Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro ETF Trading

Børsnoterte fond (ETF-er)

Et børsnotert fond (ETF) er et finansinstrument som består av flere aktiva samlet som ett aktivum du kan handle. Hvert fond følger en bestemt markedsstrategi eller indeks som er utformet for å passe enten for en bestemt finansinstitusjon sine hedgingbehov eller som et alternativ med lav risiko for investorer. ETF-er skapes av finansselskaper ved hjelp av en gruppe eksperter som skreddersyr hvert fond for å oppnå et bestemt mål. Aktivaene i fondet eies av de som skaper det, og akkurat som med aksjer, kan fondet noen ganger betale utbytte til investorene. ETF-er regnes vanligvis som verktøy for langsiktige investeringer, siden de er utformet for å ha lav risiko og gi stabil fortjeneste over tid.

Når du kjøper et børsfond på eToro ved å åpne en kjøp-posisjon (long) uten giring, innebærer det at du investerer i det underliggende aktivumet, og børsfondet kjøpes og eies i ditt navn*. eToro tilbyr imidlertid også flere funksjoner ved hjelp av CFD-handel. Ved hjelp av CFD-er kan du åpne selg-posisjoner (short), bruke giring og kjøpe aksjer brøkvis. På eToro kan du for eksempel investere så lite som 200 dollar i et børsfond som egentlig koster 1000 dollar.

Du kan blant annet investere i følgende populære ETF-er:

  1. Proshares Ultra S&P 500 (SSO)
  2. SPDR Gold (GLD)
  3. Emerging Markets Index (EEM)

✚ Her er alle ETF-ene som tilbys på eToro: etoro.com/nb-no/discover/markets/etf/