Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading Ethereum (ETH)

Ether (også kalt Ethereum) er en kryptovaluta som opprinnelig ble laget for å brukes av utviklere som bruker blokkjedeplattformen Ethereum. Valutaen ble introdusert i 2015 og steg raskt i popularitet. Den nådde milliarder av dollar i markedsverdi og etablerte seg som den nest mest populære kryptovalutaen etter Bitcoin. Siden prognosene om kryptovalutamarkedet som helhet er avhengig av Bitcoin, kan den generelle bruken av denne nyere valutaen delvis tilskrives skaperne av Bitcoin.

Omtrent 95 % av alle globale valutaer har en fysisk form, og finnes digitalt. Den vestlige verdens gradvise overgang til en virtuell økonomi betyr at tanken om at valuta forutsetter fysiske penger er på vikende front. Ettersom digitale valutaer blir mer utbredt, kan et økende antall bedrifter akseptere kryptovalutaer som betaling. Derfor kan Ether også bli mye brukt som betalingsform i tillegg til å brukes for applikasjoner som lages på Ethereum-plattformen.

Hvem bør ha Ethereum i porteføljen sin?

  1. Dagtradere: Ether har hatt flere hopp på mange prosent på én dag, noe som gjør det til et godt valg for tradere som tror de vet hva de kortsiktige bevegelsene blir.
  2. Investorer med stor tro på Ether: Kryptovalutamarkedet er fortsatt svært volatilt. De som tror at det vil øke i popularitet kan anse Ether for å være en langsiktig investering, i håp om at den vil vise lignende mønstre som Bitcoin gjorde i sin første dager.
  3. Bitcoin-tradere: Etterhvert som Ether fortsetter å styrke statusen som en populær kryptovaluta, er det mulig at det vil bli et sikringsinstrument for Bitcoin-investorer.
  4. Valutatradere: Kryptovalutamarkedet oppfattes av noen som en trygg havn når tradisjonelle valutaer blir for volatile. Siden Ether er mer atskilt fra tradisjonelle markeder enn Bitcoin, kan det bli den foretrukne trygge havnen for enkelte.

Hva driver prisen på Ether?

Mange faktorer påvirker Ether, men i det siste er de to viktigste faktorene Bitcoin og Ethereum-plattformen. Når det gjelder Bitcoin, kan det være både en negativ og positiv korrelasjon mellom de to kryptovalutaene. Når prisendringer på grunn av faktorer relatert til markedet som helhet (som volatilitet i tradisjonelle markeder eller forskrifter som påvirker deres aksept i vanlig handel), Ether kan gå i samme retning som Bitcoin, som er bjellesauen for markedets syn på kryptovaluta. På den annen side, hvis en viss situasjon påvirker Bitcoin spesielt, som når SEC stoppet en Bitcoin-basert ETF i mars 2017, kan det være en negativ korrelasjon, altså at Ether stiger når Bitcoin faller.

Den andre kraften som driver Ether-kursen er Ethereum-plattformen. Siden Ethereum er en blokkjede som er basert på en kodet infrastruktur, når den regelmessig en milepæl som kalles «hard gaffel». En hard gaffel er en endring i plattformen som gjør at den ikke er kompatibel med historiske versjoner, og skal forbedre plattformen som helhet. Hvis en viss hard gaffel forbedrer plattformens sikkerhet for eksempel, kan det være logisk å anta at de som handler Ether får mer tro på løsningen, noe som vil gi økt etterspørsel. På den annen side, hvis den harde gaffelen skader plattformen (som skjedde ved DAO-gaffelen, som vi skal forklare senere), kan det forårsake at kursen synker betraktelig.

Ethereum mot Bitcoin

Det er mange likheter mellom Ether og Bitcoin: Begge er blokkjede-baserte kryptovalutaer og har brukere over hele verden som bruker sin egen datamaskinkraft til å bidra til å behandle transaksjonene. Men det er også flere forskjeller. Det årlige tilbudet av Ether er begrenset til 18 millioner, men Ethereum kan i teorien fortsette å tilby mer valuta uendelig, så tilbudet er ubegrenset i det lange løp. I motsetning er Bitcoins begrenset. Bitcoins er laget slik at det endelige antallet Bitcoin er 21 millioner. Hvert år kommer et stadig mindre antall Bitcoins på markedet, og det er planlagt at totalen på 21 millioner skal nås i 2140.

Den andre viktigste forskjellen er behandlingshastighet. Prosessene bak kryptovalutatransaksjoner krever mye datamaskinkraft. Derfor gjøres det ikke øyeblikkelig. En gjennomsnittlig Bitcoin-transaksjon kan ta opptil 10 minutter. En Ether-transaksjon tar bare 15 sekunder, noe som bidrar til volatilitet og likviditet. I tillegg skiller distribusjonen av valutaene seg fra hverandre. De fleste som besitter Bitcoin tok det tidlig i bruk og grov ut valutaen i dens spede begynnelse. De fleste Ether-eiere er folk som deltok i Ethereums første folkefinansieringskampanje, som betyr at de kjøpte valutaen fremfor å grave den ut. Det forventes at antall utgravinger vil overgå antall kjøp innen 2022.

Historien til Ether

Ether ble introdusert i 2015 som valuta for Ethereum, og ble verdsatt til USD 2,8. Ethereum er en blokkjedebasert, desentralisert utviklingsplattform, som gjør at brukerne kan skape en rekke blokkjedebaserte programmer. Ether ble opprettet for å fungere som valuta for applikasjoner som krever en betalingsmetode, men senere ble det en investeringsmulighet for tradere. I juni 2016 oppsto den harde gaffelen DAO som undergravet valutaens tiltrekningskraft, da det ble oppdaget at plattformens oppdatering var en åpen dør for hackere som kunne fange omtrent 50 millioner dollar i Ether. Oppdagelsen forårsaket at Ether-kursen falt med rundt 30 % på én dag. Imidlertid ble angrepet håndtert og Ether-kursen nådde en rekordhøy notering i mars 2017.

Konklusjon: Ethereum kan bli den neste Bitcoin

Bitcoin har lagt til rette for Ether ved å overkomme hindre og folkeopinionen, som har ført til en lettere aksept av Ether. Mange tradere vurderer Ether som et mulig investeringsalternativ, og noen tror den er på vei til å bli neste Bitcoin. Kanskje er den det. Det er imidlertid viktig å huske at Bitcoin-markedet er betydelig større, og har vært i drift lenger, så det kan ta litt tid før Ether medfører faktisk konkurranse. Likevel vil noen si at Ether er fattigmanns Bitcoins, og at den etablerer seg som et mer rimelig alternativ i samme marked. Uansett ser det ut til at Ethereum er her for å bli og kan fortsette å vokse i popularitet og verdi.

Teknisk analyse på Ethereum