Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading NSDQ100

Investeringer i Nasdaq: Dette bør du tenke over

Nasdaq 100 består av de 100 største selskapene i USA, ikke medregnet finanssektoren. Indeksens aksjefordeling er proporsjonal med selskapets børsverdi, og enkelte selskaper har derfor mer innvirkning på indeksen. Siden mange av de største selskapene driver innen teknologisektoren, som Apple og Googles morselskap Alphabet, er det noen ganger som et barometer for bransjens generelle tilstand. Denne sammenhengen fungerer begge veier, siden et betydelig utslag på ett selskaps aksjekurs kan løfte Nasdaq som helhet.

Nasdaq er en hybrid på flere måter. På den ene siden kan den bli påvirket av hendelser knyttet til USAs økonomi, som endringer i lovgivning, rentenivå, eller økonomisk politikk under forskjellige presidenter. På den andre siden kan den også påvirkes av trender knyttet til bestemte sektorer, eller til og med ett selskap som det ovennevnte eksempelet i teknologisektoren. Når man handler i Nasdaq, er det derfor viktig å følge med på begge sider av ligningen. Begivenheter som rentebeslutninger i FED eller NFP-rapporten kan påvirke Nasdaq, men det kan også økonomiske rapporter fra store amerikanske selskaper.

Generelt sett er indekser mer stabile enn enkeltaksjer. Siden de diversifiserte komponentene kan sikre mot risiko, kan en betydelig forandring i ett selskaps aksjekurs påvirke indeksen som helhet, men på et relativt moderat vis. Fra et tradingståsted: Siden den globale finanskrisen i 2008 har Nasdaq klatring stødig, så å investere i Nasdaq som en del av en diversifisert portefølje kan føre til økt stabilitet.

Hvem bør ha Nasdaq i porteføljen sin?

  1. Langsiktige investorer med lav risiko: Bortsett fra globale hendelser der markeder verden over var i krise, viser Nasdaq-kurven jevn fortjeneste over tid og kan være et godt valg for langsiktig investering.
  2. Sektorinvestering i teknologisektoren: Siden en stor del av Nasdaq 100 består av teknologiaksjer, kan det være en god mulighet for dem som ønsker å investere i sektoren som helhet.
  3. Sikring mot svingninger i enkeltaksjer: Du som investerer i enkeltaksjer som er med i indeksen, kan bruke Nasdaq som sikringsinstrument.
  4. Du som tror på USAs økonomi: NASDAQ er ofte påvirket av den amerikanske presidentens økonomiske politikk, og de som tror den skal vokse mer bør vurdere å investere i NASDAQ.

Hva driver kursen på Nasdaq?

I likhet med mange finansaktiva, er det en rekke faktorer som påvirker Nasdaq-kursen. Men når vi ser på kortsiktige bevegelser, er listen kortere. En faktor som man raskt legger merke til er hvordan Nasdaq relaterer seg til andre indekser i USA. Nasdaq nevnes ofte i sammenheng med Dow Jones og S&P 500. Fra et bredere ståsted, siden alle kan brukes for å ta temperaturen generelt på USAs økonomi, er det ikke uvanlig å se at alle tre går i samme retning når det er en positiv utvikling i USA. Men dette poenget står i kontrast til neste poeng, som gjelder Nasdaqs sammensetning.

Siden Nasdaq består av enkeltselskaper, er det mulig at den beveger seg i motsatt retning av de to andre indeksene i visse tilfeller. Et godt eksempel kan være økonomiske rapporter: Hvis markedene beveger seg i en fallende trend samtidig som et betydelig selskap som f.eks. Facebook kunngjør en imponerende økonomisk rapport, kan indeksen løftes som helhet fordi aksjen stiger.

Nasdaq: Et investeringsalternativ

En annen viktig del av Nasdaq 100 er hvordan den står i forhold til andre investeringsmekanismer. Federal Reserve setter rentenivået i USA, som påvirker amerikanske dollar, lånerenter og andre finansobjekter. Siden aksjemarkedet generelt og indeksbaserte børsfond spesielt fungerer som investeringsverktøy, stiger de ofte når renteuviklingen er lavere. Langsiktige investorer vil ofte velge et alternativ med lav risiko og lav avkastning som et middel for å oppnå fortjeneste over tid. Hvis renteutviklingen er lav, kan sparekontoer bli mindre populære, mens andre alternativer blir mer fristende for investorer. Hvis FED senker renten, er det godt mulig at mange investorer vil velge å investere i Nasdaq 100, siden indeksen kan ha potensiale til å generere høyere avkastning over tid, samtidig som den har den antatte stabiliteten til en ETF.

Historien bak Nasdaq

Nasdaq 100 ble introdusert i 1985 av Nasdaq, verdens nest største børs (etter New York-børsen). Den ble opprettet parallelt med NASDAQ composite index, i et forsøk på å tilby investorer mer segmentert eksponering mot det amerikanske markedet. I årenes løp har den vært gjennom opp- og nedturer. Den har vanligvis vært utsatt for tap etter store, globale hendelser, som 11. september-angrepet i USA og den påfølgende krigen i Afghanistan, eller finanskrisen i 2008. Til tross for at den samlede kurven viser betydelige forskjeller mellom høydepunkter og lavpunkter, har indeksen vist jevn fortjeneste siden 2008, hovedsakelig drevet av den voksende teknologisektoren i USA.

Konklusjon: Vær forsiktig optimistisk om Nasdaq 100

Nasdaq 100 betraktes som et godt investeringsvalg av mange tradere, grunnet solid økning de siste årene og fokuset på den stadig økende teknologisektoren. Det er imidlertid viktig å huske at den har rast nedover ved historiske globale hendelser, som finanskrisen i 2008. Når det er sagt, fokuserer Nasdaq 100 på teknologi og USAS økonomi, som har vokst til enestående nivåer de siste årene. Det er trygt å anta at Nasdaq 100 vil fortsette å være et populært investeringsalternativ i årene som kommer.

Teknisk analyse på NSDQ100