Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading Ethereum (ETH)

Ether (zwany niekiedy Ethereum) to kryptowaluta, która początkowo miała być przeznaczona dla programistów korzystających z platformy blockchain o nazwie Ethereum. Ta wprowadzona w 2015 r. waluta szybko zyskała popularność, a jej kapitalizacja rynkowa osiągnęła poziom wielu miliardów dolarów — tym samym ugruntowała ona swoją pozycję drugiej pod względem popularności kryptowaluty po bitcoinie. Ponieważ nastawienie do rynku kryptowalut jako całości w wysokim stopniu zależy od bitcoina, ogólny poziom akceptacji nowej waluty może być po części zasługą twórców bitcoina.

Około 95% światowych zasobów walut nie ma postaci fizycznej i istnieje w formie cyfrowej. Stopniowe odchodzenie świata zachodniego od gospodarki opartej na fizycznie istniejącej gotówce oznacza, że ludzie przestają traktować monety i banknoty jako niezbędne do istnienia pieniądza. Ponieważ korzystanie z walut cyfrowych staje się coraz popularniejsze, kryptowaluty mogą być akceptowane jako środek płatniczy przez rosnącą liczbę firm. W rezultacie Ether oprócz zastosowań ściśle powiązanych z platformą Ethereum może być również powszechnie stosowany jako metoda płatności.

Kto powinien włączyć Ethereum do swojego portfela?

  1. Inwestorzy jednosesyjni: Ether jest znany z wahań kursu o skali wielu procent w ciągu dnia, co sprawia, że stanowi dobrą opcję dla inwestorów jednosesyjnych przekonanych o słuszności swoich przewidywań dotyczących krótkoterminowych zmian jego wyceny.
  2. Inwestorzy wierzący we wzrost kursu Etheru: mimo iż rynek kryptowalut nadal jest skrajnie zmienny, osoby przekonane do dalszego wzrostu jego popularności mogą postrzegać Ether jako długoterminową opcję inwestycyjną, zakładając, że zmiany jego kursu będą wyglądać podobnie, jak w przypadku pierwszego okresu notowań bitcoina.
  3. Osoby inwestujące w bitcoina: w miarę zdobywania przez Ether pozycji solidnej kryptowaluty może on stać się narzędziem do zabezpieczania pozycji (hedgingu) przez inwestujących w bitcoina.
  4. Inwestorzy walutowi: niektórzy postrzegają rynek kryptowalut jako bezpieczną przystań na wypadek nadmiernego wzrostu zmienności walut tradycyjnych. Ponieważ Ether jest bardziej niż bitcoin odseparowany od rynków głównego nurtu, może zostać walutą pierwszego wyboru dla inwestorów poszukujących bezpiecznej lokaty kapitału.

Co wpływa na cenę Etheru?

Choć w przeszłości na kurs Etheru wpływało wiele czynników, najważniejsze z nich to bitcoin oraz platforma Ethereum. W przypadku bitcoina korelacja między tymi dwoma kryptowalutami może być albo dodatnia, albo ujemna. Ponieważ bitcoin uważany jest za papierek lakmusowy nastawienia do kryptowalut, gdy jego cena zmienia się w rezultacie oddziaływania czynników dotyczących rynku jako całości (takich jak zmienność na rynkach tradycyjnych czy przepisy wpływające na jego akceptację przez inwestorów głównego nurtu), kurs Etheru może zmieniać się w tym samym kierunku. Z drugiej strony, jeśli określone zdarzenie wywrze wpływ tylko na bitcoina — na przykład takie jak odmowa rejestracji bitcoinowych funduszy ETF przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w marcu 2017 r. — korelacja może okazać się ujemna, czyli spadkom bitcoina będą towarzyszyć wzrosty Etheru.

Drugą z sił wpływających na ceny Etheru jest platforma Ethereum. Ponieważ Ethereum jest platformą typu blockchain, opierającą się na infrastrukturze kodowej, od czasu do czasu wprowadzana jest na niej zmiana protokołu określana mianem "hard fork". Hard fork to zmiana na platformie sprawiająca, że staje się ona niezgodna z wcześniejszymi wersjami — jej celem jest udoskonalenie platformy jako całości. Jeśli określony hard fork przyczynia się na przykład do wzrostu bezpieczeństwa platformy, logiczne może być założenie, że zarówno wiara inwestorów w Ether, jak i zgłaszany przez nich popyt wzrosną. Z drugiej strony, jeśli hard fork uszkodzi platformę (jak w przypadku hard forku DAO, który omówimy poniżej), może dojść do znaczącego spadku cen.

Ethereum kontra bitcoin

Pomiędzy Etherem i bitcoinem występuje wiele podobieństw: obydwa walory są opartymi na technologii blockchain kryptowalutami i mogą być "wydobywane" przez użytkowników z całego świata, którzy przeznaczają część mocy obliczeniowej swoich komputerów na przetwarzanie transakcji. Występuje też jednak kilka różnic. Mimo iż roczna podaż Etheru jest ograniczona do 18 milionów jednostek rocznie, platforma Ethereum teoretycznie mogłaby generować nową walutę w nieskończoność, przez co jej długookresowa podaż stałaby się nieograniczona. Z drugiej strony, podaż bitcoina jest skończona. Jego twórcy zadecydowali, że nigdy nie powstanie więcej niż 21 milionów bitcoinów. Co roku wprowadzana jest malejąca ilość jednostek waluty, a ich liczba ma osiągnąć 21 milionów w roku 2040.

Kolejną istotną różnicą jest szybkość przetwarzania. Obsługa transakcji w kryptowalutach wymaga znaczącej mocy obliczeniowej i w rezultacie nie przebiega natychmiast. Jednakże podczas gdy przetworzenie przeciętnej transakcji na rynku bitcoina może trwać do 10 minut, transakcja na rynku Etheru trwa zaledwie 15 sekund, co przyczynia się do jego zmienności oraz płynności. Ostatnią kwestią są różnice w dystrybucji każdej z walut. Większość posiadaczy bitcoinów to osoby, które "wydobyły" tę walutę w początkowym okresie jej istnienia, natomiast większość posiadaczy Etherów to uczestnicy ich początkowej kampanii crowdfundingowej — co oznacza, że raczej kupili tę walutę niż ją "wydobyli". Przewiduje się jednak, że do 2022 r. liczba "górników" przekroczy liczbę nabywców.

Historia Etheru

Ether wprowadzono po raz pierwszy latem 2015 r. jako walutę dla platformy Ethereum — jego kurs wynosił wtedy 2,8 USD. Ethereum to oparta na technologii blockchain, zdecentralizowana platforma programistyczna, która umożliwia swoim użytkownikom tworzenie zróżnicowanych aplikacji blockchainowych. Ether powstał jako waluta dla aplikacji wymagających metody płatności, ale później stał się też okazją inwestycyjną dla inwestorów jednosesyjnych. W czerwcu 2016 r. hard fork związany z tzw. Zdecentralizowaną Organizacją Autonomiczną (DAO) zachwiał zaufaniem do waluty, gdy odkryto, że aktualizacja platformy pozwoliła hackerom na przejęcie Etherów o wartości około 50 milionów dolarów. Wykrycie tego oszustwa spowodowało, że kurs Etheru spadł o około 30% w ciągu jednego dnia. Skutki włamania zostały jednak szybko usunięte, a kurs Etheru powrócił do wcześniejszego poziomu, by ostatecznie osiągnąć historyczne maksimum w marcu 2017 r.

Wniosek: Ethereum może być następnym bitcoinem

Bitcoin przetarł szlak dla Etheru — mimo wielu prób i problemów z opinią publiczną sprawił, że akceptacja Etheru stała się łatwiejsza. Wielu inwestorów uważa Ether za rozsądną opcję inwestycyjną, a niektórzy są przekonani, że jest on na dobrej drodze, by stać się następnym bitcoinem — a być może nawet przebić go pod względem wyceny i popularności. Trzeba jednak również pamiętać, że rynek bitcoina jest znacznie większy i istnieje od dawna, a zatem może minąć trochę czasu, zanim Ether stanie się faktyczną konkurencją. Mimo to wielu twierdzi, że Ether jest dla bitcoina tym, czym srebro dla złota, a jego pozycja jako tańszej alternatywy na tym samym rynku umacnia się. Tak czy inaczej, wydaje się, że Ethereum zostanie z nami, a popularność i wartość Etheru będzie rosnąć.

Analiza techniczna dla Ethereum