Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading GBP / USD

Trading av britiske pund og amerikanske dollar

Valutaparet britiske pund/dollar er en av de eldste som fortsatt handles, i tillegg til å være en av de mest omsatte. Parets lange historikk vises tydelig i slangbegrepet som brukes til å beskrive det, «Trading the cable», som stammer fra 1800-tallet. Da ble vekslingskursen mellom de to valutaene kommunisert via en kabel under Atlanterhavet.

Valutaparet handles under koden «GBP/USD» og forklarer investorer hvor mange dollar som kreves for å kjøpe ett britisk pund. Valutatradere følger økonomiske og politiske begivenheter på begge sider av Atlanteren nøye, for å prøve å forutsi den neste utviklingen i valutakursen. De som mener at pund er i ferd med å styrke seg mot dollar, kan prøve å tjene penger ved å kjøpe GBP/USD. På den annen side, hvis prognosen er at pundet svekker seg, kan de selge paret.

Hvordan kan investorer handle pund og dollar?

Til tross for varig popularitet i dette markedet, kan handel med valutaparet GBP/USD ofte være volatilt. Derfor kan det være mer egnet for erfarne valutatradere som allerede kjenner godt til valutahandel.

Men de investorene som er klare for utfordringen, har tre hovedalternativer for å handle pund og dollar. De er som følger:

  1. Kjøp og salg av direkte på valutamarkedet. Enkeltpersoner kan bytte én valuta mot den andre ved å åpne en handlekonto hos en valutamegler. Elektroniske meglere har gjort det mye enklere enn tidligere.
  2. Bruk av derivater for å spekulere i fremtidige kursendringer. Terminkontrakter og opsjoner gjør at investorene kan spekulere på retningen som valutaparet GBP/USD trolig vil ta. Forskjellskontrakter (CFD) kan også brukes til å handle med valuta. Ved å åpne en CFD kan man investere i muligheten for at en valutakurs beveger seg opp eller ned, i stedet for å kjøpe den underliggende valutaen. eToro tilbyr CFD-investeringer.
  3. Dra nytte av spesialiserte børshandlede fond (børsfond). De siste årene har vi sett fremveksten av børsfond som følger utviklingen til en bestemt valuta. De tilbyr mulighet for indirekte eksponering til valutamarkedet. Investorer kan handle disse børsfondene i et forsøk på å tjene penger på svingninger mellom ulike valutaer.

Hvilke faktorer kan påvirke vekslingskursen mellom GBP/USD?

En rekke faktorer kan forårsake svingninger i vekslingskursen mellom pund og dollar. De inkluderer:

  • Viktige økonomiske nøkkeltall. Offisiell statistikk om brutto nasjonalprodukt, varehandelstall og innkjøpsindekser kan bidra til investorenes anslag om relativ økonomisk utvikling mellom Storbritannia og USA. Store forskjeller mellom disse tallene kan forårsake at pundet stiger eller faller mot dollar.
  • Renteendringer. De pengepolitiske vedtakene som fattes av Bank of England og US Federal Reserve kan også være innflytelsesrike. For eksempel kan oppadgående endring i et lands offisielle rente tradisjonelt føre til en økning i landets valuta, takket være en økning i utenlandske investeringer.
  • Inflasjonstrender. Spesielt høye nivåer av inflasjon i Storbritannia kan forårsake at pundet svekkes.
  • Forbrukertillitt. Valutatradere analyserer vanligvis en rekke tillitsindekser for å anslå stemningen til britiske og amerikanske forbrukere.
  • Store politiske begivenheter. En endring i et lands ledelse kan ha positive eller negative innvirkningene på traderne, avhengig av retningslinjene som foreslås av den nye regjeringen.

Hvordan har pund utviklet seg mot dollaren?

Pundet fikk en jevn stigning mot dollar mellom 2002 og høsten 2007, og klatret fra 1,40 dollar til 2,10 dollar over den tidsperioden. En kraftig britisk økonomi og relativt høy rente bidro. Men pundet mistet momentum i den globale økonomiske nedgangen, og har vært gjennom en merkbar nedgang siden sommeren 2016.

En rekke faktorer har forårsaket at verdien av pundet falt siden juni 2016. Storbritannias folkeavstemming vedrørende å forlate den Europeiske Union drev pund til det laveste nivået på 30 år mot amerikansk valuta. I tillegg førte Federal Reserves beslutning om å øke rentenivået i USA i desember 2015 og igjen på slutten av 2016 til at dollar styrket seg.

Pundet har til tider sunket under 1,20 dollar siden Brexit-avstemningen, men den har ikke falt i nærheten av det historiske lavpunktet på 1,05 dollar, som ble notert i februar 1985. Heller enn å være forårsaket av store svakheter i den britiske økonomien, førte valget av president Ronald Reagan til historiens svakeste pund. President Reagan introduserte skattekutt og økning i offentlig forbruk i statene som økte tilliten til USA, og fikk investorer til landet.

Dette bør du tenke på når du handler i de to valutaene.

Takket være den lange historien, stabiliteten og økonomiske veksten i de to landene, er valutaparet GBP/USD populært blant tradere. Det gjør paret svært likvid, noe som betyr at investorene har masse kjøpere og selgere som de kan gjøre avtaler med. Markedets likviditet gjør at transaksjonene kan skje raskt og at investorer kan dra nytte av raske bevegelser i vekslingskursen.

På den annen side er globale valutamarkeder vanskelige å navigere, og pund/dollar er intet unntak. Vi oppfordrer deg til å ta trå varsomt, holde øye med den relative utviklingen av den britiske og amerikanske økonomien, og gå nøye gjennom tidligere vekslingskurser.

For å lære mer om dette markedet, er det verdt å følge med på noen av de som trader pund/dollar på eToro for å se hva deres synspunkter er.

Teknisk analyse på GBP / USD