Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading Bitcoin (BTC)

Bitcoin jest pierwszą na świecie kryptowalutą, wprowadzoną na rynek w 2009 r. Stanowi on pierwsze zastosowanie technologii blockchain na szeroką skalę w realnym świecie. Bitcoin (BTC) jest zdecentralizowaną siecią wykorzystującą kopię księgi sieci do potwierdzania transakcji, co pozwala wyeliminować udział strony trzeciej (takiej jak np. bank). Funkcjonuje on również bez organu zarządzającego, takiego jak bank centralny, a wszelkie zmiany w sieci wymagają osiągnięcia konsensusu wśród jego użytkowników. Początkowo wartość BTC była bardzo niska i wynosiła ułamkową część centa, jednak w ciągu ostatnich lat wzrosła, osiągając poziom liczony w tysiącach dolarów za pojedynczy token Bitcoina — kapitalizacja rynkowa całej waluty jest z kolei liczona w setkach miliardów dolarów.

Notowania Bitcoina często wykazują skrajne wahania w postaci krótkotrwałych wzrostów i spadków. Czasami, gdy kurs Bitcoina rośnie, więcej osób jest skłonnych kupić tego altcoina, co napędza wzrost jego wartości. Z drugiej strony, gdy wartość Bitcoina spada, może to skłonić posiadających go inwestorów do sprzedaży, co wywoła spadek kursu. Bitcoin jest ponadto uważany za lidera w świecie kryptowalut, dzięki czemu często może generować trendy w całej branży.

Kto powinien uwzględnić Bitcoina w swoim portfelu?

  1. Inwestorzy kryptowalutowi: Bitcoin jest najbardziej znaną kryptowalutą i dlatego też wielu inwestorów nabywa go jako składnik swojego portfela kryptowalutowego.
  2. Inwestorzy długoterminowi: mimo iż rynek ten uważa się za skrajnie niestabilny i ryzykowny, z biegiem czasu Bitcoin wykazał się olbrzymim wzrostem wartości. Dlatego też osoby, które sądzą, że ogólna tendencja będzie pozytywna, mogą rozważyć inwestycję w Bitcoina.
  3. Inwestorzy krótkoterminowi: kurs BTC może w ciągu kilku godzin ulegać znaczącym wahaniom. Inwestorzy mogą próbować wykorzystywać te ruchy w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków.
  4. Entuzjaści technologii blockchain: ponieważ Bitcoin jest pierwszym znaczącym zastosowaniem technologii blockchain, osoby, które wierzą w jej potencjalny wpływ na branżę technologiczną i finansową, mogą rozważyć zakup Bitcoina.

Co wpływa na kurs Bitcoina?

Bitcoin jest bardzo zmiennym instrumentem, który na przestrzeni lat doświadczył olbrzymich zmian kursów, niekiedy zyskując setki punktów procentowych, a innym razem znacząco załamując się w stosunkowo krótkim czasie. Mimo że sytuacja na rynkach głównego nurtu ma na niego mniejszy wpływ, oddziałuje tutaj szereg innych czynników związanych z przestrzenią kryptowalutową, branżą blockchain oraz kwestiami regulacyjnymi. Oto kilka przykładów:

  1. Ogólne trendy na rynku kryptowalut: pod koniec 2017 r. w mediach toczyły się intensywne dyskusje na temat kryptowalut. Ludzie, którzy wcześniej nie słyszeli o kryptowalutach, zaczęli pytać, jak kupić Bitcoina. Wywołało to hossę na rynku kryptowalutowym, która osiągnęła szczyt w grudniu 2017 r., kiedy to prawie wszystkie główne altcoiny osiągnęły rekordowe poziomy.
  2. Zmienność rynków głównego nurtu: Bitcoin i reszta segmentu kryptowalutowego działa niezależnie od innych rynków. W związku z tym, gdy główne rynki znajdują się w fazie spadku lub stają się zbyt niestabilne, niektórzy inwestorzy krótko- i długoterminowi zwracają się w stronę rynku kryptowalutowego jako alternatywie.
  3. Tradycyjne instytucje finansowe: na przestrzeni lat podejmowano szereg prób wprowadzenia Bitcoina na główne rynki w formie funduszy ETF, kontraktów terminowych typu futures i innych instrumentów finansowych. Ponieważ wiele z tych instrumentów wymaga prawnego zatwierdzenia, tradycyjne organy regulacyjne, takie jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek, bez względu na to, czy zatwierdzą takie instrumenty, czy też odmówią podjęcia takiej decyzji.
  4. Segment blockchain: Niektórzy eksperci uważają, że technologia blockchain może zrewolucjonizować wiele obszarów branży technologicznej i finansowej. Bitcoin jest pierwszą i jedną z największych sieci blockchain na świecie, a w miarę upowszechniania się tej technologii coraz więcej osób może być skłonnych do kupowania BTC.

Bitcoin: "górnicy" i forki

Sposób funkcjonowania Bitcoin jako zdecentralizowanej sieci zależy od jego członków — zwykłych posiadaczy oraz "górników". Przydzielają oni moc obliczeniową potrzebną do przeprowadzania transakcji i są wynagradzani niewielką opłatą za każdą transakcję. Ponieważ procesy te wymagają mocy obliczeniowej i energii elektrycznej, "górnicy" Bitcoina są zazwyczaj osobami, które zainwestowały znaczne sumy w budowę komputerów-koparek.

"Górnicy" mają jeszcze inną, kluczową rolę. Kiedy sieć bloków Bitcoin musi zostać zmieniona lub unowocześniona, niezbędne jest wyrażenie zgody przez wszystkich uczestników sieci, którzy mogą zasygnalizować, czy zgadzają się na zmianę, czy też nie. Jeśli zmiana jest znacząca i sprawia, że platforma jest wstecznie niezgodna, nazywana jest "hard forkiem". Kiedy liczba uczestników jest niewystarczająca, "hard fork" powoduje powstanie równoległej sieci bloków.

Tak było w przypadku "hard forku" Bitcoin Casha w sierpniu 2017 r. Za pomocą tego "hard forku" grupa programistów celowo uruchomiła protokół, w przypadku którego było wiadomo, że zostanie odrzucony przez niektórych członków sieci, tworząc w ten sposób w wyniku "hard forku" nową kryptowalutę. Bitcoin Cash odniósł niesamowity sukces, osiągając kapitalizację rynkową sięgającą miliardów i zdobywając pozycję w pierwszej piątce największych kryptowalut.

Historia Bitcoina

Bitcoin został stworzony w 2008 roku, a w następnym roku wprowadzony na rynek przez nieznaną osobę lub osoby posługujące się pseudonimem Satoshi Nakamoto. Początkowo był on akceptowany tylko przez entuzjastów technologii blockchain, jednak to, że pozwalał użytkownikom na szybkie przeprowadzanie transakcji przy zachowaniu anonimowości, wywołało wykładniczy wzrost jego popularności. Pierwszą transakcję zakupu produktów fizycznych przy użyciu Bitcoina, jaka kiedykolwiek miała miejsce, zawarto w 2010 r., płacąc 10 000 BTC za dwie pizze. W styczniu 2018 r. wartość tych samych porcji pizzy wynosiłaby 190 000 000 USD.

Wraz z popularyzacją Bitcoina pojawiło się wiele innych kryptowalut. Niektóre z nich zostały opracowane w oparciu o tę samą technologię, podczas gdy inne stworzyły własne protokoły łańcuchów bloków. Pomimo rosnącej konkurencji w branży kryptowalutowej Bitcoin od wielu lat nadal utrzymuje pozycję największej kryptowaluty na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

Wniosek: czy Bitcoin pozostanie królem kryptowalut?

Wiele wydarzyło się w branży altcoinów od czasu, gdy Bitcoin był jedyną kryptowalutą na świecie. Szybko rosnąca liczba kryptowalut powoduje, że obecnie istnieją ich tysiące, z których wiele charakteryzuje się znaczącą kapitalizacją rynkową i olbrzymim wolumenem obrotów. Bitcoin pozostaje jednak w czołówce branży, choćby ze względu na swój olbrzymi wolumen. Wraz z rozwojem i dywersyfikacją sektora istnieje możliwość, że Bitcoin straci swoją pozycję największej kryptowaluty. Taki scenariusz wydaje się jednak w najbliższej przyszłości bardzo mało prawdopodobny, a Bitcoin może jeszcze przez długie lata utrzymywać się w światowej czołówce kryptowalut.

Analiza techniczna dla Bitcoin