Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro Trading ESP35

Inwestowanie w indeks ESP35: co należy wziąć pod uwagę

IBEX 35, znany również jako ESP35, jest hiszpańskim benchmarkowym indeksem rynku akcji. Indeks obejmuje 35 spółek o największych obrotach na Bolsa de Madrid — głównym rynku akcji w Hiszpanii. Będąc czwartą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, Hiszpania ma ogromne znaczenie, a indeks ESP35 może być wykorzystywany jako jeden ze środków oceny ogólnej kondycji europejskiej gospodarki. Każdej ze spółek wchodzących w skład indeksu przypisuje się inną wagę w oparciu o łączną kapitalizację rynkową. Ponieważ IBEX 35 to indeks, a nie zbywalny instrument finansowy, nie można w niego inwestować bezpośrednio. Istnieje jednak kilka produktów pochodnych, które umożliwiają inwestowanie w ESP35, takich jak fundusze ETF i kontrakty CFD.

Kto powinien włączyć indeks ESP35 do swojego portfela?

  1. Inwestorzy tematyczni działający na rynku hiszpańskim: jako dom dla wielu znanych europejskich marek i jednej z największych gospodarek w UE, rynek hiszpański jest atrakcyjny dla wielu inwestorów. Ci, którzy chcą inwestować w niego jako całość, mogą rozważyć inwestowanie w ESP35.
  2. Inwestorzy zainteresowani globalnymi indeksami: inwestorzy, którzy wierzą, że globalna gospodarka będzie nadal rosła, mogą oprzeć swoje portfele inwestycyjne na instrumentach pochodnych bazujących na wiodących indeksach z całego świata. Ponieważ Hiszpania ma jedną z największych gospodarek w Europie, fundusze ETF lub kontrakty CFD śledzące wiodący krajowy indeks mogą stanowić istotny składnik takiego portfela.
  3. Inwestorzy jednosesyjni: poziom ESP35 często istotnie zmienia się w ciągu jednego dnia. Inwestorzy jednosesyjni często próbują wykorzystać takie wahania, otwierając i zamykając pozycję tego samego dnia, z nadzieją na osiągnięcie krótkoterminowych zysków.
  4. Inwestorzy długoterminowi: podobnie jak w przypadku każdego kraju rozwiniętego, hiszpańska gospodarka dąży do długoterminowego wzrostu. Inwestorzy, którzy wierzą, że gospodarka hiszpańska jest na tyle stabilna, aby z czasem rosnąć, powinni rozważyć inwestowanie w indeks ESP35.

Co wpływa na poziom indeksu ESP35?

Poszczególne państwa Unii Europejskiej łączą oparte na współzależności, często wręcz symbiotyczne relacje. Jest to jeden z powodów, dla których Unia została utworzona — aby umożliwić łatwiejszy handel i migrację obywateli między państwami członkowskimi. Hiszpania jest jednak krajem podzielonym, z kilkoma siłami napędzającymi wewnętrzny konflikt, co zwiększa liczbę czynników, które mogą kształtować jej gospodarkę, a tym samym ESP35. Oto niektóre z tych czynników:

  1. EBC: Europejski Bank Centralny sprawuje kontrolę nad wieloma aspektami gospodarki Unii Europejskiej. Decyzje takie jak te dotyczące poziomu stóp procentowych i strategii monetarnych wpływają na poszczególne państwa Unii, w tym na Hiszpanię, co oznacza, że mogą mieć wpływ również na indeks IBEX 30.
  2. Polityka wewnętrzna: przez wiele lat Hiszpania borykała się ze konfliktami wewnętrznymi, takimi jak wielokrotne kampanie na rzecz niepodległości Katalonii. Ilekroć takie konflikty prowadzą do znaczących wydarzeń, mogą wpływać również na hiszpańską gospodarkę.
  3. Czynniki globalne: rynek amerykański często jest siłą napędową globalnej gospodarki. Dobre zamknięcie na Wall Street często prowadzi do korzystnej sesji giełdowej w Europie następnego dnia.
  4. Akcje poszczególnych spółek: ponieważ w skład indeksu wchodzi tylko 35 akcji, poszczególne spółki — zwłaszcza o znacznej wadze — mogą istotnie wpływać na cały indeks, jeśli wykazują duże wzrosty lub spadki.

ESP35: pod wpływem czynników czynników wewnętrznych i zewnętrznych

W ostatnich latach hiszpańska gospodarka doświadczała wzlotów i upadków, na które wpływ miały czynniki zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Jeśli chodzi o perspektywę międzynarodową, to stosunki Hiszpanii z Unią Europejską były niekiedy korzystne dla obu stron, a kiedy indziej bardzo skomplikowane — miało to związek m.in. z zadłużeniem i sporami międzynarodowymi. Nie trzeba dodawać, że indeks ESP35 często reagował pozytywnie na okresy dobrej współpracy i negatywnie na problemy w relacjach z UE. To jednak wewnętrzne konflikty Hiszpanii mogą mieć największy wpływ na ESP35. Katalońskiego dążenia do niepodległości, które osiągnęło szczyt w drugiej połowie 2017 r., obawia się wielu ekonomistów. Katalonia odpowiada za niemal jedną piątą hiszpańskiego PKB, a jej wybicie się na niepodległość może poważnie osłabić hiszpańską gospodarkę. Katalończycy również mają wiele do stracenia, ponieważ duża część "eksportu" Katalonii trafia właśnie do Hiszpanii. Ponadto Katalonia nie stanie się automatycznie członkiem UE, co może dodatkowo utrudnić jej międzynarodowe stosunki gospodarcze, nie wspominając o dodatkowych kosztach związanych z utworzeniem własnych instytucji rządowych.

Historia indeksu ESP35

Indeks IBEX 35 powstał w 1992 r. i obejmuje 35 spółek o najwyższych obrotach notowanych na giełdzie w Madrycie. Choć indeks powstał w 1992 roku, jego podstawowa wartość wynosząca 3000 punktów została obliczona na podstawie warunków rynkowych z 1989 roku. Wagi składników indeksu są korygowane dwa razy w roku przez komitet, w skład którego wchodzą przedstawiciele giełdy, eksperci finansowi i pracownicy akademiccy. W przeciwieństwie do wielu innych globalnych indeksów, ESP35 osiągnął szczyt po bańce dotcomowej z początku lat 2000, odnotowując historyczne maksimum w 2007 roku. W tym czasie indeks wyprzedził wiele swoich międzynarodowych odpowiedników, wzmocniony przez dynamiczny wzrost krajowego rynku nieruchomości. Mimo iż akcje wchodzące w skład indeksu są przedmiotem obrotu w Hiszpanii, prawie połowa spółek z IBEX 35 ma zagranicznych właścicieli.

Wniosek: ESP35 to

Przyszłość hiszpańskiej gospodarki może się rozwijać na wiele sposobów. Z jednej strony, bezpośrednie zagrożenia dla stabilności, takie jak katalońskie dążenie do niepodległości, z pewnością mogą mieć negatywny wpływ na czwartą co do wielkości gospodarkę Europy. Z drugiej strony, indeks ESP35 pokazał w przeszłości, że może zwyżkować, gdy inne światowe rynki są słabe, co może wskazywać na jego stabilność. Ponadto Hiszpania jest ugruntowanym członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że może liczyć na szybkie i bezpośrednie wsparcie ze strony pozostałych państw członkowskich. Dlatego też inwestorzy zainteresowani ESP35 powinni bacznie obserwować rozwój sytuacji i pamiętać o uwzględnianiu czynników zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Analiza techniczna dla ESP35