Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading EUR / JPY

Hvem bør vurdere å trade euro/yen?

 1. Alle med et veloverveid syn på utsiktene til økonomiene i eurosonen og Japan. Ved å kjøpe den aktuelle valutaen kan man satse på et syn om at enten eurosonen eller Japan vil utvikle seg bedre enn den andre.
 2. Alle som søker hedging av en posisjon utenfor enten eurosonen eller Japan. De som er tungt investert i japanske aksjer kan diversifisere ved å kjøpe euro og vice versa.
 3. Dagtradere. Kortsiktige og noen ganger svært kortsiktige bevegelser i valutakursen åpner for kortvarige men potensielt lukrative muligheter for den som handler raskt.

Hva må jeg vite om euro og yen?

Den ene er en nasjonal valuta som ble etablert på midten av 1800-tallet. Den andre er fortsatt i stor grad en nykommer, en flernasjonal pengeenhet med en historie som kun strekker seg tilbake til 1999.

Yen er kontrollert av én nasjonal regjering – i motsetning til eurosonen med 19 land – og er også mye mer politisk styrt enn både euro, sterling og dollar.

Mens Japans penger tjener en sosial homogen nasjon med felles språk og historie, sirkulerer euroen i en flerspråklig valutaunion som strekker seg fra den russiske grensen til Atlanterhavet og fra polarsirkelen til Afrikas terskel.

Euro/yen har likevel vist seg å være et uimotståelig spekulasjonsobjekt for valutatradere. Til tross for alle de store forskjellene, finnes det noe de har til felles. Disse forskjellene kan i seg selv øke spenningen og interessen for å ta posisjoner i disse to globale valutaene.

Hvilke faktorer driver forholdet mellom euro og yen?

 • Både euro og yen er med i kurven av ledende valutaer som forvaltes av Det internasjonale pengefondet (IMF). Denne kurven danner grunnlag for IMFs egen valuta, «spesielle trekkrettigheter». Andre valutaer i kurven er dollar, sterling og den kinesiske valutaen renminbi.
 • Økonomien som drives av euro er betydelig større enn Japans økonomi, med henholdsvis 12 billioner dollar og 5 billioner dollar. De er imidlertid begge blant de største i verden, og de to økonomiene er viktige handelspartnere.
 • Både Den europeiske sentralbank (ECB) og Japans bank (BOJ) følger nå en pengepolitikk med nullrente eller til og med negative renter. Av ulike grunner har både eurosonen og Japan hatt problemer med svak eller fraværende økonomisk vekst, og myndighetene mener det er behov for en ekspansiv pengepolitikk.
 • Dette står i kontrast til USA spesielt, men også til Storbritannia, hvor pengepolitikken mest sannsynlig vil bli brukt til å stramme inn, ikke til å stimulere. Men dette gjør euro/yen-kursen sårbar ved rykter eller kunngjøringer om endringer av politikken hos enten ECB eller BOJ.
 • Siden japanske myndigheter har friere tøyler enn sitt europeiske motstykke, har de muligheten til å iverksette nye tiltak uten forvarsel, for å senke verdien på yen og dermed øke eksporten. Dette kan destabilisere enhver posisjon du har tatt i euro/yen.
 • En annen kilde til volatilitet i euro/yen-tradingen er at flere G7-land inngår i eurosonen. Tyskland, Frankrike og Italia er i seg selv ledende økonomier og har sine egne nasjonale interesser og agendaer.

Det grunnleggende om trading av euro/yen

 • Det enkleste alternativet er å kjøpe eller selge euro eller yen i form av fysiske sedler eller, mer fornuftig, gjennom en tradingkonto hos en finansinstitusjon eller banken din. Det vil nok ikke gi deg en innovasjonspris, men det er iallfall lett å forstå.
 • Du kunne ha brukt futures og opsjoner, derivater som gir deg muligheten til å ta posisjoner på bevegelser i valutakursene uten å eie den faktiske valutaen. Men hvis handelen «slår feil» – altså at spekulasjonen din viser seg å være feil – kan derivater innebære risiko og bli kostbare.
 • Forskjellskontrakter (CFD-er). Disse har blitt den mest populære måten å trade i alle typer finansmarkeder. En CFD er en kontrakt mellom en trader og en megler om å betale hverandre forskjellen mellom prisen på et aktivum dagen kontrakten ble inngått og prisen den dagen kontrakten termineres. Dette er girede produkter, noe som betyr at du kan oppnå eksponering ved å investere bare en prosentandel av verdien på handelen du ønsker. Dette gir muligheten for større fortjeneste, men du risikerer samtidig å tape mer enn innskuddet dersom markedet beveger seg mot deg. En annen risiko er at hurtige prisendringer kan føre til at kontosaldoen din endrer seg raskt. Hvis du ikke har nok penger på konto til å dekke disse situasjonene, er det en risiko for at posisjonen din kan bli lukket automatisk når saldoen faller under et visst nivå, kalt lukkenivået. Stopp-ordre kan begrense risikoen, men i markeder som beveger seg raskt kan prisene stige over eller falle under det ønskede nivået før salget kan gjennomføres. Dette kan øke tapene.

Hva må jeg tenke på om trading av euro og yen?

Eurosonen og Japan er to ledende økonomier, og markedet for disse valutaene er veletablert. Dette er et likvid marked, og det er ikke sannsynlig at etterspørselen etter verken euro eller yen skal forsvinne. Begge disse økonomiene har sine egne problemer og er midt i en prosess med ukonvensjonell økonomisk politikk i et forsøk på å gjenreise veksten.

En god forståelse av samspillet mellom dem er nødvendig for en euro/yen-trader.

Teknisk analyse på EUR / JPY