Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading Facebook

Hvorfor appellerer Facebook til investorer?

Etter en periode med rask vekst, lanserte Facebook en emisjon og børnotering (IPO) i 2012. Det ble en av de største børsnoteringene innen teknologi i historien. Selskapets aksjer startet på en pris på 38 dollar, og opplevde turbulens på kort sikt. Men de har siden tatt seg opp og er nå på et sunt kursnivå sammenlignet med kursen under børsnoteringen.

Følg publikasjoner og økonomiske rapporter fra Facebook (NASDAQ: FB) på deres nettside for investorer.

Facebook utbetaler ikke utbytte, noe som kan begrense aksjens attraktivitet blant investorene. Men virksomheten fortsetter å oppnå god fortjeneste og imponerende brukertall, noe som gjør den til et populært valg for vekstinvestorer. I desember 2016 hadde det sosiale nettverket i gjennomsnitt 1,23 milliarder aktive, daglige brukere. De aller fleste var bosatt utenfor USA og Canada.

Hvem bør ha Facebook i porteføljen sin?

 1. Folk med ambisjoner om å endre verden. Facebook har allerede revolusjonert hvordan vi samhandler med våre venner og familie, og knytter sammen folk på måter som ville vært ufattelig for 30 år siden. Den appellerer til investorer som liker å satse på fremtidsrettet teknologi.
 2. Investorer på jakt etter jevne økonomiske resultater. Facebook leverer konsekvent sterke finansresultater og oppnår fortjeneste på milliarder av dollar. Siden mobilannonser nå medfører en betydelig omsetning, er de økonomiske utsiktene positive.
 3. Dagtradere som ønsker å tjene på kortsiktige bevegelser i Facebooks aksjekurs. Forskjellskontrakter (CFD) kan hjelpe investorer til å oppnå dette.

Hvilke tjenester tilbyr Facebook?

Facebook var opprinnelig ment for universitetsstudenter, men fikk senere en drastisk utvidelse under grunnlegger og administrerende direktør Mark Zuckerberg. Nå er målet å gi mennesker mulighet til å dele innhold – med et endelig mål om å gjøre verden «mer åpen og tilkoblet».

Facebooks nettsted og mobilapplikasjoner gir tilgang til lynmeldingstjenester, og brukerne oppmuntres til å dele engasjerende innhold via profilsider og nyhetsstrømmer. En bilde- og videodelingsfunksjon er en viktig del av varemerkets suksess, og «grupper»-funksjonen lar brukere koble sammen forskjellige grupper av mennesker på ett sted.

Men Facebooks appell strekker seg langt utover enkeltpersoner, siden bedrifter, offentlige etater og ideelle organisasjoner også kan etablere profiler på nettstedet for å markedsføre tjenestene sine. Som en ytterligere streng å spille på, eier Facebook den populære fotodelingsplattformen Instagram, etter oppkjøp av firmaet i 2012. Det eier også meldingstjenesten WhatsApp.

Hvordan er Facebook-aksjen strukturert

Facebooks offentlig aksjer handles på NASDAQ-børsen i USA, under symbolet «FB». I dag er selskapets aksjer i to kategorier: «klasse A-aksjer», som vanlige investorer kan kjøpe og selge, og «klasse B-aksjer», som eies kun av selskapets ansatte. Begge disse aksjetypene gir stemmerett, men «B-aksjer» tilbyr mer.

Konsernet vurderer nå planer om å introdusere en ny «C-aksje» for offentlig aksjer, som vil handles under et annen symbol enn «A-aksjer». De medfører ingen stemmerett.

Legg Facebook til en investeringsportefølje

Nå som det er et børsnotert selskap, kan Facebook legges til en investeringsportefølje på to hovedmåter. De er:

 1. Kjøpe børshandlede aksjer i selskapet. Facebook-aksjer kan kjøpes direkte gjennom aksjemeglere. Fremveksten av elektroniske aksjemeglere har gjort denne prosessen mye raskere og enklere sammenlignet med tidligere.
 2. Bruk av CFD som er basert på aksjer i Facebook. I stedet for å kjøpe den faktiske Facebook-aksjen, kan investorer inngå forskjellskontrakter basert på dem. Gjennom CFD-er kan du og en megler samtykke i å betale hverandre forskjellen mellom gjeldende pris på aktivumet (Facebook-aksjer i dette tilfelle) og prisen på et visst tidspunkt i fremtiden. Enkelt forklart gir CFD-er en person muligheten til å investere og tjene både på at eiendelen stiger eller synker i verdi. eToro tilbyr CFD-investeringer.

Hvilke faktorer kan påvirke Facebooks aksjekurs?

Følgende forhold kan alle ha en positiv effekt på Facebook-aksjer:

 • Merkets evne til håndtere konkurrentene. Mange oppstartsbedrifter har forsøkt å stjele Facebooks status som konge over sosiale medier, men det veletablerte merket og engasjement for innovasjon har i stor grad overvunnet dem alle. På mange måter sier 1,23 milliarder daglige brukere sitt.
 • Effektiv annonseringsdrift. Med store mengder forbrukerdata til disposisjon, kan Facebook kreve store honorarer for målrettede annonser.
 • Muligheten til å finansiere store oppkjøp. Med mye kontantreserver, har Facebook økonomisk tyngde til å gå for revolusjonerende oppkjøp. WhatsApp og Instagram er bare to sensasjonelle eksempler.
 • Medaljens potensielle baksider er følgende:
 • Kontroversielle «falske nyheter». Internettgiganten er kritisert for å spre såkalte falske nyheter utilsiktet. Disse svindelartiklene søker å lure publikum med mål om politisk og økonomisk gevinst. Selv om Facebook har iverksatt tiltak for å bekjempe falske nyheter, har de siste kontroversene festet seg på investorenes netthinner.
 • Spørsmål over VR-investeringer. Som for ethvert selskap som investerer tungt i fremtidsrettet teknologi, er mange avventende til Facebooks oppkjøp. For eksempel stilles det stadig spørsmål ved om den dyre avtalen for Virtual Reality-selskapet Oculus faktisk kan bli lønnsom.
 • Det potensielle metningspunktet. Selv om Facebook har oppnådd imponerende vekst i årenes løp, er det en fare for at det kan én dag bare går tom for nye brukere. Med over en milliard mennesker som allerede har tilgang til selskapets tjenester hver dag, kan det være en grense for brukerveksten?

Teknisk analyse på Facebook