eksport til Spania. Dessuten vil ikke Catalonia automatisk bli medlem av EU, noe som kan være problematisk for landets internasjonale økonomisk forhold, for ikke å glemme de ekstra kostnadene forbundet med å etablere et eget land.

ESP35s historie

IBEX 35-indeksen ble etablert i 1992 med de 35 selskapene med høyest handelsvolum på Madrid-børsen. Selv om indeksen ble lansert i 1992, ble basisverdien på 3000 punkter beregnet ut fra markedsforholdene i 1989. Indeksen blir omdisponert to ganger i året av en komité med representanter for aksjemarkedet, økonomieksperter og akademikere. I motsetning til mange andre globale indekser kom ESP35 godt ut etter dotcom-boblen på starten av 2000-tallet, og hadde sin høyeste verdi hittil i 2007. På den tiden presterte indeksen bedre enn mange av de internasjonale motpartene, og økte som følge av en kraftig oppsving i eiendomsmarkedet i landet. Selv om aksjer i indeksen omsettes i Spania, har nesten halvparten av selskapene på IBEX 35 ikke-spansk eierskap.

Konklusjon: ESP35 er

Den spanske økonomien kan utvikle seg på mange måter fremover. På den ene siden finnes det umiddelbare trusler mot landets stabilitet, som kampen for katalansk uavhengighet, som helt klart kan få en negativ innvirkning på Europas fjerde største økonomi. På den annen side har ESP35-indeksen vist at den kan være Bull når andre globale markeder er Bear, noe som kan være en pekepinn på markedets stabilitet. Dessuten er Spania et godt etablert medlem av EU, med umiddelbar støtte fra sine europeiske partnere. Så de som har interesse for ESP35, bør følge godt med på hva som skjer, og huske å undersøke alle faktorer, både i og utenfor Spania.

Teknisk analyse på ESP35