Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading EUR / GBP

Investere i EUR/GBP: Hva du bør tenke på

Valutaparet EUR/GBP er et av de mest omsatte i verden, og måler verdien av euro i britiske pund. Forholdet mellom EU-økonomiene og den britiske økonomien er tett, men er også kjent for å ha hatt sine opp- og nedturer i årenes løp. Selv om Storbritannia aldri fullt ut implementerte euroen, var de med i EU frem til de stemte for Brexit i 2016. Uansett er disse to valutaene nært knyttet til hverandre, og begge kan bli påvirket av faktorer relatert til europeisk økonomi. Dessuten veksles begge valutaene hyppig til USD, som på en måte plasserer dem på samme side i den globale valutabalansen.

Hvem bør ha EUR/GBP i porteføljen sin?

  1. Valutatradere: Siden dette er et av de mest populære valutaparene, kan det være smart for tradere i det utenlandske valutamarked å inkludere EUR/GBP i sine porteføljer.
  2. Dagtradere: På grunn av den høye volatiliteten i valutamarkedet girer mange korttidstradere disse prissvingningene i et forsøk på å få rask gevinst. Siden valutaparet har høyt volum og likviditet, kan EUR/GBP være et godt valg for disse tradere.
  3. USD-tradere: Valutatradere som hovedsakelig fokuserer på dollar, kan med fordel inkludere EUR/GBP i sine porteføljer for å øke spredningen.
  4. Grunnleggende analytikere: Valutapar blir ofte påvirket av nyheter, hendelser og økonomiske rapporter. Derfor kan de som baserer sin handelsstrategi på grunnleggende analyser, og som følger disse tett, vurdere å ha EUR/GBP i porteføljen sin.

Hva driver prisen på EUR/GBP?

Den fysiske nærheten mellom Storbritannia og EU er hovedårsaken til at disse to økonomiene er så involvert i gjensidig handel. Det er utstrakt import og eksport i begge retninger, og de to økonomiene er svært avhengige av hverandre. Brexit-avstemningen i 2016, som resulterte i en skilsmisse mellom Storbritannia og EU, har bidratt til begge valutaenes volatilitet, da hvert eneste trinn i forhandlingene påvirker enten den ene eller begge valutaene. Det finnes en rekke faktorer som kan påvirke EUR/GBP:

  1. Rente: Det britiske pundet påvirkes av Bank of Englands pengepolitikk, primært av rentebeslutninger, og euroen er tilsvarende knyttet til Den europeiske sentralbanken. Volatilitet oppstår ofte i tiden rundt offentliggjøringen av sentralbankenes rentebeslutninger.
  2. Økonomiske rapporter: data som BNP, sysselsettingstall, forbrukerprisindekser og andre kan påvirke begge valutaene. Disse rapportene slippes regelmessig, og flere av dem kan skape volatilitet.
  3. USD: Verdens sterkeste valuta. Amerikanske dollar blir ofte sett i sammenheng med begge disse valutaene. Så når den er sterkere, kan det svekke de europeiske motstykkene, og omvendt.
  4. Brexit: Det kan ta mange år å se den totale effekten av Storbritannias utgang av EU. Det innfløkte forholdet mellom de to sidene kommer sannsynligvis til å bli påvirket i mange år fremover.

EUR/GBP: La oss være venner

Det er ingen hemmelighet at den britiske regjeringen ble overrasket da det britiske folk i 2016 stemte for å gå ut av EU. Daværende statsminister David Cameron trakk seg, og britiske pund stupte 15 % til det laveste nivået på 30 år. Theresa May, som etterfulgte Cameron, bestemte seg for å avholde nyvalg i et forsøk på å samle mer støtte til Brexit. Men planen hennes slo feil, og hun endte opp med enda mindre støtte. Dermed fikk hun enda flere utfordringer i arbeidet med å skaffe en best mulig avtale for landet.

Men da støvet la seg, begynte begge sider på arbeidet med å redefinere forholdet sitt. Selv om EU er den sterkeste siden i forholdet, har Storbritannia fortsatt stor innflytelse og har sterke kort på hånden i enkelte aspekter i nåværende og fremtidige handelsavtaler. Selv om landet ikke lenger er en del av EU, er Storbritannia fortsatt en svært aktiv partner, og venn, av unionen, og det knytter GBP og euro tett sammen.

EUR/GBPs historie

Euroen ble satt i sirkulasjon i 2002. Før det hadde alle EU-landene sine egne valutaer. Men da euroen ble satt i sirkulasjon, bestemte flere medlemmer seg for å ikke ta til seg den nye valutaen, deriblant Storbritannia. I stedet beholdt Storbritannia sitt tradisjonelle pund. Men over natten ble en lang rekke valutapar overflødige, og pundet hadde nå kun én hovedrival på den andre siden av Den engelske kanalen. Siden euroen var i bruk i de store økonomiene, som Tyskland, Frankrike og Italia, ble den en viktig del av det globale valutamarkedet.

Konklusjon: EUR/GBP er symbiotisk til den europeiske økonomien

Selv om Storbritannia aldri tok til seg euroen, har landets utgang av EU likevel hatt stor effekt på det britiske pundet. Uansett hvor gode handelsavtaler som signeres på begge sider, kan de aldri bli bedre enn effekten av å høre til samme økonomi. Men beslutningen er tatt, og Storbritannia og EU er separate enheter. Siden begge økonomiene, og etter hvert også valutaene, har et så tett forhold, er det trygt å anta at de vil bli utsatt for de samme markedshendelsene som påvirker verdensøkonomien. Siden begge valutaene dessuten er tungt knyttet til USD, vil begge bli svekket parallelt dersom dollaren styrker seg.

Selv om de er forskjellige valutaer, kan deres fysiske nærhet og kulturelle likhet gjøre dem følsomme for lignende faktorer. Så forholdet mellom britiske pund og euro er preget av rivalisering, gjensidig avhengighet og kameraderi.

Teknisk analyse på EUR / GBP