Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading FRA40

Investering i FRA40: Hva du bør tenke på

CAC 40-indeksen, også kjent som France 40 eller FRA40, er en referanseindeks med 40 av de største selskapene som handles på Euronext Paris-børsen. Sammen med DAX og FTSE blir den regnet som et viktig mål for den europeiske økonomiens generelle helse. Indeksens sammensetning forsøker å reflektere en balansert portefølje bestående av franske selskap, og den blir omdisponert hvert kvartal av en spesialkomité. Hver komponent allokeres vekt, basert på den relative markedsverdien. Siden det er en indeks og ikke et finansinstrument, er det ikke mulig å investere direkte i den. Men det finnes flere derivater, som futureskontrakter, ETF-er og CFD-er, som gjør det mulig å investere i FRA40.

Hvem bør ha FRA40 i porteføljen sin?

  1. Aksjeinvestorer: De som investere i enkeltaksjer i det europeiske markedet, på Euronext Paris-børsen, bør vurdere å bruke FRA40-indeksen som sikringsinstrumentet for å redusere risiko og spre sine porteføljer.
  2. Langsiktig investorer: Som i alle industriland er den franske økonomien rettet mot konstant vekst. Siden CAC 40-indeksen fungerer som en målestokk på landets økonomi, er det mange langsiktige investorer som satser på den, med troen på at indeksen vil vise mer vekst over tid.
  3. Dagtradere: Siden FRA40 kan vise betydelig prisbevegelse i løpet av en enkelt dag, kan noen tradere prøve å utnytte disse prisendringer i et forsøk på å få kortsiktig gevinst.
  4. Verdensøkonomi-investorer: noen investorer baserer porteføljene sine på investeringsprodukter som følger ledende indekser fra hele verden. FRA40-indeksen er et godt tillegg i en slik portefølje, siden den franske økonomien er en av de sterkeste i Europa.

Hva driver prisen på FRA40?

Med sin base i Frankrike er Euronext Paris-børsen en del av Euronext NV Group, som også tjener børsene i Amsterdam, Brussel og Lisboa. Dens tette bånd til nærliggende økonomier gjør indeksene mer utsatt for trender på hele kontinentet – spesielt de som påvirker EU. I tillegg har mange av selskapene i indeksen ikke franske eiere, selv om de omsettes på Paris-børsen. Noen av faktorene som påvirker prisen, inkluderer:

  1. Rentebeslutninger: Den europeiske sentralbanken (ECB) er den mest innflytelsesrike aktøren i europeisk økonomi. Siden banken dikterer pengepolitikken som former hele eurosonen, vil for eksempel rentebeslutninger med stor sannsynlighet ha innvirkning på ledende europeiske indekser, inkludert FRA40.
  2. Wall Street: USAs økonomi har stor betydning for verdensøkonomien og ofte er det Wall Street som setter tempoet i globale markeder. Så når markedene i USA går opp, kan de løfte europeiske markeder, og når de går ned, vil Europa følge etter. Siden det er en betydelig tidsforskjell mellom USA og Europa, kan effekten noen ganger føles i Europa den neste handelsdagen.
  3. Euro: EU-medlemmer, inkludert Frankrike, har siden 2002 brukt euro som valuta. Men siden valutaen er i bruk i 19 land, kan den noen ganger påvirkes av hendelser i ett bestemt land, med påfølgende effekt for alle de andre i eurosonen - og til syvende og sist påvirker den også FRA40-indeksen.
  4. Individuelle aksjer: Siden indeksen inneholder aksjer fra 40 selskaper, kan en betydelig prisbevegelse i én aksje, spesielt en med stor vekting, endre prisen på hele indeksen.

FRA40: Et tilsiktet referansepunkt

Der mange indekser blir regnet som referansepunkt i sine respektive økonomier, er FRA40 skapt spesielt for å være det. Alle selskapene indeksen er satt sammen av, befinner seg blant de 100 største franske selskapene, målt etter markedsverdi, men de 40 som er valgt ut er ikke valgt ut fra størrelse, men en lang rekke andre kriterier. Den viktigste retningslinjen "Conseil Scientifique" (indeksens styreorgan) bruker når de setter sammen indeksen, er å sikre at den utgjør et "relevant referansepunkt for porteføljeforvaltere". Dette betyr at faktorer som diversifisering og risikostyring får høy prioritet når det blir bestemt hvilke aksjer som skal inkluderes og hvilke som ekskluderes. Komiteen omdisponerer indeksen én gang i kvartalet for å sikre at den er relevant i forhold til retningslinjene. På en måte er CAC 40 en modellportefølje for temperaturinvesteringer i franske selskaper med høy markedsverdi.

FRA40s historie

CAC (Cotation Assistée en Continu, "kontinuerlig bistått tilbud") ble opprettet i 1987. Indeksen, som også er kjent som France 40, ble opprettet for å reflektere den franske økonomiens status, og hadde i starten en totalverdi på om lag 347 milliarder franc og 1000 basispunkter. Indeksen nådde en rekordtopp på over 6000 punkter i år 2000, men senere krasjet den som del av dotcom-boblen. De siste fem årene på 2010-tallet nådde den en total markedsverdi på mer enn 1,2 billioner euro.

Konklusjon: FRA40 er en europeisk toppindeks

Som en ledende europeisk indeks og én som er skapt for å representere en godt balansert, fransk aksjeportefølje, er CAC 40 en indeks oppfyller sitt oppdrag med å følge markedet. Det faktum at kriteriene for inkludering av aksjer ikke er vilkårlige, men heller omfatter konkrete vurderinger, gjør den til et godt verktøy for tradere og investorer som ønsker å få en bedre forståelse av fransk økonomi. Indeksens sammensetning, som inkluderer globale merkevarer som Airbus, L’Oreale og Renault, er ikke ulik en balansert portefølje for tematisk investering i den franske økonomien.

Sammen med Londons FTSE-indeks og tyske DAX er CAC en av de viktigste indikatorene på hvordan den europeiske økonomien har det. Siden EU er rettet mot vekst, er det mulig å anta at FRA4-indeksen fortsatt vil levere trading- og investeringsmuligheter til investorer på både lang og kort sikt.

Teknisk analyse på FRA40