Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading OIL

Tilbud og etterspørsel etter olje er vanligvis en skjør balanse. Dette fører til ustabile priser – og muligheten til å tjene penger. Den minste bevegelse i begge retninger åpner for muligheten for en handel. International Energy Agency (IEA) har estimert at verdens etterspørsel etter olje i år blir på 96,9 millioner fat per dag, og tilbudet er estimert til å bli 97 millioner fat. Det viser hvor små marginene er.

International Energy Agency (IEA) utgir hyppig rapporter om oljemarkedet. Les nyheter og rapporter fra IEA her.

På grunn av betydningen for verdensøkonomien er olje en intens, politisk betont råvare. Mer enn 40 prosent av verdens oljetilbud kommer fra kartellet på 13 nasjoner, Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC). OPEC søker å kontrollere produksjonen for å manøvrere prisen.

Ytterligere rundt 14 prosent produseres av en uformell gruppe som samarbeider med OPEC. Disse «NOPEC»-landene omfatter Norge, Russland og Mexico.

Oljetradere må følge nøye med på hva OPEC sier. Tegn på at produksjonen blir begrenset fører til at en prisøkning blir mer sannsynlig. Hint av misnøye som fører til at medlemslandene jukser med produksjonskvotene gjør fallende priser mer sannsynlig.

USA står for ca 20 prosent av all olje som brukes i verden, og er nå den tredje største oljeprodusenten etter Saudi-Arabia og Russland. USA har vokst frem grunnet den raske økningen i hydraulisk oppsprekking og produksjon av oljeskifer. Oljetradere bør følge med på kunngjøringer fra amerikanske myndigheter om antydninger til politiske endringer enten for eller mot økt oljeproduksjon.

Hvem bør ha olje i porteføljen sin?

  1. Inntektsbaserte investorer. Store oljeselskaper genererer en jevn og forutsigbar utbyttestrøm, og er nettopp den typen modne pengeproduserende bedrifter som etterspørres av investorer som søker inntektsvekst snarere enn kapitalvekst.
  2. Dagtradere som ønsker å tjene på kortsiktige bevegelser i oljeprisen. Handel i forskjellskontrakter (CFD) er en god måte å gjøre dette på.

Hvordan har prisen utviklet seg nylig – og hvorfor?

Oljeprisens volatilitet har vært spesielt merkbar de siste årene. Brent råolje, referanseprisen for råolje fra Atlanterhavet, har svingt siden årtusenskiftet fra en bunnotering på rett over 16 amerikanske dollar per fat til en toppnotering på over 135 dollar. I dag er oljeprisen i intervallet 35 dollar til 55 dollar.

Hvorfor? Svaret er enkelt. Oljeprisen drives av:

  • Forventet etterspørsel, som henger direkte sammen med utsiktene for global økonomisk vekst.
  • Forventet tilbud, inkludert krigsrelaterte forstyrrelser i tilbudet fra Midtøsten og andre steder og sannsynligheten for at OPEC-medlemmene reduserer produksjonen.

Forholdet mellom oljepriser og økonomisk aktivitet er ikke fullt så enkelt. Aggressive OPEC-relaterte prisøkninger to ganger drev vesten til resesjon, i 1973 og 1979, som i sin tur førte til at prisene falt. Oljeprodusentene har siden blitt mer forsiktige grunnet effekten prisøkninger har på kundene.

Grunnleggende om oljetrading

Det finnes tre måter du kan handle olje på som privat investor. Hvis du liker tanken på å ha noen fat i skuret, er kjøp av det fysiske produktet dessverre ikke en av dem! Her er de vanligste måtene for å handle i markedet.

  1. Børshandlede oljefond (børsfond). Børsfond er oppført på børsene og fungerer akkurat som alle andre aksjer, kursen beveger seg opp og ned. Børsfond som har spesialisert seg på dette området, har kjøpt olje for fondet og gir deg relativt enkel tilgang til oljemarkedet.
  2. Oljeterminkontrakter. Dette er mer risikofylt enn oljebørsfond siden de er veddemål på utviklingen i oljeprisen.
  3. Aksjer i oljeselskap. De store oljeselskapene er blant de største kommersielle virksomhetene på kloden og utgjør en stor andel av markedsverdien på verdens børser. Aksjene medfører direkte eksponering mot oljemarkedet – men husk at store oljeselskaper også jobber med alternativer til fossilt brensel. eToro tilbyr handel i børshandlede fond og aksjer.

Tanker om oljemarkedet.

  1. Oljemarkedet er svært likvid, så du vil alltid ha noen å handle med. Hvis du er ute etter langsiktig eksponering mot oljemarkedet, er aksjer i store energiselskaper blant de viktigste industriaksjene.
  2. Oljemarkedet er volatilt og utsatt for rykter, politiske grep og forandringer i prognoser for økonomisk vekst. Prissvingninger kan være omfattende, og en stor del av oljeproduksjon utføres i politisk ustabile områder. Noen ganger blir markedet overmettet og prisen faller, noe som skjedde på slutten av 90-tallet.

Passer trading av olje for deg?

Du trenger bare én ting for å handle i olje – en mening om prisen skal opp eller ned, kanskje hentet fra nøye undersøkelser av oljepriskurven. Den viktige spørsmålet er hvor omfattende meningsgrunnlaget er og om det vil levere resultater.

Hvis du er ute etter investering i olje fremfor trading, kan aksjer i et av de store oljeselskapene kanskje passe bedre.

Husk at olje er priset i dollar, så hvis du er bosatt utenfor USA må du utføre en ekstra beregning i din egen valuta for å se hvor lønnsomme oljeinvesteringer kan være.

Teknisk analyse på OIL