Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro - Leverage

Hva er giring?

Giring betyr å bruke kapital lånt fra en megler når du åpner en posisjon. Tradere kan noen ganger ønske å bruke giring til å oppnå mer eksponering med minst mulig egenkapital, som en del av deres investeringsstrategi. Giring brukes på multipler av kapitalen traderen investerer, for eksempel 2x, 5x eller høyere, og megleren låner denne pengesummen til traderen i et fast størrelsesforhold. Giring kan brukes både til kjøpsposisjoner (long) og salgsposisjoner (short). Det er viktig å merke at eventuelle tap også blir multiplisert, ikke bare gevinster.

Hvordan virker giring?

  1. Velg aktivumet du er interessert i å handle på eToro-plattformen og klikk på TRADE. Et popup-vindu vises med handelsparametrene, som vist nedenfor.
  2. Velg riktig fane øverst for Selg (short) eller Kjøp (long) for handelen din.
  3. Velg beløpet for kapitalen du ønsker å investere i denne handelen. Angi multiplikator for giring. Dette forholdstallet varierer for de ulike aktivaene. Du kan også velge å handle uten giring, ved å velge 1x.
  4. Angi parameterne Stop Loss og Take Profit. En Stop Loss-grense er påkrevet for å begrense den mulige risikoen for kapitalen din.
  5. Klikk på ANGI ORDRE for å plassere handelen. Handler utføres umiddelbart når markedet åpner.

Girede handler utføres for CFD-er.

Hvilke aktiva kan jeg bruke giring for?

Giring kan brukes når du handler aksjer, valuta, børsnoterte fond, råvarer og indekser – og i visse tilfeller kryptovalutaer. Hvert aktivum har maksimalgrenser for giring, som styres av bransjereguleringer, i tillegg til eToros egen innsats for å fremme ansvarlig handel og begrense risikoen ved å handle med høy giring.

Maksimal eksponering varierer også etter kontotype. En profesjonell kundekonto hos eToro gir mulighet for høyere giring og andre fordeler, som reduserte marginsatser og ingen uttaksgebyr. Bare kunder som oppfyller visse kriterier kan velge å bli profesjonelle kunder.

>> Eksempler på giring <<

Hva kan jeg gjøre for å minimere risikoen når jeg handler med giring?

Selv om å handle med giring kan føre til økt fortjeneste ved vellykkede handler, innebærer det også en risiko for større tap. Det finnes imidlertid noen verktøy for risikostyring tilgjengelig på eToro, for å hjelpe deg med å redusere eventuelle tap.

  • Stop Loss: Bruk Stop Loss for å stenge en handel hvis markedet beveger seg et bestemt beløp mot handelen din. Du kan angi Stop Loss i henhold til et spesifikt nivå i markedet (kurs) eller som et pengebeløp, også vist som en prosent av det opprinnelige investeringen din i handelsvinduet.
  • Take Profit: Legg inn en Take Profit-ordre for å automatisk stenge posisjonen din når fortjenesten på posisjonen kommer opp til et valgt beløp.
  • Beskyttelse mot negativ saldo: Selv om det ikke er påkrevet ved lov, absorberer eToro tapet og saldoen på kontoene dine i de sjeldne tilfellene der markedsforholdene gjør kontosaldoen din negativ, slik at saldoen din settes til null.