Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading GOLD

Gull er et edelt metall som har tiltrukket investorer i tusener av år. Gullets sjeldenhet, skjønnhet og styrke gir det varig appell, men investorene tiltrekkes også av dets relativt konstante og iboende verdi over lange perioder. Det ses på som et grunnaktivum som du kan stole på i perioder med volatilitet. Men hvordan vet du om det er riktig for deg å investere i gull? La oss starte med det grunnleggende …

Gull er et kjemisk element som tar form av mykt, gult metall. Det er slitesterkt og motstandsdyktig mot de fleste syrer. Samtidig er det formbart. Disse egenskapene betyr at det er sterkt etterspurt i tannhelsetjenesten og elektronikkbransjen, og gullets sjeldenhet – alt gull som noensinne er gravet ut, ville passet i en enebolig – betyr at det er et varig etterspørsel etter gullsmykker. Men gull er kanskje mest kjent som en investering.

Hvorfor er gull en god investering?

Årsaken til at gull forblir attraktivt for investorer er måten det har holdt stand over lengre perioder. En unse gull kan kjøpe omtrent samme antall brød i dag som det gjorde under kong Nebuchadnezzar for 2 500 år siden, det gir deg en pekepinn på hvor inflasjonssikkert gull er. Det er den viktigste trygge havnen under turbulente tider.

Gullfans (investorer som er store tilhengere av gull) liker det fordi det er det eneste økonomiske aktivumet som ingen har ansvar for. I motsetning til valutaer, er verdien av gull ikke avhengig av at noen annen lover å betale for det – det er verdifullt i seg selv.

Derfor sier mange at gull er et «siste betalingsinstrument». En økonomisk katastrofe eller katastrofe av annen type kan ødelegge verdien av alle store nasjonale valutaer, men gull er universelt akseptabelt i stedet som en betaling for varer og tjenester.

Men husk, som for alle typer investeringer, kan verdien på et aktivum gå ned så vel som opp. Gullprisen har fluktuert mye over to og et halvt tusen år, noen ganger med ganske dramatiske endringer. I motsetning til utbytte på aksjer og obligasjoner, genererer ikke gull inntekter. For eiere av fysisk gull, kan det også påløpe kostnader i form av sikkerhet og forsikring. Og den langsiktige trenden ser ut til å være at nasjonale sentralbanker reduserer gullbeholdningen, noe som trolig påvirker prisen negativt.

Hvem bør ha gull i porteføljen sin?

  1. De som ønsker diversifisering. Fordi gull er et økonomisk hjelpemiddel i seg selv, beveger det seg ikke i relasjon til aksje- og obligasjonsmarkedet. Gullprisen følger sin egen rytme. Så det gir en ekstra dimensjon til en standardportefølje av aksjer og obligasjoner.
  2. Noen ønsker råvarereksponering. Som andre naturressurser, som tinn eller kopper, utvinnes gull i gruvedrift og transporteres i et marked som kan være som kan studeres og forstår med tanke på lønnsomhet for erfarne råvareinvestorer.
  3. De som ønsker å forankre porteføljen sin ved å sette en del av midlene i grunnaktivumet som mange tror at gull er.
  4. Dagtradere med mål om å tjene på kortsiktige prisendringer. Forskjellskontrakter for gull (CFD-er) egner seg for dette formålet når man har fått et bedre grep om markedet.

Hva styrer prisen på gull?

Gullprisen har svingt opp og ned siden årtusenskiftet, med et lavpunkt på 272 dollar per unse og høydepunkt på 1 664 dollar. Men dette er ytterpunktene. Gull har nylig ligget i prisintervallet 1 150 til 1 350 dollar. Du kan enkelt finne gullprisen i dag i aviser og på nettet.

Det finnes tre store faktorer som påvirker gullprisen:

  1. Graden av inflasjon eller deflasjon i verdensøkonomien. Inflasjon (når prisen på varer og tjenester er på vei opp) gjør penger mindre verdifullt i forhold til gull, så gullprisen pleier å være høy. Deflasjon (når prisen på varer og tjenester er på vei ned) har motsatt effekt, det øker verdien av penger i forhold til gull og gullprisen kommer ned.
  2. Helsetilstanden i verdensøkonomien og utenrikspolitikken. Gull blir sett på som en trygg havn i problematiske perioder og usikkerhet, så prisen stiger når etterspørselen øker. Når det er relativ høy velstand og fred forsinker det prisutviklingen og etterspørselen faller bort. Vi så dette fra slutten av 1980-årene og godt inn i nåværende århundre.
  3. Hvor attraktivt gull er sammenlignet med andre investeringer. I en tid med lav avkastning på aksjer og obligasjoner, kan gull tiltrekke investorer som ønsker bedre avkastning. Det motsatte er også tilfelle.

Andre faktorer har også innvirkning. Sentralbanker er store aktører i gullmarkedet, og dersom de selger noe av gullbeholdningen, som skjedde på slutten av 1990-tallet, kan det sende gullprisen raskt nedover. Hvis de øker gullbeholdningen, kan det gi prisen et løft.

Som alle andre aktiva som kjøpes og selges, skaper hyppige prisbevegelser muligheter til å få gevinst hvis du kan selge for mer enn du betalte. Men beslutningen om å kjøpe gull er litt spesiell.

Hvorfor er gull priset i dollar

Over hele verden prises gull i amerikanske dollar (USD) per troy-unse, en arv fra etterkrigstiden da dollar var knyttet til gull og alle andre store valutaer var knyttet til dollar. Det betyr at hvis du investerer med midler i annen valuta, vil du måtte gjøre en ekstra beregning for å finne ut hvordan prisen slår ut for deg.

Teknisk analyse på GOLD