Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading USD / CAD

Hvem bør vurdere å trade amerikanske dollar/kanadiske dollar?

 1. De med et grundig og veloverveid syn på hvordan økonomien i de to landene vil utvikle seg i forhold til hverandre. Økonomien i USA og Canada er dypt integrert, men har noen ulike egenskaper.
 2. Alle som har studert de unektelige syklusene som USD/CAD-valutakursene beveger seg gjennom og tror at de kan forutse den neste mer presist enn markedet generelt.
 3. Dagtradere. Endringer i kursen mellom to nabolands reservevalutaer skaper muligheter for gevinst ved kortsiktig trading for den som handler raskt.

Hva må jeg vite om amerikanske dollar og kanadiske dollar?

 • Begge er reservevalutaer utstedt av sentralbankene til land som er medlem av G7-gruppen av ledende økonomier. En reservevaluta er en som brukes som valutareserve i andre land.
 • Begge finansierer en stor mengde handel mellom de to nabolandene, inklusive shoppingturer for de som bor langs grensen mellom USA og Canada. Det gjelder de fleste kanadiere. Kanadiere kjøper varer og tjenester fra USA for mer enn 320 milliarder dollar hvert år, og amerikanere kjøper kanadiske produkter for over 307 milliarder dollar.
 • Begge er underlagt uavhengige sentralbanker som er uberørt av politisk innblanding, Federal Reserve Board i USA og Bank of Canada (BOC).

Men …

 • USA er standardvalutaen i verden. Den finansierer mesteparten av verdens handel og brukes til referansepriser for alle de viktigste råvarene. Kanadiske dollar har en mye mer beskjeden rolle på verdensmarkedet.
 • På grunn av den amerikanske dollarens sentrale rolle, kan USA opprettholde et vedvarende handelsunderskudd, i visshet om at det alltid er noen som vil ta imot valutaen. Kanadierne har ikke den luksusen.
 • USA og Canada har kanskje et misunnelsesverdig stabilt forhold, men det samme kan ikke sies om valutaene deres. I de 10 årene fra våren 2007 til våren 2017 kunne amerikanske dollar på et tidspunkt kjøpe 1,46 kanadiske dollar og på et annet bare 0,92.

Hvilke faktorer driver forholdet mellom amerikanske dollar og kanadiske dollar?

En vedvarende tett allianse og felles interesser. Begge landene er medlemmer av G7, NATO og North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Ubalansen i størrelsen mellom de to økonomiene. Canadas økonomi er på 1,5 billioner dollar, mens USAs er på nærmere 18,56 billioner dollar. Dette betyr at store økonomiske hendelser sør for grensen er nødt til å ha en innvirkning på kanadiske dollar.

Renteendringer fra Fed og BOC. Siden slutten av 2015 har Fed satt i verk en gradvis innstramming av pengepolitikken, mens BOC har opprettholdt en mykere holdning. Derfor er det kanskje ikke overraskende at amerikanske dollar har styrket seg mot sin kanadiske motpart siden begynnelsen av 2016.

Råvarepriser. Canada har en moderne tjenesteøkonomi, men er fortsatt en viktig råvareeksportør av alt fra tømmer og mineraler til olje, kjemikalier, hvete og bygg. Bevegelser i råvareprisene påvirker den kanadiske dollaren direkte, og det faktum at disse prisene vanligvis oppgis i amerikanske dollar innebærer enda et lag av risiko.

Amerikansk etterspørsel etter kanadisk eksport. USA kjøper tre fjerdedeler av Canadas varer og er Canadas hovedleverandør av energi, inklusive olje og gass. Dette gjør at president Donald Trumps forslag om å reforhandle NAFTA-avtalen er til bekymring for Canada.

Det grunnleggende om trading av australske dollar og amerikanske dollar

 1. Du kan ganske enkelt kjøpe eller selge de aktuelle valutaene, enten via banken din eller via en tradingkonto hos en finansinstitusjon. Dette er en grei måte å ta en posisjon i disse valutaene, men den kan være kostbar og tungvinn.
 2. Futures og opsjoner, derivater som lar deg trade valutaene uten å eie dem. Men trading av futures kan gå «feil vei» og potensielt føre til at du taper hele den opprinnelige innsatsen – og mer.
 3. Forskjellskontrakter (CFD-er) er en relativt ny løsning på finansmarkedet, men den har blitt den mest populære måten å trade i alle typer markeder. En CFD er en kontrakt mellom en trader og en megler om å betale hverandre forskjellen mellom prisen på et aktivum den dagen kontrakten inngås og prisen den dagen den termineres. Dette er girede produkter, noe som betyr at du kan oppnå eksponering ved å investere bare en prosentandel av verdien på handelen du ønsker. Dette gir muligheten for større fortjeneste, men du risikerer samtidig å tape mer enn innskuddet dersom markedet beveger seg mot deg. En annen risiko er at hurtige prisendringer kan føre til at kontosaldoen din endrer seg raskt. Hvis du ikke har nok penger på konto til å dekke disse situasjonene, er det en risiko for at posisjonen din kan bli lukket automatisk når saldoen faller under et visst nivå, kalt lukkenivået. Stopp-ordre kan begrense risikoen, men i markeder som beveger seg raskt kan prisene stige over eller falle under det ønskede nivået før salget kan gjennomføres. Dette kan øke tapene.

eToro tilbyr CFD-trading i amerikanske dollar/kanadiske dollar

Hva må jeg vite om hvordan valutamarkedene virker generelt?

Valutamarkedene tilbyr ikke bare et marked for valuta på den måten supermarkeder tilbyr et marked for dagligvarer. De er et marked hvor valutaer utveksles mot andre valutaer.

Bare en valuta kan selges for å kjøpe en annen valuta. Dette skyldes at valutaer er priset i forhold til hverandre. Valutakurser kalles «referansetall» siden de bare viser til hverandre.

Så hvis noen selger pund mot yen, så vil man forvente, om enn i veldig liten grad, at pund-yen-kursen beveger seg til fordel for yen og mot sterling. For at én valuta skal stige, må en annen falle.

Hva må jeg ta hensyn til når det gjelder trading av amerikanske dollar/kanadiske dollar?

Dette er to reservevalutaer utstedt av modne, etablerte, demokratiske naboer med et så vennlig forhold som det går an. Det vil alltid være likviditet i begge valutaene og derfor ingen mangel på villige kjøpere og selgere.

De to økonomiene har imidlertid ikke et likeverdig forhold, siden Canada er sårbar for økonomisk og politisk uro i USA.

Passer trading av amerikanske dollar/kanadiske dollar for deg?

Hvis du er sikker på at du har et velinformert syn på de mulige utviklingene i de to valutaene, så kan det passe.

Teknisk analyse på USD / CAD