Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading SPX500

Investere i US500: Dette bør du tenke over

Indeksen er en av de viktigste målestokkene i den amerikanske økonomien. Hvert av de 500 selskapene i indeksen tilordnes en vekt, basert på sin totale markedsverdi. Utvelgelsen gjøres av en komité med strenge krav, som blant annet en minimum markedsverdi på 6,1 milliarder dollar. Indekskursen kan påvirkes av forskjellige faktorer, både knyttet til USAs økonomi, som rentebeslutninger og dollarens styrke, og faktorer relatert til selskapene i indeksen.

Hvem bør ha US500-indeksen i porteføljen sin?

  1. Aksjetradere: Siden indeksen har 500 komponenter, er den svært diversifisert, og kan brukes som et sikringsinstrument for tradere som fokuserer på individuelle aksjer.
  2. Langsiktig investorer: Hvert eneste selskap, og USAs økonomi som helhet, er innrettet for å generere fortjeneste og øke verdien over tid. Derfor bruker mange investorer denne indeksen som en langsiktig investering, med håp om å oppnå langsiktig gevinst.
  3. Råvare- og valutatradere: Forskjellige markeder påvirkes av ulike faktorer. Selv om noen trender kan påvirke flere aktivaklasser, er det også vanlig at en enkelt aktivaklasse viser tap mens en annen viser gevinst. Så tradere som kjøper finansaktiva fra andre klasser, kan bruke denne indeksen som diversifiseringsverktøy for å øke porteføljens stabilitet.
  4. Dagtradere: Til tross for at denne indeksen oppfattes som et stabilt finansaktivum, kan det oppstå store svingninger i løpet av en enkelt dag, noen ganger med opptil flere prosent. Enkelte dagtradere vil prøve å kapitalisere på disse bevegelsene ved kjøp og salg av US500 på samme dag.

Hva driver kursene i denne indeksen?

Det er svært komplisert for å bryte ned hver enkelt komponent i denne store indeksen og avgjøre hvordan hvert selskap i indeksen vil oppføre seg til enhver tid. Så når de ser på hva som driver kursen til dette finansaktivumet, pleier analytikerne å vurdere faktorer som påvirker en gruppe av komponenter eller indeksen som helhet. Disse faktorene inkluderer:

  1. Markedstrender: Dette er som spørsmålet om høna eller egget: et bull-marked kan løfte denne indeksen og noen ganger, takket være sin store vekt, kan en sterk indeks løfte andre deler av markedet oppover.
  2. Federal Reserve: Siden rentebeslutninger påvirker både selskaper i indeksen og investorenes adferd, kan Federal Reserves pengepolitikk ha en god effekt på indeksen.
  3. Offentlige tiltak: I andre halvdel av 2017 ble skattereformen kraftig debattert i USA, frem til reformen ble satt ut i livet og ga en stor skattelettelse til selskapene. Det førte til at selskapene nå betaler lavere skatter og potensielt kan skape høyere fortjeneste. Derfor steg mange aksjer, siden den lavere skattebyrden ga investorene tro på at de kunne gi mer fortjeneste.
  4. Markedsdata: Mange rapporter utgis i løpet av et år, for eksempel den månedlige rapporten om sysselsetting utenfor landbruket, BNP-data, prisindekser og mye annet. Alle disse rapportene kan påvirke det amerikanske markedet og endre hva folk mener om det. Siden denne indeksen gjenspeiler oppdaterte markedsforhold, kan indeksen påvirkes av slike rapporter.

En bjellesau for den amerikanske økonomien

USA har verdens sterkeste økonomi, og har mange multinasjonale selskaper og store virksomheter. Internasjonalt anerkjente selskaper som Apple, Facebook, Google og 3M er basert i USA og inngår i denne indeksen. Det er ingen hemmelighet at selskapene representerer noen av de mest innflytelsesrike faktorene i landet og har stor betydning for landets vekst og økonomiske velstand. Siden indeksen består av ulike aksjer, vil investeringer som strømmer inn i børsfond som følger indeksen, også påvirke aksjene, siden de blir høyere etterspurt.

Siden USS500-indeksen inneholder 500 av de største selskapene, er den en ledende indikator på økonomiens generelle helse og stabilitet. Derfor brukes denne indeksen ofte som målestokk for å måle den økonomiske suksessen til andre investeringsinstrumenter. Når et investeringsprodukt sies å «slå referanseindeksen», refererer det ofte til det faktum at dette investeringsinstrumentet gjorde det bedre enn denne indeksen.

Historien om US500-indeksen

Denne indeksen ble etablert i 1923 og ble først kalt «Composite Index». Det var først i 1957 den ble utvidet til å omfatte 500 selskaper. Ved hjelp av den beste tilgjengelige teknologien leverer indeksen sanntidsdata, og prisen blir kontinuerlig re-kalkulert i løpet av hver handelsdag for å reflektere verdien av indeksens enkelte deler. Indeksens administrasjonskomité endrer dens sammensetning med jevne mellomrom for på best mulig måte å reflektere nåværende markedsforhold. I for eksempel tiåret mellom 1. januar 2005 og 1. januar 2015 ble 188 komponenter i indeksen erstattet. Noen av kriteriene for inkludering er samlet markedsverdi og aksjehandelsvolum. Mens det til å begynne med kun var amerikanske selskaper som ble innlemmet, kan indeksen i dag også romme ikke-amerikanske selskaper, så lenge de omsettes på en av de viktigste børsene i USA.

Konklusjon: Denne indeksen vil bestå som en viktig del av USAs økonomi

Siden US500 er en indeks, er den ikke et omsettelig aktivum, og det er ikke mulig å investere direkte i den. Men det finnes ulike derivater, som børsfond og CFD-er, slik at folk kan investere i indeksen. US500 er en svært godt etablert en del av det amerikanske finansmarkedet, og slik kommer det trolig til å forbli.

Indeksens generelle resultat er at den konstant øker over tid, så mange investorer velger å investere i investeringsprodukter som har indeksen som en langsiktig investering. Til tross for at den utsettes for store markedsfluktuasjoner, som finanskrisen i 2008–2009, vil dens diversifiserte sammensetning, dekket av den samlede styrken i USAs økonomi, sannsynligvis hjelpe den med å beholde statusen som et referansepunkt og en investeringsmulighet.

Teknisk analyse på SPX500