Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading USD / JPY

Trading av amerikanske dollar og japanske yen

Et av de mest aktive valutamarkedene er japanske yen, og amerikanske dollar er et av de mest omfattende markedene. Det er ikke overraskende siden den amerikanske og japanske økonomien henholdsvis er rangert som den første og tredje i verden, og de har omfattende handel med hverandre.

Valutatradere har lenge handlet i disse markedene. De tror på egne antagelser om den neste bevegelsen opp eller ned, og søker fortjeneste fra skiftene mellom disse to mektige monetære kjempene.

Men passer det for deg å handle i dollar/yen? For å hjelpe deg med å svare på det, ta en titt på hvordan dollar/yen fungerer.

Det grunnleggende om trading av dollar/yen

Du kan handle amerikanske dollar mot japanske yen på tre måter.

  1. Faktisk bytte den ene valutaen mot den andre. Du kan gjøre disse via en tradingkonto hos et selskap som tilbyr finanstjenester eller via banken din.
  2. Futures og opsjoner. Disse derivatene lar deg satse på bevegelser i valutakursene uten å ta levering av den faktiske valutaen. Derivater kan imidlertid medføre risiko hvis kursene beveger seg betydelig i «feil» retning.
  3. Børshandlede valutafond (børsfond). Disse er notert på aksjebørsene og handles som om de var aksjeselskaper. Når det gjelder valutabørsfond, har fondet kjøpt den gjeldende valutaen, så det trenger ikke du å gjøre.

eToro tilbyr alle tre alternativene

Hva må jeg vite om valutamarkedet generelt?

  • Det er et nullsumsmarked. Det betyr at når en valuta stiger, må en annen synke. Valutakursene er referansetall, i motsetning til aksje- eller obligasjonskurser. Alle kan ikke gå opp eller ned samtidig.
  • En valutakurs er prisen det koster å bytte en valuta med en annen. Når en valuta styrker seg, koster det mindre å kjøpe en annen valuta. Det motsatte er tilfelle når en valuta svekker seg.
  • Alle valutaer handles i valutapar. For å kjøpe en valuta må man selge en annen, som er ulikt handel i aksjer og obligasjoner.
  • Mange faktorer påvirker styrker og svakheter i en valuta. En viktig faktor er den økonomiske utviklingen. En vellykket økonomi vil produsere varer og tjenester som folk i andre land vil kjøpe. For å betale for dem går det en strøm av penger ut av andre lands valutaer og inn til landet med vellykket økonomi.
  • Gjeldende rentenivå i et land er en annen faktor. Høyere rente pleier å tiltrekke seg penger fra utlandet, noe som skyver opp valutaverdien.

Økonomisk innflytelsene på forholdet mellom dollar/yen

Yen er den underliggende valutaen i en stor eksportnasjon som forventes å oppnå et handelsoverskudd med resten av verden i år på 3,3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dollar er valutaen til en stor importør som forventes å nå et handelsunderskudd på 2,7 prosent av BNP.

Dette betyr at du som valutatrader må tenke over de ulike prioriteringene som amerikanske og japanske myndigheter og sentralbanker har. Japan ønsker å holde yen lav, for å gjøre eksportvarene billigere i andre lands valuta. USA derimot har lenge vært opptatt av at de blir urettferdig priset ut av utenlandske markeder av at andre valutaer holdes billige.

Hvordan har valutakursen utviklet seg i det siste, og hva påvirker kursen?

I ti år frem til februar 2017 var kursen lav fra USAs synspunkt. Dollaren var verdt 75,75 yen på det laveste og 125,6 yen på det høyeste. For Japan var situasjonen motsatt, så det trengtes langt mindre yen for å kjøpe en dollar når sistnevnte var på sitt laveste. I midten av februar var kursen omtrent 114 yen per dollar.

Gitt at USAs offisielle rente økte mens rentene i Japan ble holdt på null, var ikke tradere overrasket over den relative styrken til dollar.

Og dette fører oss til en spesiell funksjon for trading i dollar/yen: Rentespekulasjon

Det er når investorene benytter den utrolig lave japanske renten til å låne i Yen og investere pengene i andre valutaer i land som har høyere rente. Dette påvirker styrken til yen mot dollar.

Hva er fordelene og ulempene ved å handle i dollar og yen?

Fordeler: Det er et veldig likvid marked med to betydelige valutaer som utstedes av politisk stabile demokratier. Det er usannsynlig at det noen gang vil mangle kjøpere eller selgere.

Ulemper: Alle valutapar påvirkes av politiske beslutninger fra myndigheter og sentralbankene, og disse to er intet unntak. Valutahandel er også svært påvirket av sladder og rykter.

Men passer det for deg å handle i dollar/yen?

Det kan passe for deg dersom du er rimelig sikker på at din antagelse om den kommende utviklingen i dollar/yen er korrekt. Les om noen eToro-brukere som handler dollar/yen, og se hva de synes.

Teknisk analyse på USD / JPY