Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading GER30

Investeringer i DAX (GER30): Dette bør du tenke over

DAX-indeksen (kalles også Germany 30 eller GER30) er en indeks for de 30 største børsnoterte selskapene på Frankfurt børs, herunder velkjente merkevarer som Adidas og BMW. Det er den mest populære indeksen i Tyskland, men grunnet det smale utvalget av 30 selskaper, er det ikke nødvendigvis en målenhet for den generelle utviklingen i Tysklands økonomi.

Hvem bør ha DAX i porteføljen sin?

 1. Tematiske investeringer i Tyskland: Siden det er Europas største økonomi, kan investorer som tror på langsiktig vekst i Tyskland og i hele EU vurdere å investere i DAX.
 2. Dag-tradere: DAX-indeksen viser ofte stor volatilitet i løpet av en enkelt handelsdag, og kan tilbyr store muligheter for både long- og shorthandler.
 3. Langsiktige investorer: Siden starten i 1988 har DAX-indeksen stadig utviklet seg, og viser en generell stigende trend. Den nådde toppen i 2013 og 2017.
 4. Investorer i tyske aksjer: Dersom du investerer i spesifikke tyske aksjer kan DAX-indeksen fungere som hedgingverktøy.
 5. Globale investorer: Investorer som handler i store økonomier rundt om i verden, og som f.eks. handler i indekser som Dow Jones eller FTSE, kan vurdere å ta med DAX i porteføljen. Store økonomier følger ofte hverandre.

Hva driver prisen på DAX?

 1. Den tyske økonomien: DAX anses ikke som en målenhet på Tysklands økonomi, men selskapene som inngår i DAX utgjør en stor del av den tyske økonomien. Derfor kan nasjonale trender påvirke indeksens underliggende selskaper.
 2. EUs økonomi: Tyskland er ikke bare den største enkeltstående økonomien i Europa, men er også en viktig katalysator for andre land i regionen. Derfor påvirkes DAX av endringer som påvirker EU som helhet.
 3. Viktige endringer i en enkeltkomponent: Siden indeksen kun består av 30 aksjer, kan den påvirkes stort av endringer i en enkeltaksje. Siemens utgjør for eksempel over 10 % av indeksen, så en signifikant prisendring vil ha store ringvirkninger for DAX.
 4. Globale trender: Siden alle internasjonale markeder henger sammen, og DAX-selskapene har virksomheter verden over, er det sannsynlig at viktige hendelser i verden, store endringer i et annet marked eller globale trender kan påvirke denne tyske indeksen.

DAX gir ikke alltid et korrekt bilde av Tysklands økonomi.

Mange indekser regnes som barometre på tilstanden i de respektive landenes økonomi. Det gjelder særlig for indekser som skiller seg ut og omtales mye i et spesifikt land. Dette gjelder for eksempel for britiske FTSE eller Nikkei 225: Når de stiger betyr det som regel at landets økonomi gjør det bra.

I den sammenhengen er DAX-indeksen et særskilt eksempel. Som regel stiger DAX når Tysklands økonomi vokser sterkt, men det er også noen unike forskjeller fra andre indekser av lignende betydning:

 1. DAX består kun av 30 underliggende selskaper: Tyskland er Europas største økonomi og den fjerde største i verden. DAX består av de 30 største selskapene i Tyskland, men det er veldig mange store selskaper som ikke er med i indeksen. Derfor kan det hende at indeksen utvikler seg i motsatt retning av resten av økonomien.
 2. Indeksen består av globale merkevarer: Det er mange velkjente merkevarer i indeksen, som BMW, Adidas, Siemens og SAP. Selvsagt driver slike selskaper virksomhet langt utover Tysklands grenser. Derfor kan indeksen vokse på tross av eventuell nedgang i virksomhetene innenlands.
 3. Tyskland er med i EU: Det er ofte et tett bånd mellom et lands indeks og valutaen. For eksempel er den japanske økonomien avhengig av eksport. Det betyr at Nikkei ofte stiger når Yen svekkes mot andre valutaer. Siden Tyskland er en del av eurosamarbeidet med de andre EU-landene, er sammenhengen mellom DAX og valutaen ikke like klar.

Historien bak DAX

DAX står for Deutscher Aktienindex (Den tyske aksjeindeksen) og ble lansert i 1988 for å måle prestasjonene til de 30 største selskapene i Tyskland. Som for de fleste indekser foretas en periodisk rebalansering, og mange av de underliggende selskapene som ble lagt til i løpet av årene som gikk ble senere ekskludert av forskjellige grunner, for eksempel utilstrekkelig børsverdi.

Indeksen ble lansert til en verdi av 1 000 basispunkter, og har gått opp og ned i løpet av årene som har gått. I 2015 steg indeksen over 12 000 poeng. Halvveis inn i 2017 nådde den tidenes beste notering. På det høyeste nivået var den samlede børsverdien av de underliggende selskapene 970 milliarder euro.

Konklusjon: DAX påvirkes av faktorer både innenriks og utenriks.

Det å vurdere å investere i DAX er et eksempel på den tradisjonelle bull- og bear-debatten De som tror at den globale økonomien, og spesifikt Tyskland, vil fortsette å vokse, vil investere mer, mens de som har et mer negativt syn, også vil være mer forsiktige i tilnærmingen. Men for de fleste investorene handler DAX mer om hele verdensbildet enn om den tyske økonomien – og det med god grunn. Når vi ser på diagrammet for GER30, er det helt tydelig påvirket av globale trender. Den viser ofte endringer i samsvar med andre ledende globale indekser, selv om den tyske økonomien går i motsatt retning. Men det er viktig å merke seg at at når alt kommer til alt består indeksen av tyske selskaper, og kan også påvirkes av faktorer som tysk økonomisk vekst og stabilitet.

Teknisk analyse på GER30