Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading EUR / GBP

Inwestowanie w EUR/GBP: co należy wziąć pod uwagę

Para walutowa EUR/GBP należy do najpopularniejszych na świecie — mierzy ona wartość euro w funtach brytyjskich. Choć gospodarki Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii są ze sobą ściśle powiązane, w ich wzajemnych relacjach na przestrzeni lat występowały liczne wzloty i upadki. Chociaż Wielka Brytania nigdy nie przyjęła euro, była częścią Unii Europejskiej, dopóki nie zdecydowała się jej opuścić po referendum w 2016 roku. Obie waluty są jednak ze sobą ściśle powiązane i mogą wpływać na siebie nawzajem — na obie mogą też wpływać czynniki związane z europejską gospodarką. Co więcej, obie waluty są często wymieniane na dolara amerykańskiego (USD), co w pewnym sensie powoduje, że znajdują się po tej samej stronie globalnego bilansu walutowego.

Kto powinien włączyć parę EUR/GBP do swojego portfela?

  1. Inwestorzy zainteresowani walutami: ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych par walutowych, inwestorzy zajmujący się rynkiem walutowym mogą chcieć uwzględnić EUR/GBP w swoich portfelach.
  2. Inwestorzy jednosesyjni: ze względu na dużą zmienność rynku, wielu inwestorów krótkoterminowych wykorzystuje te wahania cen, aby uzyskać szybki zysk. Ze względu na wysokie wolumeny i płynność para walutowa EUR/GBP może być dobrym rozwiązaniem dla tych inwestorów.
  3. Inwestorzy zainteresowani dolarem amerykańskim (USD): inwestorzy walutowi, którzy koncentrują się głównie na dolarze amerykańskim, mogą również uwzględnić w swoich portfelach parę EUR/GBP jako sposób na zwiększenie różnorodności.
  4. Inwestorzy prowadzący analizę fundamentalną: na pary walutowe często wpływają wiadomości, zdarzenia i raporty finansowe. Dlatego inwestorzy, którzy opierają swoją strategię na analizach fundamentalnych i śledzą dokładnie publikacje tego rodzaju danych, mogą rozważyć uzupełnienie swoich portfeli o parę EUR/GBP.

Co wpływa na kurs EUR/GBP?

Fizyczna bliskość między Wielką Brytanią i UE jest głównym powodem, dla którego te dwie gospodarki są tak zaangażowane we wzajemną wymianę handlową. Występuje tu intensywny przepływ towarów i usług w obu kierunkach, co sprawia, że obie gospodarki są w dużym stopniu zależne od siebie nawzajem. Co więcej, głosowanie w sprawie Brexitu z 2016 r., które doprowadziło do "rozwodu" Wielkiej Brytanii z UE, przyczyniło się do zmienności obydwu walut, ponieważ każdy etap negocjacji wpływa na jedną lub obydwie z nich. Istnieje szereg czynników, które mogą mieć wpływ na kurs pary EUR/GBP:

  1. Stopy procentowe: na wartość funta brytyjskiego wpływa polityka pieniężna Banku Anglii, a w szczególności decyzje w sprawie stóp procentowych, podczas gdy euro jest podobnie powiązane z Europejskim Bankiem Centralnym. Zmienność towarzyszy często komunikatom banków centralnych w sprawie wysokości stóp procentowych.
  2. Raporty finansowe: dane takie jak m.in. tempo wzrostu PKB, wielkość zatrudnienia czy wskaźniki cen konsumpcyjnych mogą mieć wpływ na każdą z walut. Raporty te są publikowane okresowo, a wiele z nich może generować zmienność.
  3. Dolar amerykański (USD): wartość tej najmocniejszej waluty świata jest często wyrażana właśnie w euro lub funtach brytyjskich. Dlatego też aprecjacja USD może powodować spadek wartości EUR i GBP, i odwrotnie.
  4. Brexit: urzeczywistnienie się wszystkich skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może zająć lata. Brexit będzie najprawdopodobniej jeszcze przez wiele lat oddziaływać na skomplikowaną, opartą na współzależności relację między obiema stronami.

EUR/GBP: spróbujmy pozostać przyjaciółmi

Nie jest tajemnicą, że brytyjski rząd został zaskoczony, gdy w 2016 roku Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej. Następstwem referendum była rezygnacja premiera Davida Camerona oraz utrata 15% wartości przez funta brytyjskiego, który osiągnął 30-letnie minimum. Theresa May, która zastąpiła Camerona, postanowiła ponadto przeprowadzić szybkie wybory, próbując zdobyć większe poparcie na czas negocjacji w sprawie Brexitu. Okazało się jednak, że jej plan "nie wypalił", ponieważ w rezultacie wyborów jej partia straciła część miejsc w parlamencie, co tylko nasiliło problem, jakim jest uzyskanie dla kraju najlepszego możliwego układu.

Gdy jednak "opadł kurz", obie strony zaczęły pracować nad zdefiniowaniem wzajemnych relacji na nowo. Choć UE jest we wzajemnych stosunkach stroną silniejszą, Wielka Brytania nadal ma wielkie wpływy i może wykorzystywać posiadane atuty w negocjowaniu niektórych aspektów obecnych i przyszłych umów handlowych. Mimo iż Wielka Brytania nie będzie już częścią Unii Europejskiej, pozostaje bardzo aktywnym partnerem i przyjacielem Unii, co sprawia, że funt brytyjski i euro są ze sobą ściśle powiązane.

Historia pary EUR/GBP

Euro zostało wprowadzone do obiegu w 2002 roku. Wcześniej każde z państw członkowskich Unii Europejskiej posiadało własną walutę. Gdy jednak wprowadzono euro, kilku członków UE zdecydowało się nie przyjmować tej waluty — jednym z nich była Wielka Brytania. Zamiast tego Brytyjczycy postanowili utrzymać swoją tradycyjną walutę, funta szterlinga. Praktycznie z dnia na dzień wiele par walutowych odeszło jednak do historii, a funtowi pozostał jeden główny rywal po drugiej stronie kanału La Manche. Jako waluta największych gospodarek, takich jak Niemcy, Francja i Włochy, euro stało się siłą, z którą trzeba się liczyć na globalnym rynku walutowym.

Wniosek: para EUR/GBP należy do krwioobiegu europejskiej gospodarki

Mimo iż Wielka Brytania nigdy nie przyjęła euro, jej odejście z UE wywarło wielki wpływ na funta szterlinga. Niezależnie od tego, jak dogodne będą umowy handlowe podpisywane po obydwu stronach kanału La Manche, nigdy nie dorównają one byciu częścią tej samej gospodarki. Decyzja została jednak podjęta, a Wielka Brytania i UE wkrótce staną się odrębnymi podmiotami. Ponieważ obie gospodarki, a tym samym ich waluty, łączą tak bliskie relacje, można bezpiecznie przyjąć, że będą one podatne na te same wydarzenia rynkowe wpływające na globalną gospodarkę. Co więcej, ze względu na to, że obie waluty są często wymieniane na dolara amerykańskiego (USD), jego aprecjacja może skutkować ich jednoczesnym osłabieniem.

Mimo iż EUR i GBP rywalizują ze sobą, ich fizyczna bliskość oraz podobieństwa kulturowe sprawiają, że są wrażliwe na te same czynniki. Dlatego też relacja pomiędzy funtem brytyjskim a euro odzwierciedla zarówno rywalizację, jak i współzależność czy ducha współpracy.

Analiza techniczna dla EUR / GBP