Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading EUR / UDS

Hvem bør vurdere å trade dollar/euro?

 1. Noen med sterk overbevisning om de økonomiske utsiktene i enten USA eller eurosonen. Kjøp av valutaen er den mest direkte måten for å følge opp en antagelse som for eksempel at USA snart opplever sterk vekst eller at eurosonens problemer ligger i fortiden.
 2. Alle som vil sikre en investeringsposisjon. Du kan ha tunge investeringer i, for eksempel, aksjer i eurosonen, men vil ha et tilleggsveddemål for vekst i USA. En dollarbeholdning er en god proxy for tilstanden i USAs økonomi.
 3. Dagtradere. Kortsiktige bevegelser i dollar/euro-kursen er en ideell satsing for tradere med kvikke føtter, som kan gå inn og ut av en valuta svært raskt.

Hvorfor snakker vi om handel i dollar/euro?

Dette er verdens største valutaenheter og blir brukt til å finansiere en stor mengde handel mellom USA og eurosonen på 19 land. Dersom forholdet var fastlagt i form av valutakurser, viller dollar/euro-handel hatt liten interesse i markedet. Men slik er det ikke. Den relative verdien av disse to økonomiske enhetene har gått opp og ned, noen ganger ganske skarpt, siden euro ble lansert i januar 1999.

Når det er bevegelse av denne typen, er det mulighet for potensielt lønnsom handel.

Hva må jeg vite om dollar og euro?

De to valutaene betjener økonomier som sammen har et brutto nasjonalprodukt på 31 billioner dollar: 19 billioner i USA og 12 billioner i eurosonen. Det utgjør over 40 prosent av verdens BNP på 75,2 billioner dollar.

Dette er ganske enkelt de mektigste økonomiske blokkene i verden.

Men selv om de i dag handles frem og tilbake i store volumer, har de svært ulike røtter. Dollar oppsto i 1785 og sloss med andre valutaer under USAs «Great Westward»-ekspansjon. USA hadde ikke en sentralbank før 1913, da Federal Reserve ble etablert.

Derimot ble euro foreslått, godkjent og lansert over ni år siden 1990, med den europeiske sentralbanken og en komité av finansministre (Eurogroup) som skulle overvåke valutaen.

US Treasury har ansvar for trykking av dollar, men den største enkeltinnflytelsen på verdien er rentebeslutningene som fattes av Federal Reserve. ECB, Eurogruppen og Europakommisjonens kommissær for økonomi har et felles ansvar for euro.

Hvordan har de to valutaene utviklet seg mot hverandre siden 1999?

Å beskrive det som en 18 år berg-og-dal-bane-tur er ingen overdrivelse. Euro ble lansert på 1,17 dollar og sank omgående, først til 1,00 og deretter enda lavere. Det var synd, gitt et uttalt mål fra euros skapere om å skape en valuta som kunne være en rival til dollar.

Lavpunktet, eller høydepunktet fra USAs synspunkt – kom i 2001 på 0,9 dollar. Etter det ble forholdet reversert, da euro klatret jevnt tilbake 1,00 til 1,24 dollar i 2004, godt over lanseringsverdien.

Finanskrisen i 2007 sendte euro kraftig opp mot dollar, kanskje fordi finanskrisen ble antatt å være et amerikansk problem – merkelig, siden den startet i en fransk bank i august det året. Euro nådde toppen på 1,47 i 2008, men deretter startet en lang nedgang og valutaen falt til 1,28 i 2012 før et kort rally sendte den tilbake til 1,33 dollar i 2014.

I begynnelsen av 2017 ble den handlet til omtrent 1,06.

Så over 18 år med handel mellom dollar og euro har vekslingskursen svingt rundt totalt 56 amerikanske cent, eller rett under 50 prosent av euros lanseringsverdi.

Hvilke faktorer beveger vekslingskursen dollar/euro?

Under normale forhold er hovedfaktoren den relative økonomiske situasjonen i USA og eurosonen, som reflekteres i den offisielle rentepolitikken til Federal Reserve og ECB. Dermed kan vekst i euroområdet føre til stigning i prisen på euro, noe som kan føre til at ECB øker rentene for å avkjøle veksten – eller kutter dem for å gjøre euro mindre attraktivt, noe som hjelper eurosonens eksportører. Svaret på finanskrisen i form av å holde rentene til enhver tid lave har komplisert denne sammenhengen noe, men situasjonen forblir den samme, at valutaer først svarer på den økonomiske situasjonen, og dernest på myndighetenes rentetiltak.

Hva er gode grunner til å handle dollar/euro?

 1. Det er et svært likvid marked. Du vil aldri mangle noen til å handle med gitt størrelsen på disse to valutaene.
 2. Inflasjonen er lav og stabil i begge områder. Det er ingen frykt om at verdien av dollar eller euro vil havne i en inflasjonsbasert storm.
 3. Dette er et informasjonsrikt handelsmiljø. Det er ingen mangel på informasjon om økonomiske og finansielle forhold i USA og eurosonen. Slik informasjon hjelper deg med å fastslå tradingstrategier.

Dette bør du tenke over.

 1. Dollar og euro er fundamentalt annerledes. To tredjedeler av verdenshandelen skjer i dollar, og viktige varer som gull og olje noteres i dollar. Dette er ikke tilfelle for euro.
 2. Euro er utsatt for hyppige kriser, enten i Hellas, Irland, Italia eller andre steder. Sonens fremtid er ofte tvilsom.
 3. Valutarisikohandel er et null-sumsspill. For hver vinner må det være en taper. I et marked som er dominert av profesjonelle, kan taperen bli deg.

Hvordan kan jeg handle dollar/euro?

 1. På den gammeldagse måten, veksling av én valuta til en annen gjennom en handlekonto med et finansselskap eller gjennom bankkontoen din.
 2. Derivater som futures og opsjoner [kobling] lar deg satse på valutakursbevegelser uten å eie selve valutaen.
 3. Du kan benytte forskjellskontrakter (CFD) der du og en megler samtykker i å betale forskjellen mellom prisen på et aktivum den dagen kontrakten er signert og prisen den dagen du har akseptert å avslutte kontrakten. Den av dere som har korrekt prognose for retningen prisen tar, blir betalt av den andre. eToro tilbyr handel med CFD-er

Passer trading av dollar/euro for deg?

Handel i dollar/euro gir muligheter for fortjeneste, men det er et hektisk marked der profesjonelle ofte har overtaket.

Hvorfor ikke følge noen av eToros dollar/euro tradere og finne ut hva de mener?

Teknisk analyse på EUR / USD