Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading EUR / UDS

Kto powinien rozważyć inwestycję w parę EURUSD?

 1. Inwestorzy posiadający zdecydowane przekonania co do perspektyw gospodarki Stanów Zjednoczonych lub strefy euro. Zakup waluty jest prawdopodobnie najbardziej bezpośrednim sposobem na danie wyrazu swojej wierze w to, że np. Stany Zjednoczone stoją u progu boomu gospodarczego lub że problemy strefy euro już się skończyły.
 2. Każdy, kto chce zabezpieczyć pozycję inwestycyjną. Być może masz w portfelu np. sporo akcji ze strefy euro, ale chcesz dodatkowo zarobić na wzroście gospodarczym Stanów Zjednoczonych. W takiej sytuacji długa pozycja na dolarze mogłaby być dobrym odzwierciedleniem Twojej wiary w kondycję gospodarki USA.
 3. Inwestorzy jednosesyjni. Krótkoterminowe zmiany kursu dolara do euro stanowią idealną okazję dla preferujących krótkookresowe pozycje inwestorów, którzy mogą bardzo szybko angażować się na rynku i wychodzić z niego.

Dlaczego warto interesować się kursem EURUSD?

Są to największe waluty świata, wykorzystywane do finansowania olbrzymiego wolumenu handlu między Stanami Zjednoczonymi a składającą się z 19 państw strefą euro. Gdyby kurs dolara do euro był stały, inwestowanie w EURUSD byłoby niezbyt interesujące dla uczestników rynku. Tak jednak nie jest. Od czasu wprowadzenia euro w 1999 r. względna wartość tych dwóch jednostek monetarnych nieustannie rośnie bądź spada — niekiedy dość gwałtownie.

Tego rodzaju zmiany stwarzają szanse na potencjalnie zyskowne inwestycje.

Co trzeba wiedzieć o dolarze i euro?

Te dwie waluty wykorzystywane są przez gospodarki, których łączny produkt krajowy brutto wynosi 31 bilionów dolarów — 19 bilionów w Stanach Zjednoczonych i 12 bilionów w strefie euro. Kwoty te stanowią ponad 40% globalnego PKB, szacowanego na 75,2 biliona dolarów.

Krótko mówiąc, są to najpotężniejsze bloki ekonomiczne świata.

Jednakże pomimo tego iż obecnie każdego dnia wymieniane są gigantyczne ilości tych walut, mają one bardzo odmienne korzenie. Dolar powstał w 1785 r. jako jedna z walut, które towarzyszyły wielkiej ekspansji Stanów Zjednoczonych na zachód. Stany Zjednoczone nie miały banku centralnego aż do 1913 r., kiedy to powstała Rezerwa Federalna.

Dla porównania, od wstępnej propozycji w 1990 r. do zatwierdzenia i wprowadzenia euro upłynęło zaledwie dziewięć lat, a nadzór nad tą walutą powierzono Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz komitetowi ministrów finansów (Eurogrupie).

Za emisję dolara odpowiada Skarb Stanów Zjednoczonych, jednak największy wpływ na jego wartość mają decyzje w sprawie stóp procentowych podejmowane przez Rezerwę Federalną. Za euro solidarnie odpowiadają EBC, Eurogrupa oraz Europejski Komisarz ds. Ekonomicznych i Monetarnych.

Jak zmieniał się wzajemny kurs tych dwóch walut od 1999 r.?

Opisanie go jako 18-letniej jazdy na rollercoasterze nie byłoby przesadą. Euro początkowo notowane było po 1,17 USD, jednak jego wartość szybko zrównała się z dolarem, a następnie spadła poniżej 1 dolara. Nie był to korzystny rozwój sytuacji, wziąwszy pod uwagę wyznaczony przez architektów wspólnej waluty cel w postaci "rzucenia wyzwania dolarowi".

Minimum — bądź maksimum z perspektywy dolara — zostało osiągnięte w 2001 r., gdy euro było warte 90 centów amerykańskich. Następnie kierunek zmian kursu zmienił się — euro stopniowo zrównało się z dolarem, by w 2004 r. osiągnąć poziom 1,24 USD, znacznie powyżej pierwotnej wartości.

Kryzys finansowy z 2007 r. spowodował szybki wzrost kursu euro do dolara — być może ze względu na to, iż załamanie na rynku kredytów uznano za amerykański problem. To dość dziwne, ponieważ załamanie rozpoczęło się od ujawnionych w sierpniu tego roku kłopotów jednego z francuskich banków. Euro osiągnęło szczyt na poziomie 1,47 USD w 2008 r., jednak wkrótce potem nastąpił długi okres spadków — w 2012 r. osiągnęło poziom 1,28 USD, by po krótkiej hossie powrócić do poziomu 1,33 USD w 2014 r.

Na początku 2017 r. euro notowane było na poziomie zbliżonym do 1,06 USD.

Podsumowując, w trakcie 18 lat notowań pary EURUSD kurs wymiany zmieniał się łącznie o 56 centów amerykańskich, czyli nieco poniżej 50% początkowej wartości.

Jakie czynniki wpływają na kurs EURUSD?

W normalnych czasach czynnikiem napędowym byłyby względne wyniki ekonomiczne Stanów Zjednoczonych i strefy euro odzwierciedlone w oficjalnych stopach procentowych Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. W rezultacie boom gospodarczy w strefie euro mógłby spowodować aprecjację tej waluty, która skłoniłaby EBC do podwyżki stóp w celu schłodzenia gospodarki, bądź też obniżenia ich w celu udzielenia pomocy eksporterom z eurostrefy. Reakcja na kryzys finansowy, jaką było utrzymanie stóp na historycznie niskich poziomach, nieco skomplikowała tę relację, jednak nadal można przyjmować, że waluty reagują po pierwsze na wyniki gospodarcze, a po drugie na działania podejmowane przez władze w związku ze stopami procentowymi.

Czy istnieją jakieś dobre powody, by inwestować w parę EURUSD?

 1. To bardzo płynny rynek. Biorąc pod uwagę wolumen obrotów tymi walutami, można powiedzieć, że nigdy nie zabraknie drugiej strony transakcji.
 2. W obydwu gospodarkach inflacja jest niska i stabilna. Nie trzeba się obawiać, że wartość dolara lub euro spadnie w rezultacie inflacyjnych zawirowań.
 3. Dostępnych jest wiele wartościowych informacji. Nie można się skarżyć na brak danych o warunkach ekonomicznych i finansowych w Stanach Zjednoczonych i strefie euro — danych, które pomagają w wyborze strategii inwestycyjnych.

Co warto wziąć pod uwagę?

 1. Dolar i euro fundamentalnie się różnią. Dwie trzecie światowego handlu rozliczane jest w dolarach, a najważniejsze surowce, takie jak złoto i ropa naftowa, są wyceniane właśnie w tej walucie. Nie można tego powiedzieć o euro.
 2. Wspólna europejska waluta jest podatna na częste kryzysy — czy to w Grecji, Irlandii, we Włoszech, czy też w innych krajach. Często mówi się, że przyszłość euro jest wątpliwa.
 3. Wymiana walut jest grą o sumie zerowej. Na każdego wygranego musi przypadać jeden przegrany. Na rynku zdominowanym przez profesjonalistów przegranym możesz być Ty.

Jak inwestować w parę EURUSD?

 1. Tradycyjnie, wymieniając jedną walutę na drugą za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w instytucji finansowej lub za pomocą rachunku bankowego.
 2. Za pośrednictwem kontraktów futures i opcji, produktów pochodnych [link], które pozwalają na zawieranie zakładów dotyczących zmian kursów walutowych bez fizycznej dostawy waluty.
 3. Wykorzystując kontrakty na różnice kursowe (CFD), w ramach których strony (jedną z nich jest makler) zgadzają się zapłacić sobie wzajemnie różnicę między ceną aktywu z dnia podpisania umowy a ceną osiągniętą w ustalonym dniu wygaśnięcia umowy. Strona, który właściwie obstawi ruch kursu, dostanie pieniądze od drugiej. eToro oferuje możliwość inwestowania w kontrakty CFD.

Czy inwestowanie w parę EURUSD jest dla Ciebie odpowiednie?

Inwestowanie w parę EURUSD zapewnia okazje do zarobku, ale trzeba się liczyć z szybkimi wahaniami kursu na rynku, na którym profesjonaliści często mają przewagę.

Można o to zapytać inwestorów zajmujących się parą EURUSD na eToro i poznać ich opinię.

Analiza techniczna dla EUR / USD