Wiodąca światowa platforma inwestycji społecznościowych

Obsługa Klienta ➜ Kontakt


☑ Inwestuj na rynkach na eToro

⇒ Trading GBP / USD

Inwestowanie w funta szterlinga i dolara amerykańskiego

Para GBPUSD należy do najstarszych i najpopularniejszych na świecie. Jej długą historię odzwierciedla żargonowy termin, którym się ją opisuje — "kabel" to określenie pochodzące z XIX wieku. Kurs wymiany był wówczas przesyłany biegnącym pod Atlantykiem kablem.

Kurs oznaczonej symbolem GBPUSD pary informuje inwestorów, ile dolarów muszą wyłożyć, aby kupić jednego funta brytyjskiego. Inwestorzy walutowi uważnie obserwują wydarzenia ekonomiczne i polityczne po obydwu stronach Atlantyku, aby przewidywać możliwe zmiany kursu. Jeśli sądzą, że funt prawdopodobnie umocni się do dolara, mogą próbować zyskać na zakupie pary GBPUSD. Z drugiej strony, jeśli przewidują osłabienie funta, mogą zdecydować się na jej sprzedaż.

W jaki sposób można inwestować w funta i dolara?

Pomimo utrzymującej się popularności tego rynku para walutowa GBPUSD często okazuje się wysoce zmienna. W rezultacie można ją polecić raczej doświadczonym inwestorom walutowym, którzy potrafią już dobrze grać na foreksie.

Inwestorzy mający ochotę podjąć się tego wyzwania mają jednak do dyspozycji trzy główne warianty zaangażowania się w parę GBPUSD. Oto one:

  1. Bezpośredni zakup i sprzedaż walut na rynku walutowym. Inwestorzy indywidualni mogą wymieniać waluty, jeśli posiadają rachunek inwestycyjny w oferującym usługi detaliczne domu maklerskim. Dzięki wzrostowi liczby internetowych domów maklerskich obecnie jest to znacznie łatwiejsze niż kiedyś.
  2. Korzystanie z instrumentów pochodnych w celu spekulacji co do przyszłych zmian cen. Kontrakty futures i opcje umożliwiają inwestorom spekulowanie co do prawdopodobnego kierunku zmian kursu pary walutowej GBPUSD. Do inwestowania w waluty można również wykorzystywać kontrakty na różnice kursowe (CFD). Zawierając kontrakt CFD, inwestuje się w możliwość wzrostu bądź spadku kursu waluty zamiast kupować ją bezpośrednio na rynku. Platforma eToro umożliwia inwestowanie w kontrakty CFD.
  3. Korzystanie ze specjalistycznych funduszy notowanych na giełdzie (ETF). W ostatnich kilku latach na rynku pojawiły się fundusze ETF dające możliwość śledzenia wartości konkretnej waluty. Ostatecznie zapewniają one inwestorom możliwość zyskania pośredniej ekspozycji na rynek walutowy. Inwestorzy mogą handlować takimi funduszami ETF w nadziei na zysk z wahań wzajemnych kursów walut.

Jakie czynniki mogą wpływać na kurs wymiany GBPUSD?

Na wahania kursu wymiany funta i dolara może wpływać wiele zróżnicowanych aspektów. Należą do nich:

  • Publikacje najważniejszych danych ekonomicznych. Oficjalne dane statystyczne dotyczące produktu krajowego brutto (PKB), dane o sprzedaży detalicznej oraz indeksy nastrojów menedżerów zaopatrzenia (PMI) pomagają inwestorom w ocenie względnych wyników gospodarczych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Istotne różnice pomiędzy takimi danymi mogą powodować wzrosty i spadki kursu funta do dolara.
  • Zmiany stóp procentowych. Istotny wpływ na kurs może mieć również polityka monetarna Banku Anglii oraz Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Na przykład podwyżka oficjalnych stóp procentowych danego kraju zwykle skutkuje wzrostem kursu jego waluty dzięki większemu zainteresowaniu zagranicznych inwestorów.
  • Trendy inflacyjne. Wyjątkowo wysokie poziomy inflacji w Wielkiej Brytanii mogą powodować spadek wartości funta.
  • Poziomy zaufania konsumentów. Inwestorzy walutowi zwykle analizują zróżnicowane indeksy zaufania, aby oceniać nastroje panujące w brytyjskim i amerykańskim społeczeństwie.
  • Znaczące wydarzenia polityczne. W zależności od polityki zaproponowanej przez nową administrację zmiana przywództwa może mieć pozytywny bądź negatywny wpływ na nastawienie inwestorów do danego kraju.

Jak kształtował się kurs funta do "zielonego"?

W okresie od 2002 r. do jesieni 2007 r. funt szterling stale zyskiwał do dolara, pnąc się z poziomu 1,40 USD aż do 2,10 USD. Istotną rolę odegrały brytyjski boom gospodarczy oraz stosunkowo wysokie stopy procentowe. Funt utracił jednak dynamikę w trakcie globalnego załamania gospodarczego, a od lata 2016 r. odnotowuje istotny trend spadkowy.

Na utratę wartości szterlinga od czerwca 2016 r. wpływa szereg czynników. Decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej, którą Brytyjczycy podjęli w referendum, przełożyła się na osiągnięcie przez funta 30-letnich minimów w stosunku do amerykańskiej waluty. Tymczasem decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie podwyżki amerykańskich stóp procentowych z grudnia 2015 r. i kolejna z końca 2016 r. tylko poprawiły sytuację dolara.

Jednakże pomimo tego iż po głosowaniu w sprawie Brexitu funt momentami spadał poniżej 1,20 USD, nie zbliżył się nawet do odnotowanego w lutym 1985 r. historycznego minimum na poziomie 1,05 USD. Za ówczesną słabością funta nie stała kiepska kondycja brytyjskiej gospodarki, a raczej reelekcja prezydenta Ronalda Reagana. Reagan wprowadził cięcia podatkowe, jednocześnie zwiększając wydatki, co zwiększyło zaufanie do Stanów Zjednoczonych i przyciągnęło inwestorów.

Co należy wziąć pod uwagę, inwestując w te dwie waluty

Dzięki długiej historii, stabilności i kondycji gospodarczej Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych para walutowa GBPUSD jest bardzo popularna wśród inwestorów. Oznacza to, że jej rynek jest wysoce płynny i w każdej chwili można na nim znaleźć wielu kupujących oraz sprzedających. Płynność rynku pozwala również na szybkie zawieranie transakcji, dzięki czemu inwestorzy mogą zarabiać na szybkich zmianach kursu walutowego.

Z drugiej strony, poruszanie się po globalnych rynkach walutowych może okazać się trudne — para GBPUSD nie stanowi w tym przypadku wyjątku. Inwestorów zachęcamy do zachowania ostrożności oraz uważnego obserwowania względnych wyników gospodarek brytyjskiej i amerykańskiej, a także starannego analizowania dotychczasowych wahań kursu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym rynku, warto zasięgnąć porady inwestujących w GBPUSD na eToro w celu zapoznania się z ich opiniami.

Analiza techniczna dla GBP / USD