Verdens ledende sosiale trading- og investeringsnettverk

Kundeservice ➜ Kontakter


☑ Handelsmarkeder på eToro

⇒ Trading Zcash (ZEC)

Akkurat som Bitcoin, er Zcash (ZEC) en kryptovaluta som brukes som et alternativ til fiatvalutaer for kjøp av varer og tjenester. Det er en kryptovaluta som fungerer som byttemiddel. Dette skiller den fra kryptovalutaer som Ethereums Ether og Ripples XRP. Der disse kryptovalutaenes vekslingsverdier også avhenger av tilbud og etterspørsel og derfor kan handles og investeres i, «brukes» de kun innenfor sin spesielle blokkjede-plattform. I Ethers tilfelle er det for å betale for Ethereums blokkjedeplattform for smartkontrakter. For XRP brukes den innenfor Ripples blokkjedeplattform for globale betalinger og digitale aktiva.

Hvem bør ha Zcash (ZEC) i porteføljen sin?

Investorer og tradere er hovedsakelig tiltrukket av kryptovaluta av tre grunner. For det første at sektoren og alle individuelle kryptovalutaer, inkludert Zcash (ZEC) har mye høyere gjennomsnitlig daglig volatitlitet enn tradisjonelle aktivaklasser. Langsiktige pristrender, både opp og ned, og er også mye brattere. Dette øker risikoen, men representerer også en svært attraktiv mulighet til få gevinst dersom prisretningen analyseres korrekt.

For det andre, som et voksende marked som anses å ha stort langsiktig potensial hvis, slik mange prognoser forutser, bruk av kryptovaluta og blokkjedeteknologi får fotfeste hos allmennheten.

For det tredje er det svært lite sammenheng mellom kryptovalutamarkedene og andre aktivaklasser, som fiat-valutaer (forex), råvarer, aksjer og statsobligasjoner. Alle disse er knyttet til lokale økonomiske trender og geopolitikk, mens kryptovalutaer ikke er det, og derfor heller ikke påvirkes av disse faktorene eller i hvert fall i mindre grad.

Bortsett fra disse bredere incentivene for å handle eller investere i kryptovalutaer som Zcash, vil blant annet følgende kategorier eller personer være interessert i ZEC:

  1. Kryptovalutatradere: Zcash (ZEC) er et interessant alternativ til Bitcoin for kryptovalutatradere, som en direkte, mye mindre, rival. De som trader i markedet og er på utkikk etter pristrender som presenterer tradingsmuligheter, vil også ta en posisjon i Zcash (ZEC) dersom signalene indikerer en klar tradingmulighet.
  2. Valutatradere: Forex-tradere på jakt etter økt volatilitet i perioder da markedet er balansert, vender ofte oppmerksomheten sin mot kryptovalutaer som ZEC. Gjennomsnittlig daglig volatilitet gir dem et mer risikabelt, men potensielt mer lønnsomt alternativ eller komplement til deres vanlige valutahandel.
  3. Langsiktige investorer: Langsiktige investorer som tror på fremtiden for kryptovalutaer, kan også være opptatt av å skaffe seg noen Zcash-enheter for langsiktig eksponering. Utviklinger, som regulerte børser for kryptovaluta og den nå sannsynlige inntredenen av institusjonelle investorer i markedet, betyr at mange tror kryptovalutaer vil komme inn i vanlige finansmarkeder de kommende årene. Dette ville massivt øke omsetningsvolumet, som etter et innledende løft kan forventes å redusere volatiliteten og støtte innføringen av fiatalternativer som Zcash på daglig basis som et generelt byttemiddel. Dette scanarioet vil øke etterspørselen og vekslingskursen for ZEC, mangedoblet fra der de er i dag.
  4. Eksperter på kryptovaluta: Personer med en dypere teknisk forståelse for kryptovalutaer kan ønske å investere i Zcash hvis de tror på kvaliteten på Bitcoin-rivalens underliggende blokkjedeprotokoll og tror at dette betyr at kryptovalutaen ZEC har en lys fremtid.

Hva driver prisen på Zcash (ZEC)?

Bitcoin: Den opprinnelige kryptovalutaen har fortsatt en stor, om enn vikende innflytelse på resten av markedet for kryptovaluta. Selv om Zcash i teorien er en direkte rival for Bitcoin, blir den fortsatt trukket opp eller ned sammen med resten av de store kryptovalutaene i takt med de store prisbevegelsene på Bitcoin.

Zcash-fotfeste og forventninger: Jo mer Zcash folk bruker, jo større etterspørsel blir det etter ZEC, noe som igjen driver opp prisen. Og motsatt: Hvis den taper popularitet, vil etterspørselen synke sammen med verdien. På kort sikt vil forventningene rundt langsiktig fotfeste påvirke prisen, men på lengre sikt vil bruken av ZEC for å betale for varer og tjenester være sentralt. Den høye anonymiteten som ZEC tilbyr, betyr trolig at det kanskje ikke passer for vanlige leverandører av varer og tjenester som er forpliktet til å implementere KYC-prosedyrer (kjenn din kunde), men det er mange nisjemarkeder som respekterer kundenes anonymitet. Som sådan vil store selskaper som aksepterer utbetalinger i Zcash, fungere som katalysator for verdistigning.

Oppføring på store børser for kryptovaluta: Jo flere store børser for kryptovalutaer som støtter Zcash, jo bedre for ZECs verdi. Enkel tilgang for tradere og investorer til å kjøpe en kryptovaluta, samt øke profilen, bidrar til å drive etterspørselen.

Zcash (ZEC): den virkelig anonyme kryptovalutaen

Blokkjeden til mange kryptovalutaer bruker private nøkler som identifiserer en spesiell lommebok. Når denne «adressen» festes til flere transaksjoner over tid, kan tredjeparter, som markedsførere eller myndigheter, teoretisk sett finne fakta om brukerens handelstrender, og muligens spore lommeboken tilbake til eieren sin. Zcashs blokkjede viser kun at en transaksjon har funnet sted, men ingen av partenes lommebokadresser blir vist, og heller ikke summen. Dette oppnås gjennom bruk av beviskonstruksjoner med nullkunnskap kalt zk-SNARKs.

Dog har kritikere argumentert at nullkunnskapen i zk-SNARKs innebærer at dersom en angriper klarer å bryte blokkjedens kryptografi, finnes det ingen metode for å skille mellom «falske» og «legitime» Zcash-mynter. SNARK-parameterne som står sentralt i blokkjeden ble, på samme måte som med de fleste kryptovalutaene, opprettet gjennom offentlige/private nøkkelpar. Men i Zcashs tilfelle er forskjellen at de private komponentene etter hvert ble slettet.

Historien om Zcash (ZEC)

Zcash ble lansert i slutten av 2016 og er en videreutvikling av det tidligere Zerocoin-prosjektet som ble startet av det samme kjerneteamet i 2013–2014. Målet var å løse sikkerhetsproblemer i Bitcoin – særlig de som er knyttet til anonymitet. Zooko Wilcox er adm.dir i Zcash etter tidligere å ha hatt samme rolle i ZeroCoin Electric Coin Company.

Zerocoin-protokollen gjorde det mulig å konvertere Bitcoins til Zerocoins, som deretter kan splittes og fusjoneres og konverteres tilbake til Bitcoins, noe som gir større anonymitet ved å skjule betalingsmåten. Ytterligere forbedringer av Zerocoin-protokollen i samarbeid med kryptografer fra MIT, Tel Aviv University og Technion – Israel Institute of Technology førte til Zerocash og senere Zcash i sitt nåværende format.

Konklusjon: Er Zcash (ZEC) en kommende konkurrent til Bitcoin?

Den urokkelige fokuset på anonymitet rundt ZEC-innehavere og Zcash-transaksjoner er både en velsignelse og en forbannelse for kryptovalutaen. Det innebærer at det ikke er sannsynlig at Zcash noen gang kan bli et dagligdags alternativ eller en erstatning for fiatvalutaer. Men fra et investeringssynspunkt gir det også Zcash en unik fordel som vil gjøre den populær i visse miljøer. Det vil være nok til å drive Zcashs verdi langt utover hvor det er i dag, og gi stor avkastning til ZEC-investorer.

Teknisk analyse på Zcash