Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading NATGAS

Naturgass er en av de viktigste naturressursene som finnes. Gjennom de siste tiårene har naturgass (noen ganger omtalt som NATGAS i finansdata) blitt veldig populært blant investorer med alle slags bakgrunner. De tre landene med mest naturgass er Russland, Iran og Qatar. Det er viktig å merke seg at disse landene ofte påvirkes av politiske og geopolitiske hendelser.

Til tross for denne usikkerheten er naturgass blitt en populær råvare. Den umettelige appetitten for gass fra hele verden sørger for at etterspørselen forblir høy i fremtiden. Selv om mange investorer ser sultent på gull og olje som sine foretrukne råvarer, har naturgass nærmet seg toppen de siste årene. Vi anbefaler at du leser mer og finner ut om det passer for deg å investere i naturgass.

HVEM BØR HA NATURGASS I PORTEFØLJEN SIN?

  1. Råvareinvestorer: De som allerede har erfaring med og forståelse for råvarer, kan naturligvis utvide porteføljen sin med naturgass. Dette skyldes noen overlappende trender som påvirker både olje og naturgass. Dette er ingen garanti for suksess, men hjelper langt på vei.
  2. Dagtradere: Naturgass passer godt for dagtradere som satser på å tjene penger på markedsbevegelser. Naturgass kan handles på eToro via forskjellskontrakter (CFD-er), noe som lar tradere dra fordel av investeringsmuligheter fra datamaskinen eller mobilen.
  3. Profittjegere: De som alltid er på søken etter å dra fordel av nye markeder og muligheter, bør vurdere naturgass som et godt alternativ. Naturgass regnes for å være ekstremt volatil.
  4. De som vil diversifisere: De som ønsker å utvide med naturgass for å diversifisere porteføljen sin. Mange tradere mener imidlertid at naturgass ikke bør kategoriseres sammen med andre råvarer, for eksempel gull, som pleier å være mer stabil og regnes som en trygg havn.

HVA DRIVER PRISEN PÅ NATURGASS?

En av de store fordelene med å handle naturgass er at de fleste av de økonomiske faktorene er lette å forstå og har med sunn fornuft å gjøre. Det holder ofte at tradere følger med på nyhetene og går på nettet for å finne all den informasjonen de trenger.

  1. Været: En av de viktigste faktorene er været. Temperaturer som krever oppvarming eller kjøling gjør at etterspørselen øker, noe som driver prisen oppover. I teorien kan prisen på naturgass stige i juli og august og falle i september og oktober. Selv om dette ikke alltid er tilfelle, er det verdt å ta hensyn til.
  2. Økonomisk politikk: Regjeringers politikk kan ha stor påvirkning på naturgass. Beslutninger om skatt, budsjetter og pengepolitikk og mange andre faktorer kan ofte skape store svingninger på markedet for naturgass.
  3. Markedsforhold: Markedets styrke kan også påvirke prisen på naturgass. En svekket økonomi kan redusere etterspørselen. For eksempel: Mindre kontorarealer i bruk reduserer behovet for oppvarming om vinteren.

NATURGASS: GRUNNLEGGENDE FOR Å OVERLEVE

En av grunnene til at investorer er interessert i naturgass, er at den er blitt en så viktig del av hverdagslivet vårt, i den grad at vi ikke overlever uten. Familier lager mat med naturgass, kraftselskaper bruker naturgass til å lage strøm, det er en viktig faktor i å lage dyrefôr, og nå driver den til og med offentlig transport i noen byer.

Likevel innebærer ikke avhengigheten vår av naturgass at prisen kommer til å stige. (Tvert imot kan prisen på naturgass til tider være svært volatil.) Forbruket kommer sannsynligvis til å øke i de nærmeste årene, både på grunn av en høyere levestandard og høyere forbruk i Vesten og vekstmarkeder i Østen. Naturgass er kommet for å bli.

NATURGASSENS HISTORIE

Til tross for at naturgass har eksistert i millioner av år, ble den først brukt i Storbritannia i 1785. Frem til 1900-tallet ble gass først og fremst brukt som en energikilde for lamper, siden det ikke fantes noen måte å transportere store mengder. Alt dette forandret seg på 1920-tallet, da USA begynte å bygge store rør for transport av naturgass. Frem til da var andre former for energi mer praktiske. Så snart den ble mulig å transportere, ble imidlertid naturgass mye mer utbredt og viktigere i mange menneskers liv. Naturgass kunne nå føres direkte inn i familienes hjem og forandre livene deres for alltid.

KONKLUSJON: NATURGASS ER KOMMET FOR Å BLI

Det finnes ingen garanti, men vi kan være ganske sikker på at naturgass kommer til å bli brukt i mange tiår til. Naturgass er fortsatt ikke så populær som mange andre finansaktiva, men den begynner å få et fotfeste blant både avanserte tradere og de som begynner å investere for første gang.

Teknisk analyse på NATGAS