Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ eToro ETF Trading

Fundusze ETF

Fundusz notowany na giełdzie (ETF) to instrument finansowy obejmujący kilka aktywów zgrupowanych dla celów inwestycyjnych. Każdy z funduszy opiera się na określonej strategii rynkowej lub indeksie i ma na celu zaspokojenie potrzeb określonej instytucji finansowej w zakresie zabezpieczania inwestycji (hedgingu) bądź pełnienie roli instrumentu niskiego ryzyka dla inwestorów. Fundusze ETF tworzone są przez instytucje finansowe zatrudniające zespoły ekspertów dopasowujących skład portfela do potrzeb wynikających z określonego celu. Właścicielami aktywów wchodzących w skład funduszu są jego twórcy, a podobnie jak w przypadku akcji, inwestorzy mogą od czasu do czasu otrzymywać dywidendy. Fundusze ETF są zwykle uważane za narzędzia inwestycji długoterminowych, ponieważ charakteryzują się zasadniczo niskim ryzykiem i mają na celu przynoszenie stabilnych zysków w długim okresie.

Zainwestowanie w fundusze ETF na eToro poprzez otwarcie nielewarowanej pozycji "kupna" (długiej) oznacza inwestycję w instrument bazowy, a jednostka funduszu ETF jest nabywana i utrzymywana w Twoim imieniu*. eToro oferuje jednak również dodatkowe funkcje oparte na inwestowaniu w kontrakty CFD. Za pomocą kontraktów CFD można otwierać pozycje "sprzedaży" (krótkie), korzystać z dźwigni finansowej i kupować udziały ułamkowe. Na eToro można przykład zainwestować zaledwie $200 w fundusz ETF, którego jednostka faktycznie kosztuje $1,000.

Do popularnych funduszy ETF notowanych na naszej platformie należą:

  1. Proshares Ultra S&P 500 (SSO)
  2. SPDR Gold (GLD)
  3. Emerging Markets Index (EEM)

✚ Oto wszystkie fundusze ETF dostępne na eToro: etoro.com/pl/discover/markets/etf/