Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading DJ30

Inwestowanie w indeks US30: co wziąć pod uwagę

Indeks US30 śledzi kursy akcji 30 największych spółek notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ze względu na charakter jego składu niekiedy uważa się go za miernik ogólnej kondycji gospodarki Stanów Zjednoczonych. Wraz z indeksem US500 indeks US30 należy do grona najuważniej obserwowanych indeksów świata.

Będące częścią nazwy indeksu określenie "Industrial", czyli "przemysłowy", ma charakter zasadniczo historyczny, ponieważ większość spółek wchodzących obecnie w skład indeksu US30 ma niewiele wspólnego z tradycyjnymi branżami przemysłu ciężkiego. Indeks zawiera jednak znane marki, takie jak Apple, Coca Cola czy McDonald’s. Ponieważ w indeks nie można zainwestować bezpośrednio, wszystkie związane z nim inwestycje krótko- i długoterminowe realizowane są za pośrednictwem kontraktów CFD.

Kto powinien włączyć indeks US30 do swojego portfela?

  1. Inwestorzy zainteresowani rynkiem Stanów Zjednoczonych jako motywem inwestycyjnym: ponieważ US30 śledzi wiodące spółki notowane na Wall Street, może być dobrym rozwiązaniem inwestycyjnym dla osób zainteresowanych zdobyciem ekspozycji na amerykański rynek.
  2. Inwestorzy długoterminowi: US30 wykazuje stały, wieloletni wzrost. Inwestorzy przekonani, że pozytywny trend utrzyma się, a w długim okresie należy spodziewać się wzrostów na amerykańskim rynku, mogą uznać Dow Jones za dobre rozwiązanie inwestycyjne.
  3. Inwestorzy zorientowani na niskie ryzyko: indeks US30 istnieje od ponad 120 lat, a przez większość inwestorów uważany jest za rozwiązanie inwestycyjne charakteryzujące się niskim ryzykiem ze względu na niską zmienność oraz długoterminowe zyski.
  4. Zabezpieczenie (hedging) dla inwestorów zorientowanych na wysoką zmienność: inwestorzy działający na zmiennych rynkach, takich jak rynki walut i kryptowalut, mogą zabezpieczać swoje portfele, inwestując w indeks US30 w celu zwiększenia ich stabilności oraz ograniczenia ich ogólnej zmienności.

Co wpływa na poziom indeksu US30?

  1. Trendy na amerykańskim rynku: wykres indeksu US30 często odzwierciedla ogólną stabilność oraz bieżące trendy w amerykańskiej gospodarce. W rezultacie publikacje danych finansowych, takie jak raport o liczbie zatrudnionych w sektorze pozarolniczym (NFP), zwykle mają wpływ na indeks.
  2. Globalne trendy ekonomiczne: ponieważ globalne rynki wzajemnie wpływają na siebie i często są wysoce skorelowane, zmiany na dużym rynku, takim jak Azja lub Europa, mogą przenosić się do Stanów Zjednoczonych i wpływać na indeks US30.
  3. Znaczące wahania jednego z komponentów indeksu: ze względu na to, że indeks US30 składa się z akcji zaledwie 30 spółek, znaczące wahania kursów jednej lub dwóch akcji składowych mogą mieć wpływ na indeks jako całość.
  4. Dolar amerykański: gdy porównuje się wykres indeksu US30 z wykresem kursu dolara, można dostrzec, że są one raczej ujemnie skorelowane. Gdy US30 rośnie, USD spada, i na odwrót.

US30: dotrzymać towarzystwa bykom

Mimo tego że US30 uważany jest za indeks stabilny i charakteryzujący się niskim ryzykiem, na przestrzeni lat zdarzało się, że gwałtownie spadał. Najbardziej zauważalne były krach na rynku akcji z początku XXI wieku związany z pęknięciem bańki internetowej oraz załamanie z roku 2008 związane z kryzysem na amerykańskim rynku mieszkaniowym. Wielu analityków zgadza się jednak, że inwestorzy zorientowani na wzrosty mają dobre powody, by interesować się indeksem US30. Przyjęcie takiego podejścia jest wysoce logiczne, ponieważ amerykańska gospodarka jest największa na świecie i jako całość charakteryzuje się wysoką stabilnością. Co więcej, korygowanie składu indeksu tak, by obejmował jedynie 30 największych krajowych firm, zapewnia mu dodatkowy poziom ochrony.

Pomimo swojej nazwy indeks US30 nie odzwierciedla już sektora przemysłowego, a raczej rynek amerykański jako całość. Ze względu na to, że Dow Jones obejmuje zarówno wielobranżowe konglomeraty biznesowe, jak i potężne instytucje finansowe czy przedsiębiorstwa spożywcze albo spółki technologiczne, jego łączna kapitalizacja rynkowa liczona jest w bilionach dolarów. Biorąc pod uwagę, że zarówno te przedsiębiorstwa, jak i rząd Stanów Zjednoczonych są zainteresowane dobrą kondycją gospodarki, można stwierdzić, że indeks posiada wszelkie cechy sprzyjające dalszym wzrostom, dzięki czemu inwestorzy grający na zwyżki są nim żywo zainteresowani.

Historia indeksu US30

Indeks US30 Industrial Average to drugi najstarszy indeks w Stanach Zjednoczonych — w 1896 r. założyciel Wall Street Journal Charles Dow stworzył go wraz ze swoim wspólnikiem, Edwardem Jonesem. Początkowo indeks uwzględniał przeciętną wartość 12 największych spółek z amerykańskiego sektora przemysłowego. Skupiający się na branżach takich jak produkcja bawełny, tytoniu i cukru indeks miał być pewnego rodzaju miernikiem, a każda z wchodzących w jego skład akcji była ważona swoim kursem — im wyższe były kursy, tym wyższy był ich udział w indeksie.

W miarę upływu lat skład indeksu zmienił się niemal całkowicie. W 1928 r. skład indeksu zwiększono do 30 spółek, a od czasu powstania jego komponenty zmieniano łącznie 51 razy. Najnowszą zmianą było dodanie spółki Apple w 2015 r. Ponieważ ogólna liczba spółek składowych nie zmienia się, w przeciwieństwie do łącznego kursu każdej z akcji, opracowano wzór pozwalający na uwzględnianie ich wartości w oparciu o unikatowe punkty, zamiast opierać się na ich wartości w dolarach.

Wniosek: indeks US30 jest bardziej instrumentem niż miernikiem

Mimo iż indeks nadal uważany jest za wskaźnik kondycji amerykańskiej gospodarki, US30 coraz częściej notowany jest jako samodzielny instrument. W Stanach Zjednoczonych działają tysiące notowanych na giełdzie spółek, a zatem twierdzenie, że 30 spośród nich stanowi reprezentatywne przykłady, może okazać się wątpliwe. Z tego powodu uwaga inwestorów koncentruje się na US500 jako mierniku bardziej precyzyjnym, ponieważ obejmuje on więcej komponentów, a waga każdego z nich określana jest na podstawie kapitalizacji rynkowej, a nie kursu akcji. Krótko- i długoterminowe inwestycje w indeks US30 uwidaczniają jednak jego pozytywne cechy jako instrumentu finansowego. Dow Jones charakteryzuje się wieloletnimi trendami, a ponadto inwestorzy są zgodni co do tego, że jego solidna struktura i stały wzrost sprawiają, że stanowi on solidne i mało ryzykowne rozwiązanie dla celów inwestycji długoterminowych.

Analiza techniczna dla DJ30