Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ eToro Trading UK100

Hvem bør vurdere å trade FTSE 100/britiske pund?

  1. De som mener at det ene aktivumet vil utvikle seg bedre enn det andre og i en så stor grad at handelen vil lønne seg.
  2. Alle som er overbevist om at de har funnet ut av det kortsiktige forholdet mellom FTSE 100 og sterling og kan gjennomføre en tilsvarende handel og tilpasse strategien i fremtiden, når markedsforholdene endrer seg.
  3. Dagtradere. Kan man handle raskt, kan man tjene på å iverksette gjetninger om de relative bevegelsene til de to mest kjente og mest omtalte indikatorene relatert til det britiske finansmarkedet.

Hva må jeg vite om britiske pund?

Sterling har blitt kalt en stor valuta på toppen av en mellomstor økonomi. Dette er ikke hele historien, men det bidrar til å forklare hvorfor sterling har vært preget av volatilitet og periodiske kriser, særlig devalueringene i 1967 og 1992.

Det er én av fem reservevalutaer som utgjør Det internasjonale pengefondets (IMF) «kurv» som danner grunnlag for «spesielle trekkrettigheter», en internasjonal valuta som IMF har utstedt og som brukes mellom regjeringer. Storbritannias økonomi er den minste som er representert i kurven. De andre er eurosonen, USA, Japan og Kina.

I de to tiårene fra midten av 80-tallet svingte pundets verdi i dollar mellom $ 1,06 og $ 2,05, en forskjell på nesten 100 prosent.

Hva må jeg vite om FTSE 100-indeksen?

FTSE ble lansert den første handelsdagen i 1984 og omfatter, enkelt fortalt, de 100 største selskapene etter markedsverdi på London Stock Exchange. Som navnet antyder, startet FTSE som et samarbeid mellom London-børsen og Financial Times, men eies nå utelukkende av London-børsen.

FTSE «friskes opp» hvert kvartal, noe som innebærer at selskaper som har falt i markedsverdi erstattes av de som har økt i markedsverdi. FTSE er en av de mest omtalte aksjeindeksene i verden, i tillegg til Dow Jones Industrial Average i USA, Nikkei 225 i Japan og DAX i Tyskland.

Hvilke faktorer driver forholdet mellom FTSE og pund?

  • Mer enn 70 prosent av inntektene i FTSE 100-noterte selskaper tjenes utenfor Storbritannia. Dette bidrar til å forklare hvorfor FTSE har en tendens til å stige når sterling faller, fordi inntekter fra utlandet blir mer verdt når de regnes om til et svakere pund.
  • Noen selskaper som inngår i FTSE 100 er betydelige eksportører, og en lavere sterlingkurs gjør varene og tjenestene deres mer konkurransedyktige når de prises i lokal valuta.
  • En reduksjon i rentene har en tendens til å svekke pundet, fordi sterling-aktiva har blitt mindre attraktive, samtidig som det styrker aksjeprisene, fordi billigere kreditt tilfører mer penger for investering.

Det er nok feil å anta at det motsatte gjelder i alle tilfeller. I en periode med generell økonomisk oppdrift kan begge gjerne stige samtidig.

Dette skjedde sommeren 2007, like før kredittkrisen, da FTSE toppet seg med 6 732,40 den 15. juni og pundet brøt gjennom til $ 2,01 den 2. juli. På motsatt vis falt de samtidig etter krasjet. FTSE nådde en bunn på 3 530,73 den 6. mars 2009, og pundet var nede i $ 1,44 den 26. januar det året.

Husk også at FTSE består av et stort antall selskaper som driver med gruvedrift og utvinning av produkter som kan være priset i amerikanske dollar, noe som legger til enda et lag av kompleksitet i en traders beregninger.

Det grunnleggende om trading av FTSE 100/britiske pund

Det er tre måter du kan handle FTSE 100 mot sterling.

  1. For det første kan du ganske enkelt kjøpe eller selge den ene eller den andre, avhengig av hvilken du tror vil øke i verdi i forhold til den andre. I utgangspunktet ville dette innebære at du bytter sterling mot et FTSE-indeksfond (hvis du forventer at FTSE skal ha en bedre utvikling enn sterling) eller selger deg ut av et slikt fond (hvis du har motsatt forventning) og setter pengene i sterling.
  2. Den andre muligheten er at du kan bruke futures og opsjoner, derivater som lar deg ta posisjoner på forholdet mellom FTSE og sterling uten å ta levering av de aktuelle aktivaene.
  3. Den tredje muligheten er forskjellskontrakter (CFD-er), som gir deg muligheten til å trade i bevegelser i FTSE og pund. I løpet av få år har CFD-er blitt den mest populære måten å trade i finansmarkedene. De er, enkelt fortalt, en kontrakt mellom en trader og en megler om å betale hverandre forskjellen mellom prisen på et aktivum da kontrakten ble inngått og prisen den dagen kontrakten termineres. Dette er girede produkter, noe som betyr at du kan oppnå eksponering ved å investere bare en prosentandel av verdien på handelen du ønsker. Dette gir muligheten for større fortjeneste, men du risikerer samtidig å tape mer enn innskuddet dersom markedet beveger seg mot deg. En annen risiko er at hurtige prisendringer kan føre til at kontosaldoen din endrer seg raskt. Hvis du ikke har nok penger på konto til å dekke disse situasjonene, er det en risiko for at posisjonen din kan bli lukket automatisk når saldoen faller under et visst nivå, kalt lukkenivået. Stopp-ordre kan begrense risikoen, men i markeder som beveger seg raskt kan prisene stige over eller falle under det ønskede nivået før salget kan gjennomføres. Dette kan øke tapene.

eToro tilbyr forskjellskontrakter både for FTSE 100 og britiske pund

Hva du bør tenke på om trading av FTSE 100/britiske pund

Markedet for begge disse aktivaklassene er dypt og likvid, så det bør ikke være vanskelig å finne en kjøper eller selger. Videre prises både FTSE og pund sekund for sekund, i sanntid, så det er full åpenhet.

Forholdet mellom FTSE og sterling er ikke rett frem, og det anbefales å sette seg godt inn i det før man trader det.

Passer det for deg å trade FTSE 100 og britiske pund?

Hvis du har studert hvordan forholdet har fungert i fortiden og er rimelig sikker på at du har en riktig forventning om den neste bevegelsen, kan det passe.

Teknisk analyse på UK100